Amaç ve Kapsam

Klasik İslam ilimleri başta olmak üzere siyaset, tarih, ekonomi, felsefe, sosyoloji, antropoloji, dinler tarihi, edebiyat ve kültür alanlarında kaleme alınmış, İslam düşünce ve kültürüne orijinal katkı sağlayacak makale, araştırma notu, değerlendirme makalesi ve kitap tanıtımlarının yanı sıra sempozyum değerlendirmeleri ve vefeyat yazıları yayımlamayı amaçlar. 

Temel İslam Bilimleri, Sosyal ve Beşerî Bilimler