Yıl 2019, Cilt 20 , Sayı 2, Sayfalar 334 - 351 2019-08-31

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Alanında Bir Elektronik Mentorlük Programının Planlanması, Uygulanması ve Değerlendirilmesi
Planning, Implementation and Assessment of an Electronic Mentorship Program in the Field of Computer Education and Instructional Technologies

Sakine Öngöz [1]


Nitel desende gerçekleştirilen bu durum çalışmasında, bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi alanında bir elektronik mentorlük programı gerçekleştirilmiştir. Grup mentorlük modelinin kullanıldığı programda, lisansüstü eğitimlerine devam eden öğrenciler bir çoklu ortam geliştirme projesi süresince lisans öğrencilerine mentorlük yapmıştır. E-mentorlük programı üç aşamalı bir yapı içinde 17 haftada tamamlanmıştır. Nitel verilerin toplandığı çalışmanın sonuçları, mentorlerin mentilere birçok konuda destek olduğunu göstermektedir. Bunlar içinde en öne çıkanlar; akademik dilde rapor yazma, nitelikli çoklu ortamların seçimi, projenin planlı ve işbirliği içinde yürütülmesi şeklindedir. Mentorlere göre programın kendilerine sağladığı en önemli katkılar, yeni dostluklar kurmaları ve bu süreçte iletişim becerilerinin gelişimidir. Ayrıca mentorler bir proje ekibinin nasıl yönetileceğini öğrendiklerini ve mentilere yardımcı oldukları için meslekî doyuma ulaştıklarını bildirmektedir. Mentiler açısından ele alındığında e-mentorlük programı; işbirliği içinde çalışabilme, proje sürecini deneyimleyerek öğrenme ve teknik beceriler geliştirme konularında önemli katkılar sağlamıştır.  

In this case study of qualitative design, an electronic mentoring program was implemented in the field of computer education and instructional technologies. The program was carried out with group mentoring model whereby postgraduate students provided mentorship for undergraduate peers as a part of a multimedia development project. The e-mentorship program was completed in 17 weeks in a three-phase structure. Qualitative datas were collected and analysis of the data showed that mentors supported the mentees in many aspects. The most prominent of these were reported as writing reports on academic level, selection of qualified multimedia, and carrying out the project in a planned and collaborative manner. The most important contribution of the program to the mentors was referred to as establishing new friendships and development of communication skills throughout the process. In addition, the mentors stated that they learnt to manage a project team and they had enjoyed professional satisfaction by supporting the mentees. From the mentees’ point of view, the e-mentoring experience developed them significantly in the form of working collaboratively, learning the project process by experiencing, and improving technical skills.  

 • Alemdağ, E. (2015). Bilişim teknolojileri öğretmenleri için bir e-mentorluk uygulamasının tasarımı ve etkileri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Anderson, E. M., & Shannon, A. L. (1988). Toward a conceptualization of mentoring. Journal of Teacher Education, 39(1), 38–42.
 • Aydın Tükeltürk, Ş. ve Balcı, M. (2014). Üniversitelerde mentorluğun kurumsallaştırılması süreci, önemi ve kazanımları; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi üzerine bir inceleme. Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 6(1), 137-155.
 • Bardakçı, S., Kılıçer, K. ve Özeke, V. (2017). Türkiye’de BÖTE Bölümleri: 2015-2016 Yıllarına İlişkin Bir Durum Tespit Çalışması. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 7(2), 123-148.
 • Creswell, J. W. (2003). Research design, qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (2nd Edition). London: Sage Publications.
 • Crisp, G., & Cruz, I. (2009). Mentoring college students: A critical review of the literature between 1990 and 2007. Research in Higher Education, 50(6), 525-545.
 • Cullingford, C. (2016). Mentoring in education: An international perspective. London: Routledge.
 • Culpepper, D. W. (2008). Determining the quality and impact of an ementoring model on at-risk youth. Unpublished Doctoral Dissertation. University of South Florida.
 • Ehrich, L. C., Hansford, B., & Tennent, L. (2004). Formal mentoring programs in education and other professions: A review of the literature. Educational Administration Quarterly, 40(4), 518-540. doi: 10.1177/0013161X04267118
 • Falconer, L. (2006). Organizational learning, tacit information, and e-learning: A review. The Learning Organization, 13(2), 140-151.
 • Germain, M. L. (2011). Formal mentoring relationships and attachment theory: Implications for human resource development. Human Resource Development Review, 10(2), 123-150.
 • Goff, K., & Torrance, E. P. (1999). Discovering developing & giftedness through mentoring. Gifted Child Today, 22(3), 14-53.
 • Hancock, D. R., & Algozzine, B. (2016). Doing case study research: A practical guide for beginning researchers (3rd Edition). New York: Teachers College Press.
 • Kahraman, M. (2012). Bilişim teknolojileri öğretmen adaylarının mesleki gelişiminde e-mentörlük. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • Kuperminc, G. P., & Thomason, J. D. (2013). Group mentoring. In D. L. DuBois & M. J. Karcher (Eds.), Handbook of youth mentoring (2nd Education) (pp. 273-290). London: Sage Publications.
 • Kuzu, A., Kahraman, M. ve Odabaşı, H. F. ( 2012). Mentörlükte yeni bir yaklaşım: E-Mentörlük. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 12(4), 173-184.
 • Lee, J. C. K., & Feng, S. (2007). Mentoring support and the professional development of beginning teachers: A Chinese perspective. Mentoring & Tutoring, 15(3), 243-262.
 • Lopez‐Real, F., & Kwan, T. (2005). Mentors' perceptions of their own professional development during mentoring. Journal of Education for Teaching, 31(1), 15-24.
 • McMillan, J. H. (1996). Educational research: Fundamentals for the consumer (2nd Edition). New York: HarperCollins College Publishers.
 • Miller, A. (2002). Mentoring students and young people a handbook of effective practice (1st Edition). London: Routledge.
 • Özkalp, E., Kırel, Ç., Sungur, Z. ve Cengiz, A. A. (2006). Örgütsel toplumsallaşma sürecinde mentorluk ve mentor’un yeri ve önemi: Anadolu Üniversitesi araştırma görevlileri üzerine bir inceleme. Sosyal Bilimler Dergisi, 2(55-69).
 • Risquez, A. (2011). Peer electronic mentoring for transition into university: A theoretical review. Revista Española de Orientación y Psicopedagogía, 22(3), 232-239.
 • Single, P. B., & Single, R. M. (2005). E‐mentoring for social equity: Review of research to inform program development. Mentoring & Tutoring: Partnership in Learning, 13(2), 301-320.
 • Streubert, H. J., & Carpenter, D. R. (2011). Qualitative research in nursing (5th Edition). Philadelphia: Lippincott Williams ve Wilkins.
 • Şerefhanoğlu, O. (2014). Okul müdürlerinin mentorluk fonksiyonları ile öğretmenlerin örgütsel uyum düzeyleri arasındaki ilişki: Balıkesir ili örneği. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Balıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Balıkesir.
 • Thompson, L., Jeffries, M., & Topping, K. (2010). E‐mentoring for e‐learning development. Innovations in Education and Teaching International, 47(3), 305-315.
 • Visagie, U. (2011). Coaching, mentoring and counseling explained. http://careerdevelopmentplan.net/coaching-counseling-mentoring-160 adresinden 05.04.2018 tarihinde edinilmiştir.
 • Welsh, S. C. (2004). Mentoring the future: A guide to building mentor programs that work. Canada: Global Book Publisher.
 • Yin, R. K. (2009). Case study research and applications: Design and methods (6th Edition). London: Sage Publications.
 • Zachary, L. J. (2006). Creating a mentoring culture: The organization # s guide. Development and Learning in Organizations: An International Journal, 20(4). doi: 10.1108/dlo.2006.08120dae.003
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Sakine Öngöz (Sorumlu Yazar)
Kurum: TRABZON ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Ağustos 2019

Bibtex @araştırma makalesi { inuefd441372, journal = {İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-2899}, eissn = {2149-9683}, address = {}, publisher = {İnönü Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {20}, pages = {334 - 351}, doi = {10.17679/inuefd.441372}, title = {Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Alanında Bir Elektronik Mentorlük Programının Planlanması, Uygulanması ve Değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {Öngöz, Sakine} }
APA Öngöz, S . (2019). Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Alanında Bir Elektronik Mentorlük Programının Planlanması, Uygulanması ve Değerlendirilmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 20 (2) , 334-351 . DOI: 10.17679/inuefd.441372
MLA Öngöz, S . "Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Alanında Bir Elektronik Mentorlük Programının Planlanması, Uygulanması ve Değerlendirilmesi". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 20 (2019 ): 334-351 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/inuefd/issue/45461/441372>
Chicago Öngöz, S . "Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Alanında Bir Elektronik Mentorlük Programının Planlanması, Uygulanması ve Değerlendirilmesi". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 20 (2019 ): 334-351
RIS TY - JOUR T1 - Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Alanında Bir Elektronik Mentorlük Programının Planlanması, Uygulanması ve Değerlendirilmesi AU - Sakine Öngöz Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.17679/inuefd.441372 DO - 10.17679/inuefd.441372 T2 - İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 334 EP - 351 VL - 20 IS - 2 SN - 1300-2899-2149-9683 M3 - doi: 10.17679/inuefd.441372 UR - https://doi.org/10.17679/inuefd.441372 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Alanında Bir Elektronik Mentorlük Programının Planlanması, Uygulanması ve Değerlendirilmesi %A Sakine Öngöz %T Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Alanında Bir Elektronik Mentorlük Programının Planlanması, Uygulanması ve Değerlendirilmesi %D 2019 %J İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1300-2899-2149-9683 %V 20 %N 2 %R doi: 10.17679/inuefd.441372 %U 10.17679/inuefd.441372
ISNAD Öngöz, Sakine . "Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Alanında Bir Elektronik Mentorlük Programının Planlanması, Uygulanması ve Değerlendirilmesi". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 20 / 2 (Ağustos 2019): 334-351 . https://doi.org/10.17679/inuefd.441372
AMA Öngöz S . Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Alanında Bir Elektronik Mentorlük Programının Planlanması, Uygulanması ve Değerlendirilmesi. inuefd. 2019; 20(2): 334-351.
Vancouver Öngöz S . Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Alanında Bir Elektronik Mentorlük Programının Planlanması, Uygulanması ve Değerlendirilmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2019; 20(2): 351-334.