Yıl 2018, Cilt 19 , Sayı 3, Sayfalar 57 - 73 2018-12-30

Simülasyon Destekli Sorgulama Temelli Etkinlikler ile Fotoelektrik Olay Öğretimi
Teaching Photoelectric Effect with Simulation Supported Inquiry Based Activity

Fatih Önder [1] , Esra Bilal Önder [2]


Bu çalışmada bilgisayar simülasyonları ile desteklenen sorgulama temelli etkinliklerin fizik öğretmen adaylarının fotoelektrik olay konusundaki kavram yanılgılarını gidermedeki etkisinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Araştırmanın katılımcılarını Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi, Fizik Eğitimi Anabilim Dalında Modern Fizik I dersine kayıtlı olan 28 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırma tek grup öntest-sontest modeline göre desenlenmiştir. Araştırmanın veri toplama araçları Fotoelektrik Olay Kavram Testi ve araştırmacılar tarafından hazırlanan simülasyon destekli sorgulama temelli etkinliklerden oluşmaktadır. Araştırmada iki etkinlik kullanılmıştır. Simülasyon destekli sorgulama temelli etkinliklerde öğrenciler yönlendirme, hipotez üretme, deneme, veri yorumlama, sonuç ve iletişim evrelerinin izlendiği sorgulama döngüsünü takip ederek etkinliklerini tamamlamıştır. Etkinliklerin deneme evresinde bilgisayar simülasyonlarından yararlanılmıştır. Araştırma bulguları etkinlikler öncesinde öğrencilerin eşik frekansı, bağlanma enerjisi, ışık şiddeti gibi kavramlar hakkında kavram yanılgılarına sahip olduklarını göstermektedir. Ayrıca öğrencilerin etkinlikler öncesi verdikleri yanıtlar incelendiğinde devreye bağlanan üretecin fotoelektrik olay deneyine etkisini yanlış yorumladıkları görülmüştür. Simülasyon destekli sorgulama temelli etkinlikler ile fotoelektrik olay öğretimi sonunda ise öğrencilerin bu kavram yanılgılarının giderildiği ve kavram testi puanlarının uygulama öncesine göre anlamlı düzeyde arttığı belirlenmiştir.

In this study, it is aimed to determine the effect of inquiry-based activities supported by computer simulations on the misconceptions of physics teacher candidates on photoelectric effect. Participants of the research constitute 28 teacher candidates who are registered in Dokuz Eylül University, Buca Faculty of Education, Department of Physics Education and have taken Modern Physics course. The study was designed according to the single group pretest-posttest model. Data collection tools are computer supported inquiry based activity worksheets prepared by researchers and the Photoelectric Effect Concept Test. In simulation supported inquiry-based activities, the students completed their inquiry by following the inquiry cycle phases: orientation, hypothesis generation, experimentation, data interpretation, conclusion and communication. Computer simulations are used in the experimentation phase of inquiry cycle in the research. The findings of the research show that students have misconceptions on some concepts such as threshold frequency, binding energy, light intensity before the simulation supported inquiry based learning activities. In addition, students have difficulties about the effect of the power supply connected to the circuit on the photoelectric effect experiment. At the end of photoelectric teaching by using simulation supported inquiry-based activities, it was determined that students’ misconceptions were eliminated and the concept test scores increased significantly compared to the pre-test scores.

 • de Jong, T., & van Joolingen, W. R. (1998). Scientific discovery learning with computer simulations of conceptual domains. Review of Educational Research, 68, 179-202. DOI: 10.2307/1170753
 • Jaakkola, T., Nurmi, S. & Veermans, K. (2011). A comparison of students’ conceptual understanding of electric circuits in simulation only and simulation-laboratory contexts. Journal of Research in Science Teaching, 48(1), 71-93
 • Jimoyiannis, A. & Komis, V. (2001). Computer Simulations in Physics Teaching and Learning: A Case Study On Students' Understanding of Trajectory Motion, Computers & Education, 36, 183-204.
 • Karasar, N. (2002). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Pegem A Yayınevi.
 • Keselman, A. (2003). Supporting inquiry learning by promoting normative understanding of multivariable causality. Journal of Reseach in Science Teaching, 40(9), 898–921.
 • Klassen, S. (2011). The Photoelectric Effect: Reconstructing the Story for the Physics Classroom. Science and Education, 20(7), 719–731.
 • Kural, M. (2015). Sıcak kavramsal değişim için öğretim: fotoelektrik olay örneği. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED), 9(2), 85-124.
 • McKagan, S. B., Handley, W., Perkins, K. K., & Wieman, C. E. (2009). A research-based curriculum forteaching the photoelectric effect. American Jounal of Physics(77), 87-94.
 • Niaz, M., Klassen, S., McMilllan, B., & Metz, D. (2010). Reconstruction of the history of the photoelectric effect and its implications for general physics textbooks. Science Studies and Science Education, 903-931. DOI 10.1002/sce.20389.
 • Önder, F. (2016). Development and validation of the photoelectric effect concept inventory. European Journal of Physics, 37(5), 1-18.
 • Paliç Şadoğlu, G., & Akdeniz, A. R. (2015). Modern fizik konularının öğretiminde 7E öğrenme modelinin kullanılmasına yönelik öğretmen ve öğrenci görüşleri. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 25, 1-30.
 • Pedaste, M., Mäeots, M., Leijen, Ä., & Sarapuu, S. (2012). Improving students’ inquiry skills through reflection and self-regulation scaffolds. Technology, Instruction, Cognition and Learning(9), 81-95.
 • Pedaste, M., Mäeots, M., Siiman, L. A., de Jong, T., van Riesen, S. A., Kamp, E. T., Manoli, C. C., Zacharia, Z. C., & Tsourlidaki, E. (2015). Phases of inquiry-based learning: Definitions and the inquiry cycle. Educational Research Review(14), 47–61.
 • Prince, M. J., & Felder, R. M. (2006). Inductive teaching and learning methods: Definitions, comparisons, and reseach bases. Journal of Engineering Education, 95(2), 123–138.
 • Sarı, U., & Bakır Güven, G. (2013). Etkileşimli tahta destekli sorgulamaya dayalı fizik öğretiminin başarı ve motivasyona etkisi ve öğretmen adaylarının öğretime yönelik görüşleri. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED), 7(2), 110-143.
 • Steinberg, R. N., & Oberem, G. E. (2000). Research-based instructional software in modern physics. J. Comput. Math. Sci. Teach., 19, 115-136.
 • Steinberg, R. N., Oberem, G. E., & McDermott, L. C. (1996). Development of a computer based tutorial on the photoelectric effect. American Journal of Physics, 64(11), 13370-1379.
 • Strike, K., & Postner, G. (1992). A revisionist theory of conceptual change. Philosophy of science, cognitive Psychology, and educational theory and practice (s. 147-176). Albany: State University of New York Press.
 • Tao, P., & Gunstone, R. (1999). The process of conceptual change in force and motion during computer-supported physics instruction. Journal of research in science teaching, 36(7), 859-882.
 • Taşlıdere, E. (2015). A study investigating the effect of treatment developed by integrating the 5E and simulation on pre-service science teachers’ achievement in photoelectric effect. Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education, 1-16.
 • Uzun, E., & Karaman, İ. (2015). Slow motion animasyon tekniği ile fotoelektrik olay konusunun modellenmesi ve öğrenci görüşleri. KSÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 12(2), 211-226.
 • Wenning, C. J. (2008). Dealing more effectively with alternative conceptions in science. Journal of Physics Teacher Education Online, 51(1), 11-19.
 • Wong, D., Lee, P., Shenghan, G., Xuezhou, W., Qi, H. Y., & Kit, F. S. (2011). The photoelectric effect: experimental confirmation concerning a widespread misconception inthe theory. European Journal of Physics (32), 1059-1064.
 • Yıldız, A., & Büyükkasap, E. (2011). Öğretmen adaylarının fotoelektrik olayını anlama düzeyleri ve öğrenme amaçlı yazmanın başarıya etkisi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 11(4), 2259-2274.
 • Zacharia C. & Anderson O.R. (2003). The effects of an interactive computer-based simulation prior to performing a laboratory inquiry-based experiment on students’ conceptual understanding of physics. American Journal of Physics, 71 (6), 618-629.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Fatih Önder
Ülke: Turkey


Yazar: Esra Bilal Önder

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Aralık 2018

Bibtex @araştırma makalesi { inuefd318023, journal = {İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-2899}, eissn = {2149-9683}, address = {}, publisher = {İnönü Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {19}, pages = {57 - 73}, doi = {10.17679/inuefd.318023}, title = {Simülasyon Destekli Sorgulama Temelli Etkinlikler ile Fotoelektrik Olay Öğretimi}, key = {cite}, author = {Önder, Fatih and Bilal Önder, Esra} }
APA Önder, F , Bilal Önder, E . (2018). Simülasyon Destekli Sorgulama Temelli Etkinlikler ile Fotoelektrik Olay Öğretimi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 19 (3) , 57-73 . DOI: 10.17679/inuefd.318023
MLA Önder, F , Bilal Önder, E . "Simülasyon Destekli Sorgulama Temelli Etkinlikler ile Fotoelektrik Olay Öğretimi". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 19 (2018 ): 57-73 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/inuefd/issue/39149/318023>
Chicago Önder, F , Bilal Önder, E . "Simülasyon Destekli Sorgulama Temelli Etkinlikler ile Fotoelektrik Olay Öğretimi". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 19 (2018 ): 57-73
RIS TY - JOUR T1 - Simülasyon Destekli Sorgulama Temelli Etkinlikler ile Fotoelektrik Olay Öğretimi AU - Fatih Önder , Esra Bilal Önder Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17679/inuefd.318023 DO - 10.17679/inuefd.318023 T2 - İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 57 EP - 73 VL - 19 IS - 3 SN - 1300-2899-2149-9683 M3 - doi: 10.17679/inuefd.318023 UR - https://doi.org/10.17679/inuefd.318023 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Simülasyon Destekli Sorgulama Temelli Etkinlikler ile Fotoelektrik Olay Öğretimi %A Fatih Önder , Esra Bilal Önder %T Simülasyon Destekli Sorgulama Temelli Etkinlikler ile Fotoelektrik Olay Öğretimi %D 2018 %J İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1300-2899-2149-9683 %V 19 %N 3 %R doi: 10.17679/inuefd.318023 %U 10.17679/inuefd.318023
ISNAD Önder, Fatih , Bilal Önder, Esra . "Simülasyon Destekli Sorgulama Temelli Etkinlikler ile Fotoelektrik Olay Öğretimi". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 19 / 3 (Aralık 2018): 57-73 . https://doi.org/10.17679/inuefd.318023
AMA Önder F , Bilal Önder E . Simülasyon Destekli Sorgulama Temelli Etkinlikler ile Fotoelektrik Olay Öğretimi. inuefd. 2018; 19(3): 57-73.
Vancouver Önder F , Bilal Önder E . Simülasyon Destekli Sorgulama Temelli Etkinlikler ile Fotoelektrik Olay Öğretimi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2018; 19(3): 73-57.