BibTex RIS Kaynak Göster

Reliability and Validity of Modified Turkish Version of Autism Behavior Checklist (ABC): Results of Pilot Study

Yıl 2013, Cilt: 5 Sayı: 2, 168 - 182, 01.06.2013
https://doi.org/10.20489/intjecse.107931

Öz

The purpose of this pilot study is to investigate reliability and validity of Modified Turkish Version of Autism Behavior Checklist (ABC) before carrying out Turkish standardization study. Participants included 163 principal caregivers/parents and 164 educators/professionals of individuals with Autism Spectrum Disorder (ASD) ages between 3 and 20. In order to explore discriminant validity of Modified Turkish Version of Autism Behavior Checklist, data were also collected from individuals with intellectual disability, hearing disability, and from those with typical development. Modified Turkish Version of Autism Behavior Checklist and Gilliam Autism rating Scale-2-Turkish Version were used to collect data. Results revealed that Modified Turkish Version of Autism Behavior Checklist has acceptable level of discriminant validity and criterion-related validity. Reliability results also indicated that Modified Turkish Version of Autism Behavior Checklist has acceptable level of internal reliability, and test-retest reliability. Other analyses also supported its reliability. Suggestions were provided for Turkish standardization of Modified Turkish Version of Autism Behavior Checklist.

Kaynakça

 • American Psychiatric Association (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (Fifth Edition). Arlington, VA, American Psychiatric Association.
 • Center for Disease Control & Preventation-CDC (2013). Facts about ASDs. 10 Ağustos 2013 tarihinde www.cdc.gov adresinden erişilmiştir.
 • Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G., & Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik: SPSS ve LISREL uygulamaları. Ankara: PEGEM Yayınları. Diken, İ. H., Ardıç, A., ve Diken, Ö. (2001). Gilliam Otistik Bozukluk Derecelendirme Ölçeği-2-Türkçe Versiyonu: Kullanım Kılavuzu. Ankara: MAYA Akademi.
 • Filipek, P. A., Accardo, P. J., Ashwal, S., Baranek, G. T., Cook, E. H. Jr., & Dawson, G., (2000). Practice parameter: Screening and diagnosis of autism: report of the quality standards subcommittee of the American Academy of Neurology and the Child Neurology Society. Neurology, 55, 468-479.
 • Gilliam, J. E. (1995). Gilliam Autism Rating Scale (GARS). Austin, TX: Pro-Ed.
 • Gilliam, J. E. (2005). Gilliam Autism Rating Scale: Second Edition. Austin, TX: Pro-Ed. Irmak, T. Y., Sütçü, S. T., Aydın, A., & Sorias, O. (2007). Otizm Davranış Kontrol Listesinin (ABC) geçerlik ve güvenirliğinin incelenmesi. Çocuk ve Ruh Sağlığı Dergisi, 14(1), 13-23.
 • Kline, R. B. (2005). Principles and practice of structural equation modeling (Second Edition). New York, NY: Guilford Publications, Inc.
 • Krug, D. A., Arick, J. R., & Almond, P. J. (2008). Autism Screening Instrument for Educational Planning-Third Edition, Examiner’s Manual. Texas: Pro-Ed.
 • Lord, C.,Rutter, M., & Le Couteur, A. (1994). Autism diagnostic interview-revised: A revised version of a diagnostic interview for caregivers of individuals with possible pervasive developmental disorders. Journal of Autism & Developmental Disorders, 24(5), 659-685.
 • Lord C., Rutter M., DiLavore, P.C., & Risi S. (2001). Autism Diagnostic Observation Schedule. Los Angeles: Western Psychological Services.
 • Pallant, J. (2005). SPSS Survival Manual. Crows Nest NSW: Allen & Unwin.
 • Robins, D. L., Fein, D., Barton, M. L., & Green J. A. (2001). The modified checklist for autism in toddlers: An initial study investigating the early detection of autism and pervasive developmental disorders. Journal of Autism and Developmental Disorders, 31(2), 131-144.
 • Tetik Kabil, A. (2005). Türk örneklemi ile yapılan Erken Çocukluk Dönemi Otizm Tarama Ölçeği geçerlik çalışması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul, Türkiye.
 • Yıkgeç, A. (2005). A Validity Study of the Modified Checklist for Autism in Toddlers (M-CHAT) on a Turkish Sample. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul, Türkiye.

Otizm Davranış Kontrol Listesi (Autism Behavior Checklist-ABC) Modifiye Edilmiş Türkçe Versiyonu'nun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması: Pilot Uygulama Sonuçları

Yıl 2013, Cilt: 5 Sayı: 2, 168 - 182, 01.06.2013
https://doi.org/10.20489/intjecse.107931

Öz

Bu çalışma, Otizm Davranış Kontrol Listesi (Autism Behavior Checklist-ABC)'nin Türkiye standardizasyonu öncesi Türkçe uyarlaması ve pilot düzeyde geçerlik ve güvenirliğinin incelenmesini amaçlamaktadır. Çalışmanın katılımcılarını yaşları 3 ile 20 arasında değişen Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) tanısına sahip bireylerin ebeveynleri/birincil bakıcıları (n=163), ve bu bireylerle çalışan eğitimciler/uzmanlar (n=164) oluşturmaktadır. Çalışmada ayrıca ayırt edici geçerliği sınamak amacıyla zihinsel yetersizlik, işitme yetersizliği ve herhangi bir yetersizliği olmayan normal gelişim gösteren bireylerden de veriler toplanmıştır. Veriler çalışmada modifiye edilen Otizm Davranış Kontrol Listesi ve Gilliam Otistik Bozukluk Derecelendirme Ölçeği-2-Türkçe Versiyonu ile toplanmıştır. Bulgular Modifiye Edilmiş Otizm Davranış Kontrol Listesi'nin ayırt edici geçerliğinin ve ölçüt geçerliğinin yüksek olduğunu göstermiştir. Güvenirlik bulguları da aracın iç tutarlılığının, test-tekrar test güvenirliğinin ve diğer güvenirlik bulgularının yüksek olduğunu ortaya koymuştur. Çalışmada aracın Türkiye standardizasyonuna ilişkin öneriler sunulmuştur.

Kaynakça

 • American Psychiatric Association (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (Fifth Edition). Arlington, VA, American Psychiatric Association.
 • Center for Disease Control & Preventation-CDC (2013). Facts about ASDs. 10 Ağustos 2013 tarihinde www.cdc.gov adresinden erişilmiştir.
 • Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G., & Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik: SPSS ve LISREL uygulamaları. Ankara: PEGEM Yayınları. Diken, İ. H., Ardıç, A., ve Diken, Ö. (2001). Gilliam Otistik Bozukluk Derecelendirme Ölçeği-2-Türkçe Versiyonu: Kullanım Kılavuzu. Ankara: MAYA Akademi.
 • Filipek, P. A., Accardo, P. J., Ashwal, S., Baranek, G. T., Cook, E. H. Jr., & Dawson, G., (2000). Practice parameter: Screening and diagnosis of autism: report of the quality standards subcommittee of the American Academy of Neurology and the Child Neurology Society. Neurology, 55, 468-479.
 • Gilliam, J. E. (1995). Gilliam Autism Rating Scale (GARS). Austin, TX: Pro-Ed.
 • Gilliam, J. E. (2005). Gilliam Autism Rating Scale: Second Edition. Austin, TX: Pro-Ed. Irmak, T. Y., Sütçü, S. T., Aydın, A., & Sorias, O. (2007). Otizm Davranış Kontrol Listesinin (ABC) geçerlik ve güvenirliğinin incelenmesi. Çocuk ve Ruh Sağlığı Dergisi, 14(1), 13-23.
 • Kline, R. B. (2005). Principles and practice of structural equation modeling (Second Edition). New York, NY: Guilford Publications, Inc.
 • Krug, D. A., Arick, J. R., & Almond, P. J. (2008). Autism Screening Instrument for Educational Planning-Third Edition, Examiner’s Manual. Texas: Pro-Ed.
 • Lord, C.,Rutter, M., & Le Couteur, A. (1994). Autism diagnostic interview-revised: A revised version of a diagnostic interview for caregivers of individuals with possible pervasive developmental disorders. Journal of Autism & Developmental Disorders, 24(5), 659-685.
 • Lord C., Rutter M., DiLavore, P.C., & Risi S. (2001). Autism Diagnostic Observation Schedule. Los Angeles: Western Psychological Services.
 • Pallant, J. (2005). SPSS Survival Manual. Crows Nest NSW: Allen & Unwin.
 • Robins, D. L., Fein, D., Barton, M. L., & Green J. A. (2001). The modified checklist for autism in toddlers: An initial study investigating the early detection of autism and pervasive developmental disorders. Journal of Autism and Developmental Disorders, 31(2), 131-144.
 • Tetik Kabil, A. (2005). Türk örneklemi ile yapılan Erken Çocukluk Dönemi Otizm Tarama Ölçeği geçerlik çalışması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul, Türkiye.
 • Yıkgeç, A. (2005). A Validity Study of the Modified Checklist for Autism in Toddlers (M-CHAT) on a Turkish Sample. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul, Türkiye.
Toplam 14 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Onur Özdemir Bu kişi benim

İbrahim H. Diken Bu kişi benim

Özlem Diken Bu kişi benim

Güçlü Şekercioğlu Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2013
Yayımlandığı Sayı Yıl 2013 Cilt: 5 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Özdemir, O., Diken, İ. H., Diken, Ö., Şekercioğlu, G. (2013). Otizm Davranış Kontrol Listesi (Autism Behavior Checklist-ABC) Modifiye Edilmiş Türkçe Versiyonu’nun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması: Pilot Uygulama Sonuçları. International Journal of Early Childhood Special Education, 5(2), 168-182. https://doi.org/10.20489/intjecse.107931