BibTex RIS Kaynak Göster

Türkiye’de Zorunlu Okul Öncesi Eğitim Pilot Uygulamasının Veli Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi

Yıl 2015, Cilt: 16 Sayı: 3, 0 - 0, 07.01.2016
https://doi.org/10.17679/iuefd.16322429

Öz

 

Türkiye’de 12 yıllık zorunlu eğitimden önce, 4 yıllık bir planlamayla 2009-2010 öğretim yılından itibaren 32 ilde okul öncesi eğitim zorunlu eğitim kapsamına alınmış ve hemen ardından zorunlu okul öncesi eğitim pilot uygulaması başlatılmıştır. Bu araştırmada, zorunlu okul öncesi eğitim pilot uygulama sürecini veli görüşlerine göre değerlendirmek amaçlanmış ve 624 veli görüşü değerlendirmeye alınmıştır. Araştırmacılar tarafından geliştirilen “Zorunlu Okul Öncesi Eğitim Pilot Uygulaması Veli Değerlendirme Formu” kullanılarak elde edilen veriler, içerik analizi yöntemiyle çözümlenmiştir. Araştırma verilerine göre, velilerin büyük bir kısmı çocuklarını anasınıfına göndermelerinde zorunlu okul öncesi eğitim pilot uygulamasının çok da etkili olmadığını belirtmiştir. Velilerin önemli bir kısmı, çocuklarının öğrenim gördüğü okulları fiziki altyapı, öğretmen ve yardımcı personel açısından yeterli bulduklarını ifade etmişlerdir. Velilerin yarısından fazlası kendilerinden herhangi bir maddi kaynak talep edilmediği şeklinde görüş belirtmişlerdir. Ayrıca velilerin önemli bir kısmı, okul öncesi eğitimin devlet tarafından finanse edilmesi gerektiğini ifade etmişlerdir.

 

The Evaluation of the Pilot Scheme on Compulsory Preschool Education In Turkey According to the Views of the Parents

Yıl 2015, Cilt: 16 Sayı: 3, 0 - 0, 07.01.2016
https://doi.org/10.17679/iuefd.16322429

Öz

In Turkey before the twelve year compulsory education, preschool education was included in the compulsory education in 32 province with a 4-year planning starting from 2009-2010 school year and instantly the pilot scheme of compulsory preschool education was started. In this research, it was aimed to evaluate the process of the pilot scheme of compulsory preschool education, by taking the opinions of the parents into consideration and the opinions of 624 parents were taken under evaluation. The data received by means of “The Parents’ Evaluation Form for the Pilot Scheme of Compulsory Preschool Education”, which was developed by the researchers, was analyzed through content analysis method. According to the research findings, the majority of the parents expressed that the pilot scheme had not had an impact on their decision to send their children to the school. An important percentage of the parents stated that they found the physical conditions of the school sufficient and the personnel of the school competent. Over half of the parents expressed that no monetary resource had been demanded from them by the school. Additionally, the results revealed that an important percentage of the parents stated that the funding for the preschool education should be provided by the government.

Toplam 0 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Bölüm Makaleler
Yazarlar

Selçuk Kundakçı

Aysun Erginer

Yayımlanma Tarihi 7 Ocak 2016
Yayımlandığı Sayı Yıl 2015 Cilt: 16 Sayı: 3

Kaynak Göster

APA Kundakçı, S., & Erginer, A. (2016). Türkiye’de Zorunlu Okul Öncesi Eğitim Pilot Uygulamasının Veli Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(3). https://doi.org/10.17679/iuefd.16322429
AMA Kundakçı S, Erginer A. Türkiye’de Zorunlu Okul Öncesi Eğitim Pilot Uygulamasının Veli Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi. INUEFD. Ocak 2016;16(3). doi:10.17679/iuefd.16322429
Chicago Kundakçı, Selçuk, ve Aysun Erginer. “Türkiye’de Zorunlu Okul Öncesi Eğitim Pilot Uygulamasının Veli Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi”. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 16, sy. 3 (Ocak 2016). https://doi.org/10.17679/iuefd.16322429.
EndNote Kundakçı S, Erginer A (01 Ocak 2016) Türkiye’de Zorunlu Okul Öncesi Eğitim Pilot Uygulamasının Veli Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 16 3
IEEE S. Kundakçı ve A. Erginer, “Türkiye’de Zorunlu Okul Öncesi Eğitim Pilot Uygulamasının Veli Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi”, INUEFD, c. 16, sy. 3, 2016, doi: 10.17679/iuefd.16322429.
ISNAD Kundakçı, Selçuk - Erginer, Aysun. “Türkiye’de Zorunlu Okul Öncesi Eğitim Pilot Uygulamasının Veli Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi”. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 16/3 (Ocak 2016). https://doi.org/10.17679/iuefd.16322429.
JAMA Kundakçı S, Erginer A. Türkiye’de Zorunlu Okul Öncesi Eğitim Pilot Uygulamasının Veli Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi. INUEFD. 2016;16. doi:10.17679/iuefd.16322429.
MLA Kundakçı, Selçuk ve Aysun Erginer. “Türkiye’de Zorunlu Okul Öncesi Eğitim Pilot Uygulamasının Veli Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi”. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, c. 16, sy. 3, 2016, doi:10.17679/iuefd.16322429.
Vancouver Kundakçı S, Erginer A. Türkiye’de Zorunlu Okul Öncesi Eğitim Pilot Uygulamasının Veli Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi. INUEFD. 2016;16(3).

2002 INUEFD  Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.