Amaç

InTraders Uluslararası Ticaret Akademik Dergisi araştırmacıların bilimsel çalışmalarını yayınlayabilecek; akademik gelişimlerine katkı sağlayabilecek ve nitelikli akademik çalışmaların sayılarının artmasını sağlayacak bir platform oluşturmayı amaçlamaktadır.

Kapsam

InTraders Uluslararası Ticaret Akademik Dergisi, uluslararası ticaret alanında İngilizce hazırlanmış özgün, bilimsel araştırmaları yayınlayan hakemli uluslararası bir dergidir. Dergi tüm araştırmacılara ücretsiz ve açık erişim  mevcuttur.  Dergide yayımlanan makalelerin dil, bilim, yasal ve etik sorumluluğu yazarlara aittir. Dergide yayımlanan makaleler kaynak gösterilmeden kullanılamaz.