Yayın Ücreti

InTraders yazarlardan (InTraders Kongrelerine Katılım sağlayan) hiçbir ücret (başvuru ücreti, değerlendirme ücreti, yayın ücreti, masraf, vb.) veya başka bir menfaat talep etmez.

InTraders Kongrelerine katılım sağlamayan yazarlardan yayın /hizmet ücreti alınır. Yayın/hizmet ücreti yayın dönemine denk gelen kongre katılım ücreti üzerinden belirlenir.