InTraders Dergi Konuları

Dergi ana konu kapsamı uluslararası ticarettir. Uluslararası ticaret alanın dışında ekonomi tabanlı çalışmalar ile, iktisat, işletme, turizm, uluslararası ilişkiler, hukuk, maliye, kamu yönetimi, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, endüstriyel ilişkiler ve işgücü, otelcilik, konaklama, spor ve turizm, çevre çalışmaları, iletişim, spor yönetimi ve organizasyonu, spor pazarlaması ve ekonomisi, örgütsel davranış, yerel yönetimler ve spor konularında özgün çalışmaları kabul etmektedir.

InTraders Uluslararası Ticaret Akademik Dergisi

Editör Kurulu

Prof. Dr. Adriana BURLEA-SCHIOPOIU, University of Craiova, Romania

Doç. Dr. , Liza ALILI SULEJMANI, International Balkan University, Macedonia

Dr. Öğretim Üyesi, Ali YILDIZ, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Türkiye

intradersorg@gmail.com


Creative Commons Lisansı
InTraders International Trade Academic Journal isimli yazarın InTraders International Trade Academic Journal başlıklı eseri bu Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.