Özgünlük ve İntihal Denetimi

InTraders Uluslararası Ticaret Dergisi 

(InTraders)

Özgünlük ve İntihal Denetimi


İntihal; başkalarının özgün fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermektir (YÖK Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi, 4/1a).”

 

  • InTradersyayın ilkeleri doğrultusunda özgün ve bilimsel araştırmaları yayımlamayı amaçlar. Bu kapsamda InTraders yayın etiğine aykırı yayın yapmamayı taahhüt eder ve dergiye sunulan makalelerin tamamı ön kontrol aşamasında sekretarya tarafından intihal/benzerlik denetimine tabi tutulur.

  • InTraders, makalelerde olası intihallerin tespiti için benzerlik raporu sunan programlar kullanmaktadır.

  • Dergi Yayın Kurulu makalelerde genel benzerlik oranının üst sınırını % 10; eitör kurulu tarafından çalışmanın yapısına göre %15 benzerlik oranına kadar izin verilmektedir.

  • Bu kapsamda dergiye sunulan tüm makaleler için benzerlik raporu sunan programlar yardımıyla intihal raporu oluşturulur ve söz konusu rapor sistem üzerinden yazara gönderilir. Ancak makalenin intihal içerip içermediği kararı, sadece intihal raporu sonuçlarına bakılarak verilmez. Editör söz konusu rapor ile birlikte makalede kullanılan atıf sistemini de inceleyerek nihai kararını açıklar. Editörün nihai kararı, gerekli düzeltmelerin yapılması için yazara geri gönderme şeklinde olabileceği gibi makaleyi reddetme şeklinde de olabilir.