Yıl 2018, Cilt 19 , Sayı 3, Sayfalar 266 - 283 2018-12-30

Matematik Öğretmen Adaylarının Matematiğin Günlük Hayat ile İlişkisi Hakkındaki Algı ve Görüşlerinin İncelenmesi*
Investigating Mathematics Teacher Candidates’ Perceptions and Views about Connections between Mathematics and the Real World*

Makbule Gözde Didiş Kabar [1]


Okul matematiğini öğrencilerin yaşamı ile ilişkili hale getirmek öğretmenlerin sorumluluklarından bir tanesidir. Bu çalışmanın amacı ortaokul matematik öğretmen adaylarının matematiğin gerçek yaşam ile ilişkilerine yönelik algı ve görüşlerini incelenmektir. Bu çalışma bir devlet üniversitesinin Matematik Öğretmenliği Programında öğrenim gören 152 ortaokul matematik öğretmen adayıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın verileri açık uçlu bir anket aracılığıyla toplanmıştır. Çalışmanın amacı kapsamında, araştırma yöntemi olarak nitel araştırma modeli benimsenmiştir. Çalışmanın bulguları öğretmen adaylarının matematiğin günlük hayatta kullanımı ile ilgili algılarının sınırlı olduğunu göstermiştir. Öğretmen adaylarının birçoğu matematiğin kullanıldığı gerçek yaşam bağlamı olarak  “alışveriş” bağlamını, gerçek yaşamda karşılarına çıkan/çıkabilecek matematik konuları olarak ise “oran-orantı” ve “açı” konularını ifade etmişlerdir. Diğer taraftan, çalışmanın bulguları öğretmen adaylarının gerçek yaşam problemlerini/bağlamlarını matematik derslerinde kullanmanın öğrencilere bilişsel anlamda çeşitli yararlar sağlayacağı görüşünde olduklarını göstermiştir. Bu çalışma öğretmen adaylarının matematiğin gerçek yaşam ile ilişkileri konusunda algılarının zenginleşmesine yardımcı olacak şekilde matematik öğretmen yetiştirme programlarının her sınıf seviyesinde farklı uygulamalara yer verilmesini önermektedir.

Making school mathematics relevant to the students’ lives is one of the teacher’s responsibilities. The aim of the present study was to investigate middle-school mathematics teacher candidates’ perceptions and views about connections between mathematics and the real world. The participants of the study were 152 mathematics teacher candidates from the mathematics teacher education program at a state university. The data were collected through an open-ended questionnaire. In line with the aim of the study, a qualitative research method was used. The findings of this study showed that the perceptions of teacher candidates regarding mathematics’ real-world connections were limited. Most of the teacher candidates, regardless of class level, expressed that “shopping” is a real context in which mathematics is used. In addition, they also indicated “rate-ratio” and “angles” as mathematical topics/concepts that they (can) encounter frequently in daily life. On the other hand, the data showed that teacher candidates think that the use of real-world problems in mathematics lessons is likely to provide students with various benefits, especially in the cognitive sense. The findings of the study suggest that mathematics teacher training programs should offer different practices for each grade level to enrich the perceptions of mathematics teachers in terms of real-world connections.

 • Alacacı, C. (2016). Gerçekçi matematik eğitimi. E. Bingölbali, S.Arslan, & İ. Ö. Zembat (Edt.), Matematik eğitiminde teoriler (ss.341-352). Ankara: Pegem Akademi.
 • Albert, L., & Antos, J. (2000). Daily journals connect mathematics to real life. Mathematics Teaching in the Middle School, 5, 526-531.
 • Bukova-Güzel, E., Tekin-Dede, A., Hıdıroğlu, N. Ç., Kula-Ünver, S., & Özaltun-Çelik, A. (2016). Matematik eğitiminde matematiksel modelleme: araştırmacılar, eğitimciler ve öğrenciler için. Ankara: Pegem Akademi.
 • Daley, G., & Valdѐs, R. (2006). Value added analysis and classroom observation as measures of teacher performance: A preliminary report (Publication No. 311). Los Angeles: Los Angeles Unified School District; Program Evaluation and Research Branch; Planning, Assessment and Research Division.
 • Doruk, B. K., & Umay, A. (2011). Matematiği günlük yaşama transfer etmede matematiksel modellemenin etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 41, 124-135.
 • Edwards, A., & Ruthven, K. (2003). Young people’s perceptions of the mathematics involved in everyday activities. Educational Research, 45(3), 249-260.
 • English, L. D. (2003). Reconciling theory, research, and practice: A models and modelling perspective. Educational Studies in Mathematics, 54(2-3), 225-248.
 • English, L. D., & Watters, J. (2005). Mathematical modelling with 9-year-olds. In H. L. Chick, & J. L. Vincent (Eds.), Proceeding 29th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education (Vol. 2, pp. 297-304). Australia: University of Melbourne.
 • Erbaş, A. K., Çetinkaya, B., Alacacı, C., Çakıroğlu, E., Aydoğan Yenmez, A., Şen Zeytun, A., . . . Şahin, Z. (2016). Lise matematik konuları için günlük hayattan modelleme soruları. Ankara: Türkiye Bilimler Akademisi.
 • Fink, D., & Stock, C. (2008). Math class and the real World. Phi Delta Kappan, 89(5), i.
 • Freudenthal, H. (1983). Didactical phenomonology of mathematical structures. Dordrecht, The Nedherlands: D. Reidel Publishing Company.
 • Gainsburg, J. (2008). Real-worlds connections in secondary mathematics classrooms. Journal of Mathematics Teacher Education, 11(3), 199–219.
 • Karakoç, G., & Alacacı, C. (2015). Real world connections in high school mathematics curriculum and teaching. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 6(1), 31-46.
 • Lerman, S. (1998, June). Mathematics has lost its anorak: School students’ views of mathematics. Paper presented at the ESRC Seminar, ‘The Production of a Public Understanding of Mathematics’, University of Birmingham.
 • Lesh, R., & Doerr, H. (2003). Foundation of a models and modeling perspective on mathematics teaching and learning. In R. A. Lesh & H. Doerr (Eds.), Beyond constructivism: A models and modeling perspective on mathematics teaching, learning, and problem solving (pp. 9–34). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.
 • Masingila, J. (2002). Examining students’ perceptions of their everyday mathematics practice. Journal for Research in Mathematics Education, Monographs, 1, 30–391.
 • Milli Eğitim Bakanlığı [MEB] (2013). Ortaokul matematik dersi öğretim programı (5, 6,7 ve 8. sınıflar). Ankara: MEB-Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı.
 • Milli Eğitim Bakanlığı [MEB] (2017). Matematik dersi öğretim programı (İlkokul ve ortaokul 1,2,3,5,6,7 ve 8. sınıflar). Ankara: MEB-Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı.
 • Mosvold, R. (2008). Real-Life connections in Japan and the Netherlands: National teaching patterns and cultural beliefs. International Journal for Mathematics Teaching and Learning, 1-18. http://www.cimt.plymouth.ac.uk/journal/mosvold.pdf.
 • National Council of Teachers of Mathematics (NCTM) (2000). The principles and standards for school mathematics. Reston, VA: NCTM.
 • Northcote, M., & Marshall, L. (2016). What mathematics calculations do adults do in their everyday lives?: Part 1 of a report on the Everyday Mathematics Project [online]. Australian Primary Mathematics Classroom, 21(2), 8-17.
 • Perlmutter, J., Bloom, L., Rose, T., & Rogers, A. (1997). Who uses math? Primary children's perceptions of the uses of mathematics. Journal of Research in Childhood Education, 12(1), 58–70.
 • Sparrow, L. (2008). Real and relevant mathematics: is it realistic in the classroom?. Australian Primary Mathematics Classroom, 13(2), 4–8.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (6. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Makbule Gözde Didiş Kabar
Kurum: GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Aralık 2018

Bibtex @araştırma makalesi { inuefd341702, journal = {İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-2899}, eissn = {2149-9683}, address = {}, publisher = {İnönü Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {19}, pages = {266 - 283}, doi = {10.17679/inuefd.341702}, title = {Matematik Öğretmen Adaylarının Matematiğin Günlük Hayat ile İlişkisi Hakkındaki Algı ve Görüşlerinin İncelenmesi*}, key = {cite}, author = {Didiş Kabar, Makbule Gözde} }
APA Didiş Kabar, M . (2018). Matematik Öğretmen Adaylarının Matematiğin Günlük Hayat ile İlişkisi Hakkındaki Algı ve Görüşlerinin İncelenmesi*. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 19 (3) , 266-283 . DOI: 10.17679/inuefd.341702
MLA Didiş Kabar, M . "Matematik Öğretmen Adaylarının Matematiğin Günlük Hayat ile İlişkisi Hakkındaki Algı ve Görüşlerinin İncelenmesi*". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 19 (2018 ): 266-283 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/inuefd/issue/39149/341702>
Chicago Didiş Kabar, M . "Matematik Öğretmen Adaylarının Matematiğin Günlük Hayat ile İlişkisi Hakkındaki Algı ve Görüşlerinin İncelenmesi*". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 19 (2018 ): 266-283
RIS TY - JOUR T1 - Matematik Öğretmen Adaylarının Matematiğin Günlük Hayat ile İlişkisi Hakkındaki Algı ve Görüşlerinin İncelenmesi* AU - Makbule Gözde Didiş Kabar Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17679/inuefd.341702 DO - 10.17679/inuefd.341702 T2 - İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 266 EP - 283 VL - 19 IS - 3 SN - 1300-2899-2149-9683 M3 - doi: 10.17679/inuefd.341702 UR - https://doi.org/10.17679/inuefd.341702 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Matematik Öğretmen Adaylarının Matematiğin Günlük Hayat ile İlişkisi Hakkındaki Algı ve Görüşlerinin İncelenmesi* %A Makbule Gözde Didiş Kabar %T Matematik Öğretmen Adaylarının Matematiğin Günlük Hayat ile İlişkisi Hakkındaki Algı ve Görüşlerinin İncelenmesi* %D 2018 %J İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1300-2899-2149-9683 %V 19 %N 3 %R doi: 10.17679/inuefd.341702 %U 10.17679/inuefd.341702
ISNAD Didiş Kabar, Makbule Gözde . "Matematik Öğretmen Adaylarının Matematiğin Günlük Hayat ile İlişkisi Hakkındaki Algı ve Görüşlerinin İncelenmesi*". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 19 / 3 (Aralık 2018): 266-283 . https://doi.org/10.17679/inuefd.341702
AMA Didiş Kabar M . Matematik Öğretmen Adaylarının Matematiğin Günlük Hayat ile İlişkisi Hakkındaki Algı ve Görüşlerinin İncelenmesi*. inuefd. 2018; 19(3): 266-283.
Vancouver Didiş Kabar M . Matematik Öğretmen Adaylarının Matematiğin Günlük Hayat ile İlişkisi Hakkındaki Algı ve Görüşlerinin İncelenmesi*. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2018; 19(3): 283-266.