Dergi Kurulları

Yayın Kurulu

Prof. Dr. Raşit Küçük (Başkan)

Prof. Dr. İsmail E. Erünsal, Prof. Dr. M. Âkif Aydın, Prof. Dr. Rahim Acar, Prof. Dr. Casim Avcı, Prof. Dr. Feridun Emecen, Prof. Dr. Ömer Türker, Prof. Dr. Şükrü Özen, Prof. Dr. Tahsin Görgün, Prof. Dr. Mustafa Sinanoğlu, Prof. Dr. Cengiz Tomar, Prof. Dr. Halit Özkan, Doç. Dr. Salime Leyla Gürkan, Doç. Dr. M. Suat Mertoğlu, Doç. Dr. Tuncay Başoğlu, Doç. Dr. M. Macit Karagözoğlu, Doç. Dr. M. Zahit Atçıl, Dr. Ali Hakan Çavuşoğlu, Dr. Mustafa Demiray

Yayın Danışma Kurulu

Prof. Dr. İbrahim Kâfi Dönmez (İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi)

Prof. Dr. Hayreddin Karaman (Marmara Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi)

Prof. Dr. Oliver Leaman (University of Kentucky)

Prof. Dr. Mustafa Kara (Uludağ Üniversitesi, Emekli Öğretim Üyesi)

Prof. Dr. Ahmet Yaşar Ocak (Hacettepe Üniversitesi)

Prof. Dr. Ali Akyıldız (İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi)

Prof. Dr. Ali Köse (Marmara Üniversitesi)

Prof. Dr. Talip Küçükcan (Marmara Üniversitesi)

Prof. Dr. Recep Şentürk (İbn Haldun Üniversitesi)

Prof. Dr. M. Sait Özervarlı (Yıldız Teknik Üniversitesi)

Editör Kurulu

Editör                      Doç. Dr. M. Macit Karagözoğlu

Kitâbiyat Editörü      Dr. Öğr. Üyesi M. Zahit Atçıl 

Yayın Sekreteri        Adem Sari