Hakkında

2018 yılında yayın dönemine başlayan InTraders Uluslararası Ticaret Akademik Dergisi açık erişim ve ücretsiz hizmet sunmaktadır. Dergi, 2017 yılında marka tescili ile süreçlerini başlatan InTraders Akademik Platformu'nun bir yayın türüdür. Platform; kongre, dergi ve kitap bölümü türlerinde yayın yapmaktadır. Dergi ana konu kapsamı uluslararası ticarettir. Uluslararası ticaret alanın dışında ekonomi tabanlı çalışmalar ile, iktisat, işletme, turizm, uluslararası ilişkiler, hukuk, maliye, kamu yönetimi, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, endüstriyel ilişkiler ve işgücü, otelcilik, konaklama, spor ve turizm, çevre çalışmaları, iletişim, spor yönetimi ve organizasyonu, spor pazarlaması ve ekonomisi, örgütsel davranış, yerel yönetimler ve spor konularında özgün çalışmaları kabul etmektedir.

Yazarlar çalışmaları ile birlikte intihal raporlarını ve telif hakkı sözleşmesi formlarını ve yazar bilgileri formlarını da sisteme yüklemeleri gerekmektedir. Sisteme yüklenen çalışma, dergi yazım kurallarına uygun şekilde hazırlanmış olmalıdır. Yazım kurallarının dışında yapılan yüklemeler, ön kontrol aşamasında iade edilecektir.

Etik kurul izni gerektiren çalışmalar (anket ya da ölçek uygulamayı gerektiren, görüşme ve gözlem içeren; döküman, resim, anket vb.. diğerleri tarafından geliştirilen ve kullanım izni gerektiren çalışmalar) için etik kurullardan ya da komisyonlardan gerekli izinlerin alınması, bunların çalışma içeriğinde belirtilmesi ya da ek olarak sunulması gerekmektedir. Bu izinlerin olmaması durumunda yayın ön inceleme safhasında yazara iade edilir.

InTraders tüm süreçlerini Dergipark üzerinden yürümektedir.

Yayın aralığı: Temmuz-Aralık

Yazım dili:  zorunlu dil : İngilizce(İngilizce çalışmalarda Türkçe özet yer almaz)-isteğe bağlı dil: Türkçe (Türkçe çalışmalarda İngilizce özet eklenmesi zorunludur.)

Yazarlar, Yayıncının bu fikri eseri, Creative Commons Atıf-Gayri Ticari 4.0 Uluslararası (CC BY-NC 4.0) lisansı ile yayınlamasına izin verirler. Creative Commons Atıf-Gayri Ticari 4.0 Uluslararası (CC BY-NC 4.0) lisansı, eserin ticari kullanım dışında her boyut ve formatta paylaşılmasına, kopyalanmasına, çoğaltılmasına ve orijinal esere uygun şekilde atıfta bulunmak kaydıyla yeniden düzenleme, dönüştürme ve eserin üzerine inşa etme dâhil adapte edilmesine izin verir.

Yazar(lar) Sahiptir; Yazar(lar)ın veya varsa yazar(lar)ın işvereninin telif dâhil patent hakları, fikri mülkiyet hakları saklıdır.

InTraders, Budapeşte Açık Erişim Girişimi’inde (BOAI: Budapest Open Access Initiative) açıklanmış Açık Erişim İlkelerini kabul eder ve bu doğrultuda dergi bilimsel yayınların araştırmacılara ücretsiz sunmanın bilginin küresel paylaşımını artıracağı ilkesini benimseyerek, içeriğine anında açık erişim sağlamaktadır. InTraders, Budapeşte Açık Erişim Girişimi’ni kabul etmiş ve dergide yer alan yazıların okuyucular tarafından okunmasına, indirilmesine, kopyalanmasına, dağıtılmasına, yazdırılmasına ve herhangi bir yasal amaçla kullanılmasına izin verir.
InTraders Uluslararası Ticaret Akademik Dergisi

Editör Kurulu

Prof. Dr. Adriana BURLEA-SCHIOPOIU, University of Craiova, Romania

Doç. Dr. , Liza ALILI SULEJMANI, International Balkan University, Macedonia

Dr. Öğretim Üyesi, Ali YILDIZ, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Türkiye

intradersorg@gmail.com


Creative Commons Lisansı
InTraders International Trade Academic Journal isimli yazarın InTraders International Trade Academic Journal başlıklı eseri bu Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.