Ondokuz Mayıs Üniversitesi İnsan Bilimleri Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
e-ISSN 2717-8072 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2020 | Yayıncı Ondokuz Mayıs Üniversitesi |


Ondokuz Mayıs Üniversitesi

İnsan Bilimleri Dergisi

Journal of Humanities

E-ISSN: 2717-8072

Ondokuz Mayıs Üniversitesi İnsan Bilimleri Dergisi

e-ISSN 2717-8072 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2020 | Yayıncı Ondokuz Mayıs Üniversitesi |
Kapak Resmi


Ondokuz Mayıs Üniversitesi

İnsan Bilimleri Dergisi

Journal of Humanities

E-ISSN: 2717-8072