Arşiv Politikası & Depo Politikası

Arşiv Politikası

Uzun dönemli verileri saklama yeri DergiPark ve InTraders Akademik Platformun Arşiv Web'idir. 

LOCKSS sistem bu açık erişimli Arşiv Birimini toplama, saklama ve sunma izni vardır.

Dergipark Arşiv Linki: https://dergipark.org.tr/tr/pub/intraders/archive

InTraders Akademik Platformun Arşiv Web'i: https://www.intraders.org/arsiv/dergi-sayilari-arsivi/


Depo Politikası

InTraders Journal, yazarların çalışmalarının sürümlerini seçtikleri bir kurumsal veya başka bir arşive yerleştirmelerine izin veren bir politikaya sahiptir.

Son Güncelleme Zamanı: 12.03.2023 00:20:36