Yıl 2017, Cilt 18 , Sayı 1, Sayfalar 83 - 97 2017-04-17

Ortaokul Öğrencilerinin Okula Bağlanmalarının İncelenmesi
Investigating School Attachment of Secondary School Students

Serkan ALTUNTAŞ [1] , Özcan SEZER [2]


Bu araştırmanın amacı, ortaokul öğrencilerinin okula bağlanma düzeylerinin, okul tükenmişliği, cinsiyet, sınıf düzeyi, aile gelir düzeyi, akademik başarı, okul fiziki durumu, öğretmen memnuniyeti ve okul arkadaş sayısı değişkenlerine göre farklılaşıp farklılaşmadığını incelemektir. Araştırmanın örneklemini, 2015-2016 eğitim-öğretim yılında Malatya ilinde dört farklı ortaokulda 6. 7. ve 8. sınıfta öğrenim görmekte olan 562 (274’sı kız, 288’si erkek) öğrenci oluşturmaktadır. Bu çalışmada, veri toplama araçları olarak araştırmacı tarafından geliştirilen “Kişisel Bilgi Formu”  “Çocuk ve Ergenlerde Okula Bağlanma Ölçeği” ve “İlköğretim Okul Tükenmişliği Ölçeği” kullanılmıştır. İkili değişkenler için t-Testi ve çoklu değişkenler için ANOVA istatistik tekniği kullanılmıştır. Araştırma bulgularına göre; okula bağlanma ile cinsiyet ve aile gelir düzeyi değişkenleri arasında anlamlı bir fark olmadığı,  sınıf düzeyi, akademik başarı, okulun fiziki durumu, öğretmen memnuniyeti ve arkadaş sayısı değişkenleri ile arasında anlamlı bir fark olduğu bulunmuştur. Ayrıca okula ilgi kaybı ve okul etkinlikleri kaynaklı tükenmişliğin okula bağlanmayı anlamlı düzeyde yordadığı bulgusuna ulaşılmıştır. Araştırmanın sonuçları ilgili literatür doğrultusunda tartışılmış ve öneriler sunulmuştur.

 

The purpose of this study is to investigate whether school attachment levels of secondary school students change according to school burnout, sex, class level, family income level, academic achievement, physical condition of school, teacher satisfaction and number of schoolfriend variables or not. The sample of the research is composed of  562 (274 girls,288 boys) 6th, 7th and 8th grade students who are being educated in four different secondary school in Malatya in 2015-2016 academic year. t-Test for dual variables and ANOVA statistics technique for multiple variables were used. According to the result of the research; it was found that there is no significant difference between school attachment and sex and family income level variables but there is a significant difference between school attachment and class level,academic achievement, physical condition of school,teacher satisfaction and number of schoolfriend variables. Stepwise Regression Analysis was used to determine how school burnout predict school attachment. It was concluded that burnout which is arisen from losting interest to school and school activities predict school attachment significantly.

  • Adelabu, D. D. (2007). Time perspective and school membership as correlates to academic achivement among American adolescents. Adolescence, 42,(167), 525-538.
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Serkan ALTUNTAŞ

Yazar: Özcan SEZER

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 17 Nisan 2017

Bibtex @araştırma makalesi { inuefd295722, journal = {İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-2899}, eissn = {2149-9683}, address = {}, publisher = {İnönü Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {18}, pages = {83 - 97}, doi = {10.17679/inuefd.295722}, title = {Ortaokul Öğrencilerinin Okula Bağlanmalarının İncelenmesi}, key = {cite}, author = {ALTUNTAŞ, Serkan and SEZER, Özcan} }
APA ALTUNTAŞ, S , SEZER, Ö . (2017). Ortaokul Öğrencilerinin Okula Bağlanmalarının İncelenmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 18 (1) , 83-97 . DOI: 10.17679/inuefd.295722
MLA ALTUNTAŞ, S , SEZER, Ö . "Ortaokul Öğrencilerinin Okula Bağlanmalarının İncelenmesi". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 18 (2017 ): 83-97 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/inuefd/issue/26723/295722>
Chicago ALTUNTAŞ, S , SEZER, Ö . "Ortaokul Öğrencilerinin Okula Bağlanmalarının İncelenmesi". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 18 (2017 ): 83-97
RIS TY - JOUR T1 - Ortaokul Öğrencilerinin Okula Bağlanmalarının İncelenmesi AU - Serkan ALTUNTAŞ , Özcan SEZER Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.17679/inuefd.295722 DO - 10.17679/inuefd.295722 T2 - İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 83 EP - 97 VL - 18 IS - 1 SN - 1300-2899-2149-9683 M3 - doi: 10.17679/inuefd.295722 UR - https://doi.org/10.17679/inuefd.295722 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Ortaokul Öğrencilerinin Okula Bağlanmalarının İncelenmesi %A Serkan ALTUNTAŞ , Özcan SEZER %T Ortaokul Öğrencilerinin Okula Bağlanmalarının İncelenmesi %D 2017 %J İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1300-2899-2149-9683 %V 18 %N 1 %R doi: 10.17679/inuefd.295722 %U 10.17679/inuefd.295722
ISNAD ALTUNTAŞ, Serkan , SEZER, Özcan . "Ortaokul Öğrencilerinin Okula Bağlanmalarının İncelenmesi". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 18 / 1 (Nisan 2017): 83-97 . https://doi.org/10.17679/inuefd.295722
AMA ALTUNTAŞ S , SEZER Ö . Ortaokul Öğrencilerinin Okula Bağlanmalarının İncelenmesi. inuefd. 2017; 18(1): 83-97.
Vancouver ALTUNTAŞ S , SEZER Ö . Ortaokul Öğrencilerinin Okula Bağlanmalarının İncelenmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2017; 18(1): 97-83.