Yıl 2016, Cilt 17 , Sayı 3, Sayfalar 1 - 21 2016-10-08

Üç Boyutlu Bağlanma Stilleri Ölçeği
Three Dimensional Attachment Style Scale

Evren ERZEN [1]


Bu çalışmanın amacı, bağlanma stillerinin belirlenmesinde alternatif bir ölçme aracının geliştirilmesidir. Çalışma grubu yaşları 12 ile 25 arasında değişen 244’ü kız (%53) ve 216’sı  erkek  (%47) olan 460 öğrenciden (Ort: 16.39, ss: 2.67) oluşmaktadır. Ölçeğin dilsel geçerliği için seçilen iki uzmandan elde edilen Cohen Kappa uyuşma ölçümü değeri .87 ve içerik geçerliği için .72 ‘dir. Açımlayıcı faktör analizi,  ölçekte yer alan 18 maddenin üç boyut altında tutarlı şekilde toplandıklarını göstermektedir. Yapı geçerliğine ilişkin geçerlik değerleri doğrulayıcı faktör analizinden elde edilen GFI, AGFI, CFI, RMSEA, χ2 ve χ2/sd oranı ile belirlenmiştir. Doğrulayıcı faktör analizi değerleri GFI .93, AGFI .90, CFI .90, RMSEA .05 ve χ2/sd  oranı 2.48 olarak belirlenmiştir. Ölçeğin madde toplam korelasyonu değerleri .49 ila .75 ve madde kalan analizleri ise .96 ila .98 arasında değişmektedir. Güvenilirlik analizi sonucunda ise kaçınan, güvenli ve kaygılı-kararsız bağlanma stilleri için belirlenen Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayıları .80, .69 ve .71 değerleri bulunmuştur.

The aim of this study is to develop an alternative measurement tool to determine attachment styles. Study group is composed of 460 students that 244 (%53) of them are girls and 216 (%47) of them are men (Mean: 16.39, sd: 2.67). Language validity was determined by the language validity form. Its content validity was determined by the content validity form. Cohen Kappa agreement measurement value which was attained from two experts who were chosen for the language validity of the scale is .87 and for content validity is .72. Explorative factor analysis indicated that the 18 items were consistently combined under three dimensions. The structural validity values of the scales were determined with the ratio of GFI, AGFI, CFI, RMSEA, χ2 and χ2/sd. The factor analysis values were determined as GFI .93, AGFI .90, CFI .90, RMSEA .05 and χ2/sd  ratio was 2.48. The item-total correlation values of the scales varied between .49 and .75, and item remainder varied between .96 and .98. As a result of reliability analysis, the internal consistency coefficient for the avoidant, secure and anxious-ambivalent attachment styles the values were found as .80, .69 and .71.

Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Evren ERZEN

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 8 Ekim 2016

Bibtex @ { inuefd285352, journal = {İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-2899}, eissn = {2149-9683}, address = {}, publisher = {İnönü Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {17}, pages = {1 - 21}, doi = {}, title = {Üç Boyutlu Bağlanma Stilleri Ölçeği}, key = {cite}, author = {Erzen, Evren} }
APA Erzen, E . (2016). Üç Boyutlu Bağlanma Stilleri Ölçeği . İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 17 (3) , 1-21 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/inuefd/issue/27125/285352
MLA Erzen, E . "Üç Boyutlu Bağlanma Stilleri Ölçeği" . İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 17 (2016 ): 1-21 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/inuefd/issue/27125/285352>
Chicago Erzen, E . "Üç Boyutlu Bağlanma Stilleri Ölçeği". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 17 (2016 ): 1-21
RIS TY - JOUR T1 - Üç Boyutlu Bağlanma Stilleri Ölçeği AU - Evren Erzen Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 21 VL - 17 IS - 3 SN - 1300-2899-2149-9683 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Üç Boyutlu Bağlanma Stilleri Ölçeği %A Evren Erzen %T Üç Boyutlu Bağlanma Stilleri Ölçeği %D 2016 %J İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1300-2899-2149-9683 %V 17 %N 3 %R %U
ISNAD Erzen, Evren . "Üç Boyutlu Bağlanma Stilleri Ölçeği". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 17 / 3 (Ekim 2016): 1-21 .
AMA Erzen E . Üç Boyutlu Bağlanma Stilleri Ölçeği. INUEFD. 2016; 17(3): 1-21.
Vancouver Erzen E . Üç Boyutlu Bağlanma Stilleri Ölçeği. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2016; 17(3): 1-21.
IEEE E. Erzen , "Üç Boyutlu Bağlanma Stilleri Ölçeği", İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, c. 17, sayı. 3, ss. 1-21, Eki. 2016