Yıl 2017, Cilt 18 , Sayı 1, Sayfalar 116 - 133 2017-03-03

Analysis of University Preparatory School Students' Learning Approaches In Terms Of Various Variables
Üniversite Hazırlık Sınıfı Öğrencilerinin Öğrenme Yaklaşımlarının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi

Melek DEMİREL [1] , İshak KOZİKOĞLU [2] , İmgehan ÖZKAN ELGÜN [3]


The aim of this study is to determine learning approaches of university preparatory school students and to investigate whether their learning approaches change according to their gender, type of university entrance score, type of high school that they graduated and their English proficiency level. Study group of this study is composed of 210 students studying at preparatory school of a public university. For data collection, "Learning Approaches Scale" developed by Ekinci (2008) was used in this study. Data collected was analyzed with descriptive statistics (mean and standard deviation) and parametric tests (t-test, ANOVA, MANOVA). As a result of the research, it was found that the majority of the students tend to use deep learning approaches. Moreover, it was found that there is no significant difference between students' learning approaches and their gender, and their university entrance score type, but there is a significant difference between students' learning approaches and type of high school that they graduated, and their English proficiency level.

Bu çalışmanın amacı, üniversite hazırlık sınıfı öğrencilerinin öğrenme yaklaşımlarını tercih etme düzeylerini ve tercih ettikleri öğrenme yaklaşımlarının cinsiyete, üniversiteye giriş puan türüne, mezun oldukları lise türüne ve İngilizce düzeylerine göre değişip değişmediğini belirlemektir. Araştırmanın çalışma grubunu, bir devlet üniversitesinin Yabancı Diller Yüksek Okulunda hazırlık eğitimi alan 210 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Ekinci (2008) tarafından geliştirilen 54 maddelik beşli Likert tipi “Öğrenme Yaklaşımları Ölçeği” kullanılmıştır. Elde edilen veriler betimleyici istatistikler (ortalama ve standart sapma) ve parametrik testlerle (t-testi, ANOVA, MANOVA) çözümlenmiştir. Araştırmanın sonucunda,  üniversite hazırlık sınıfı öğrencilerinin daha çok derinlemesine öğrenme yaklaşımını kullanma eğiliminde olduğu ortaya çıkmıştır. Ayrıca, üniversite hazırlık sınıfı öğrencilerinin öğrenme yaklaşımlarını tercih etme düzeylerinde cinsiyete ve üniversiteye giriş puan türüne göre anlamlı bir farklılık olmadığı; ancak mezun oldukları lise türüne ve İngilizce düzeylerine göre anlamlı bir farklılık olduğu belirlenmiştir.

  • Altun, S. (2013). Öğretmen adaylarının ders çalışma yaklaşımlarının üniversite türüne, öğrenim görülen alana ve cinsiyete göre incelenmesi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 2(2), 227-233.
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Melek DEMİREL

Yazar: İshak KOZİKOĞLU

Yazar: İmgehan ÖZKAN ELGÜN

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 3 Mart 2017

Bibtex @araştırma makalesi { inuefd296138, journal = {İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-2899}, eissn = {2149-9683}, address = {}, publisher = {İnönü Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {18}, pages = {116 - 133}, doi = {10.17679/inuefd.296138}, title = {Üniversite Hazırlık Sınıfı Öğrencilerinin Öğrenme Yaklaşımlarının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi}, key = {cite}, author = {DEMİREL, Melek and KOZİKOĞLU, İshak and ÖZKAN ELGÜN, İmgehan} }
APA DEMİREL, M , KOZİKOĞLU, İ , ÖZKAN ELGÜN, İ . (2017). Üniversite Hazırlık Sınıfı Öğrencilerinin Öğrenme Yaklaşımlarının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 18 (1) , 116-133 . DOI: 10.17679/inuefd.296138
MLA DEMİREL, M , KOZİKOĞLU, İ , ÖZKAN ELGÜN, İ . "Üniversite Hazırlık Sınıfı Öğrencilerinin Öğrenme Yaklaşımlarının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 18 (2017 ): 116-133 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/inuefd/issue/26723/296138>
Chicago DEMİREL, M , KOZİKOĞLU, İ , ÖZKAN ELGÜN, İ . "Üniversite Hazırlık Sınıfı Öğrencilerinin Öğrenme Yaklaşımlarının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 18 (2017 ): 116-133
RIS TY - JOUR T1 - Üniversite Hazırlık Sınıfı Öğrencilerinin Öğrenme Yaklaşımlarının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi AU - Melek DEMİREL , İshak KOZİKOĞLU , İmgehan ÖZKAN ELGÜN Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.17679/inuefd.296138 DO - 10.17679/inuefd.296138 T2 - İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 116 EP - 133 VL - 18 IS - 1 SN - 1300-2899-2149-9683 M3 - doi: 10.17679/inuefd.296138 UR - https://doi.org/10.17679/inuefd.296138 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Üniversite Hazırlık Sınıfı Öğrencilerinin Öğrenme Yaklaşımlarının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi %A Melek DEMİREL , İshak KOZİKOĞLU , İmgehan ÖZKAN ELGÜN %T Üniversite Hazırlık Sınıfı Öğrencilerinin Öğrenme Yaklaşımlarının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi %D 2017 %J İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1300-2899-2149-9683 %V 18 %N 1 %R doi: 10.17679/inuefd.296138 %U 10.17679/inuefd.296138
ISNAD DEMİREL, Melek , KOZİKOĞLU, İshak , ÖZKAN ELGÜN, İmgehan . "Üniversite Hazırlık Sınıfı Öğrencilerinin Öğrenme Yaklaşımlarının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 18 / 1 (Mart 2017): 116-133 . https://doi.org/10.17679/inuefd.296138
AMA DEMİREL M , KOZİKOĞLU İ , ÖZKAN ELGÜN İ . Üniversite Hazırlık Sınıfı Öğrencilerinin Öğrenme Yaklaşımlarının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi. inuefd. 2017; 18(1): 116-133.
Vancouver DEMİREL M , KOZİKOĞLU İ , ÖZKAN ELGÜN İ . Üniversite Hazırlık Sınıfı Öğrencilerinin Öğrenme Yaklaşımlarının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2017; 18(1): 133-116.