Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

DÜZELTME: Öğrencilerin Başarısına ve Öğrenmesine Yönelik Öğretmen Görüşleri Ölçeği (ÖBÖY-ÖGÖ)

Yıl 2020, Cilt 2, Sayı 4, 137 - 154, 31.12.2020

Öz

1. "Bu makale 6. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi'nde (6th International Congress on Curriculum and Instruction / ICCI-EPOK 2018) sözlü olarak sunulan "Teachers' Learning Perception Scale” (Kirkiç, 2018) başlıklı bildirinin genişletilmiş halidir." yazısı eklenmiştir. 2. Sayfa 144 Tablo 1 deki fazladan iki satır silinmiştir.

Kaynakça

  • Abu Radwan, A. (2019). Changes in prospective teachers’ beliefs about foreign language learning in a teacher training program. Sultan Qaboos University Journal of Arts & Social Sciences, 10(2), 37-48.
  • Arumugham, K.S. (2019). Teachers’ understanding towards portfolio assessment: A case study among Malaysian primary school teachers. Problems of Education in the 21st Century, 77(6), 695-704.
  • Balcı, A. (2008). Sosyal Bilimlerde Araştırma (6. baskı). Ankara: Pegem Yayıncılık. Barab, S.A. & Luehmann, A.L. (2003). Building sustainable science curriculum: Acknowledging and accommodating local adaptation. Science Education, 87, 454–467.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Kamil Arif KIRKIÇ
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi
0000-0002-8902-437X
Türkiye


Emin AYDIN (Sorumlu Yazar)
Marmara Üniversitesi
0000-0003-4298-2623
Türkiye


Ömer YAHŞİ
MEB
0000-0003-3872-6010
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2020
Başvuru Tarihi 5 Mayıs 2020
Kabul Tarihi 29 Haziran 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 2, Sayı 4

Kaynak Göster

APA Kırkıç, K. A. , Aydın, E. & Yahşi, Ö. (2020). DÜZELTME: Öğrencilerin Başarısına ve Öğrenmesine Yönelik Öğretmen Görüşleri Ölçeği (ÖBÖY-ÖGÖ) . İZÜ Eğitim Dergisi , 2 (4) , 137-154 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/izujed/issue/57863/868853