Amaç ve Kapsam

InTraders Uluslararası Ticaret Akademik Dergisi araştırmacıların bilimsel çalışmalarını yayınlayabilecek; akademik gelişimlerine katkı sağlayabilecek ve nitelikli akademik çalışmaların sayılarının artmasını sağlayacak uluslararası bir platform oluşturmayı amaçlamaktadır.

InTraders Uluslararası Ticaret Akademik Dergisi, öncelikli olarak uluslararası ticaret alanında İngilizce hazırlanmış özgün, bilimsel araştırmaları yayınlayan uluslararası hakemli uluslararası bir dergidir.

Dergi ana konu kapsamı uluslararası ticarettir. Uluslararası ticaret alanın dışında ekonomi tabanlı çalışmalar ile, iktisat, işletme, turizm, uluslararası ilişkiler, hukuk, maliye, kamu yönetimi, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, endüstriyel ilişkiler ve işgücü, otelcilik, konaklama, spor ve turizm, çevre çalışmaları, iletişim, spor yönetimi ve organizasyonu, spor pazarlaması ve ekonomisi, örgütsel davranış, yerel yönetimler ve spor konularında özgün çalışmaları kabul etmektedir. Dergi tüm araştırmacılara ücretsiz ve açık erişim  mevcuttur.  Dergide yayımlanan makalelerin dil, bilim, yasal ve etik sorumluluğu yazarlara aittir. Dergide yayımlanan makaleler kaynak gösterilmeden kullanılamaz. 


Yayımlanma Ayları
Temmuz Aralık

InTraders Uluslararası Ticaret Akademik Dergisi

Editör Kurulu

Prof. Dr. Adriana BURLEA-SCHIOPOIU, University of Craiova, Romania

Doç. Dr. , Liza ALILI SULEJMANI, International Balkan University, Macedonia

Dr. Öğretim Üyesi, Ali YILDIZ, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Türkiye

intradersorg@gmail.com


Creative Commons Lisansı
InTraders International Trade Academic Journal isimli yazarın InTraders International Trade Academic Journal başlıklı eseri bu Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.