Hakkında

DUYURU: İslam Araştırmaları Dergisi, Temmuz 2023’te yayımlanacak olan 50. Sayısı için makale kabul etmektedir.

Makale başvuruları, İslam Araştırmaları Dergisi'nin kendi web sayfasında belirtilen e-posta adresi üzerinden ve ilgili sayfada sunulan Yazar Bilgi Formu ile birlikte alınmaktadır (http://isad.isam.org.tr/?blm=klvmkl&navdil=tr).

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM) tarafından 1997’de yayımlanmaya başlayan ve 2001’den itibaren yılda iki sayı olarak (Ocak ve Temmuz) çıkarılan İslam Araştırmaları Dergisi uluslararası, hakemli, akademik bir dergidir. 

Akademik standartlara ve yayın etiğine sıkıca bağlı olan dergi, içerdiği yazıların daha önce herhangi bir mecrada yayımlanmamış, özgün nitelikli olmasına azami önem verir. Değerlendirmeye alınan yazılar özel bir intihal programı vasıtasıyla taranarak etik kurallara uygunluk bakımından incelenir. Çift taraflı kör hakemlik usulüyle değerlendirilen makalelerin ve diğer yazıların nihai yayın kararı Yayın Kurulu'na aittir.

İslam Araştırmaları Dergisi, ULAKBİM TR Dizin’in yanı sıra Index Islamicus, Modern Language Association Database, ATLA Religion Database ve ERIH PLUS tarafından taranmaktadır.