Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Sınıf Öğretmenlerinin Acil Uzaktan Eğitimdeki Ölçme-Değerlendirme Süreçleri ve İhtiyaçları

Yıl 2021, Cilt: 22 Sayı: 2, 953 - 987, 31.08.2021
https://doi.org/10.17679/inuefd.901997

Öz

Çalışmanın amacı, sınıf öğretmenlerinin acil uzaktan eğitim sürecinde ölçme değerlendirme amaçlı gerçekleştirdikleri faaliyetleri belirlemek ve bu amaçla geliştirilecek bir Web 2.0 aracına ilişkin ihtiyaçlarını tespit etmektir. Araştırmada, alan taraması yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 245 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Çalışma kapsamında veriler “Sınıf Öğretmenlerinin Çevrimiçi Ölçme Değerlendirme Araçlarına Yönelik Düşüncelerini Belirleme Anketi” ile toplanmıştır. Çalışma kapsamında elde edilen nicel veriler frekans ve yüzdelerle sunulmuş, nitel veriler ise içerik analizine tabi tutulmuştur. İçerik analizi sonucunda kodlar kategorileştirilmiş ve temalar oluşturulmuştur. Sınıf öğretmenlerinin acil uzaktan eğitim döneminde ölçme değerlendirme etkinlikleri için EBA sınav, Web 2.0 araçlarını kullandıkları, duyuru amaçlı daha çok Whatsapp’ı tercih ettikleri görülmüştür. Ayrıca sınıf öğretmenlerinin internet bağlantısı, bilgisayar eksikliği gibi teknik eksiklikler veya öğrenci katılımının sağlanamaması gibi öğrenci kaynaklı eksikliklerle karşılaştıkları belirlenmiştir. Benzer olarak ölçme değerlendirme yapabilmek için öğrenci kaynaklı ihtiyaçların giderilmesi ön plana çıkmıştır. Ölçme değerlendirme amacıyla tasarlanacak Web 2.0 aracında sınıf öğretmenleri tüm soru türlerine yer verilmesini istemiş olup, bu araçta Türkçe dil desteği, öğrenci sonuçlarını anında görebilme, soru havuzuna erişim ve kişisel soru havuzu oluşturabilme en çok istenilen özellikler arasında yer almıştır. Uzaktan eğitim sürecinde sınıf öğretmenlerine uzaktan ölçme değerlendirme bazında ihtiyaç duydukları eğitim desteği için çevrimiçi eğitim programları hizmete sunulabilir. Ayrıca etkili bir öğrenme sürecinin yönetilebileceği ve öğrenci gelişiminin denetlenebileceği bir ölçme ve değerlendirme platformunun acil durum ihtiyacı olarak geliştirilmesi önerilebilir.

Destekleyen Kurum

TÜBİTAK

Teşekkür

Bu çalışma TÜBİTAK projesi kapsamında toplanan verilerin bir kısmı ile desteklenen Doç. Dr. Zeynep TATLI’nın danışmanlığında, üçüncü yazarın yüksek lisans tezinden üretilmiştir. Yazarlar desteğinden dolayı ilgili kuruma ve tüm proje ekibine teşekkür eder. Çalışmanın etik kurul izni bulunmaktadır.

Kaynakça

  • Acar, S., Peker, B., & Küçükgençay, N. (2021) Çeşitli branşlardaki ortaokul öğretmenlerinin online eğitim platformları hakkındaki görüşleri. Journal Of Social, Humanities and Administrative Sciences 6(27),901-925.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Zeynep TATLI
TRABZON ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-9503-3048
Türkiye


Sibel ER NAS
TRABZON ÜNİVERSİTESİ, FATİH EĞİTİM FAKÜLTESİ
0000-0002-5970-2811
Türkiye


Şeyma TURAN
TC MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI TRABZON
0000-0001-5930-0495
Türkiye


Havva YAMAN
TRABZON ÜNİVERSİTESİ, LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ
0000-0003-2952-2075
Türkiye

Proje Numarası 120K197
Yayımlanma Tarihi 31 Ağustos 2021
Yayımlandığı Sayı Yıl 2021 Cilt: 22 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA
TATLI, Z., ER NAS, S., TURAN, Ş., YAMAN, H. (2021). Sınıf Öğretmenlerinin Acil Uzaktan Eğitimdeki Ölçme-Değerlendirme Süreçleri ve İhtiyaçları. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22(2), 953-987. https://doi.org/10.17679/inuefd.901997
MLA
TATLI, Zeynep vd. “Sınıf Öğretmenlerinin Acil Uzaktan Eğitimdeki Ölçme-Değerlendirme Süreçleri Ve İhtiyaçları”. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, c. 22, sy. 2, 2021, ss. 953-87, doi:10.17679/inuefd.901997.
Chicago
TATLI, Zeynep, Sibel ER NAS, Şeyma TURAN, ve Havva YAMAN. “Sınıf Öğretmenlerinin Acil Uzaktan Eğitimdeki Ölçme-Değerlendirme Süreçleri Ve İhtiyaçları”. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 22, sy. 2 (Ağustos 2021): 953-87. https://doi.org/10.17679/inuefd.901997.
EndNote
TATLI Z, ER NAS S, TURAN Ş, YAMAN H (01 Ağustos 2021) Sınıf Öğretmenlerinin Acil Uzaktan Eğitimdeki Ölçme-Değerlendirme Süreçleri ve İhtiyaçları. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 22 2 953–987.
ISNAD
TATLI, Zeynep vd. “Sınıf Öğretmenlerinin Acil Uzaktan Eğitimdeki Ölçme-Değerlendirme Süreçleri Ve İhtiyaçları”. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 22/2 (Ağustos 2021), 953-987. https://doi.org/10.17679/inuefd.901997.
AMA
TATLI Z, ER NAS S, TURAN Ş, YAMAN H. Sınıf Öğretmenlerinin Acil Uzaktan Eğitimdeki Ölçme-Değerlendirme Süreçleri ve İhtiyaçları. INUEFD. Ağustos 2021;22(2):953-987. doi:10.17679/inuefd.901997
Vancouver
TATLI Z, ER NAS S, TURAN Ş, YAMAN H. Sınıf Öğretmenlerinin Acil Uzaktan Eğitimdeki Ölçme-Değerlendirme Süreçleri ve İhtiyaçları. INUEFD. 2021;22(2):953-87.
IEEE
Z. TATLI, S. ER NAS, Ş. TURAN, ve H. YAMAN, “Sınıf Öğretmenlerinin Acil Uzaktan Eğitimdeki Ölçme-Değerlendirme Süreçleri ve İhtiyaçları”, INUEFD, c. 22, sy. 2, ss. 953–987, 2021, doi: 10.17679/inuefd.901997.
JAMA
TATLI Z, ER NAS S, TURAN Ş, YAMAN H. Sınıf Öğretmenlerinin Acil Uzaktan Eğitimdeki Ölçme-Değerlendirme Süreçleri ve İhtiyaçları. INUEFD. 2021;22:953–987.

2002 INUEFD  Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.