Yıl 2017, Cilt 18 , Sayı 1, Sayfalar 71 - 82 2017-03-01

A Study With a View to Developing A Scale for Use at the Ministry of Justice Prison Staff Training Centres: Training Satisfaction Scale
Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları Personeli Eğitim Merkezlerinde Kullanılmak Üzere Bir Ölçek Geliştirme Çalışması: Eğitim Memnuniyeti Ölçeği

Elif Bengi ÜNSAL ÖZBERK [1]


This study was conducted to develop a valid and reliable data collection tool to measure the training satisfaction level of the staff receiving training at the Prison Staff Training Centres affiliated to the Ministry of Justice.  The items of the scale were prepared after scanning the relevant literature by the researchers and seeking for the opinions of the experts, and the initial application was administered to 382 staff from different fields of job specialization receiving training at the Prison Staff Training Centre.   The first version of the scale which consisted of 45 items was reduced to 30 items by considering all together the exploratory factor analysis, the internal consistency coefficient, the item-total correlation test and experts’ opinions after the initial application.  The final version of the scale was applied on 505 staff with different fields of job specialization receiving training at the Prison Staff Training Centre.  Based on the data from this application, the study on the structural validity of the 30 items-scale was conducted via the confirmatory factor analysis for its general structure and to see whether it measures the dimensions named by the experts (Training Quality, Training Centre Opportunities).  The fit indices of the model represented by two dimensions were identified as appropriate (χ2=1074.95, SD=382, RMSEA=0.06, GFI=0.88, AGFI=0.85, CFI=0.99, NNFI=0.98, NFI=0.98). The internal consistency coefficient obtained for the whole scale was determined as .96. As a result, a valid and reliable “Prison Staff Training Centre (PSTC) Training Satisfaction Scale” consisting of the sub-dimensions of Training Quality and Training Centre Facilities was achieved. 

Bu çalışmanın amacı, Adalet Bakanlığı bünyesindeki Ceza ve İnfaz Kurumları Personeli Eğitim Merkezlerinde eğitim alan personelin eğitim memnuniyetini ölçecek geçerli ve güvenilir bir araç geliştirmektir. Ölçek maddeleri araştırmacı tarafından ilgili alan yazını taranarak, eğitim alan personel ile görüşmeler yaparak ve uzman görüşlerine başvurularak hazırlanmış ve ön uygulama çalışması için Ceza İnfaz Kurumları Personel Eğitim Merkezinde eğitim alan farklı meslek dallarından 382 kişiye uygulanmıştır. 45 maddeden oluşan ölçeğin ilk hali, ön uygulama sonrasında yapılan açımlayıcı faktör analizi, iç tutarlılık katsayısı, madde toplam test korelasyonu ve uzman görüşleri beraber değerlendirilerek 30 maddeye indirilmiştir. Ölçeğin nihai formu, Ceza İnfaz Kurumları Personel Eğitim Merkezinde eğitim alan farklı meslek dallarından 505 kişiye uygulanmıştır. Bu uygulama verileri ile 30 maddelik ölçeğin, genel yapı ve uzmanlar tarafından adlandırılan boyutları (Eğitimin Kalitesi, Eğitim Merkezi Olanakları) ölçüp ölçmediğine ilişkin yapı geçerliği çalışması, doğrulayıcı faktör analizi ile yapılmıştır. İki boyut ile temsil edilen modelin uyum indekslerinin uygun olduğu saptanmıştır(χ2=1074,95, SD=382, RMSEA=0,06, GFI=0,88, AGFI=0,85, CFI=0,99, NNFI=0,98, NFI=0,98). Ölçeğin tümü için elde edilen iç tutarlık katsayısı ise .96 olarak belirlenmiştir. Sonuçta Eğitimin Kalitesi ve Eğitim Merkezi Olanakları alt boyutlarından oluşan oluşan geçerli ve güvenilir “CİKPEM Eğitim Memnuniyeti Ölçeği” elde edilmiştir.

  • Brown, T. A. (2006). Confirmatory Factor Analysis for Applied Research. (First Edition). NY: Guilford Publications, Inc.
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Elif Bengi ÜNSAL ÖZBERK

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Mart 2017

Bibtex @araştırma makalesi { inuefd295719, journal = {İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-2899}, eissn = {2149-9683}, address = {}, publisher = {İnönü Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {18}, pages = {71 - 82}, doi = {10.17679/inuefd.295719}, title = {Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları Personeli Eğitim Merkezlerinde Kullanılmak Üzere Bir Ölçek Geliştirme Çalışması: Eğitim Memnuniyeti Ölçeği}, key = {cite}, author = {ÜNSAL ÖZBERK, Elif Bengi} }
APA ÜNSAL ÖZBERK, E . (2017). Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları Personeli Eğitim Merkezlerinde Kullanılmak Üzere Bir Ölçek Geliştirme Çalışması: Eğitim Memnuniyeti Ölçeği. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 18 (1) , 71-82 . DOI: 10.17679/inuefd.295719
MLA ÜNSAL ÖZBERK, E . "Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları Personeli Eğitim Merkezlerinde Kullanılmak Üzere Bir Ölçek Geliştirme Çalışması: Eğitim Memnuniyeti Ölçeği". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 18 (2017 ): 71-82 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/inuefd/issue/26723/295719>
Chicago ÜNSAL ÖZBERK, E . "Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları Personeli Eğitim Merkezlerinde Kullanılmak Üzere Bir Ölçek Geliştirme Çalışması: Eğitim Memnuniyeti Ölçeği". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 18 (2017 ): 71-82
RIS TY - JOUR T1 - Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları Personeli Eğitim Merkezlerinde Kullanılmak Üzere Bir Ölçek Geliştirme Çalışması: Eğitim Memnuniyeti Ölçeği AU - Elif Bengi ÜNSAL ÖZBERK Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.17679/inuefd.295719 DO - 10.17679/inuefd.295719 T2 - İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 71 EP - 82 VL - 18 IS - 1 SN - 1300-2899-2149-9683 M3 - doi: 10.17679/inuefd.295719 UR - https://doi.org/10.17679/inuefd.295719 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları Personeli Eğitim Merkezlerinde Kullanılmak Üzere Bir Ölçek Geliştirme Çalışması: Eğitim Memnuniyeti Ölçeği %A Elif Bengi ÜNSAL ÖZBERK %T Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları Personeli Eğitim Merkezlerinde Kullanılmak Üzere Bir Ölçek Geliştirme Çalışması: Eğitim Memnuniyeti Ölçeği %D 2017 %J İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1300-2899-2149-9683 %V 18 %N 1 %R doi: 10.17679/inuefd.295719 %U 10.17679/inuefd.295719
ISNAD ÜNSAL ÖZBERK, Elif Bengi . "Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları Personeli Eğitim Merkezlerinde Kullanılmak Üzere Bir Ölçek Geliştirme Çalışması: Eğitim Memnuniyeti Ölçeği". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 18 / 1 (Mart 2017): 71-82 . https://doi.org/10.17679/inuefd.295719
AMA ÜNSAL ÖZBERK E . Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları Personeli Eğitim Merkezlerinde Kullanılmak Üzere Bir Ölçek Geliştirme Çalışması: Eğitim Memnuniyeti Ölçeği. inuefd. 2017; 18(1): 71-82.
Vancouver ÜNSAL ÖZBERK E . Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları Personeli Eğitim Merkezlerinde Kullanılmak Üzere Bir Ölçek Geliştirme Çalışması: Eğitim Memnuniyeti Ölçeği. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2017; 18(1): 82-71.