Yayın İlkeleri

AMAÇ VE KAPSAM

Dergimiz bahçe bitkileri, bitki koruma, bitkisel ve hayvansal üretim, biyosistem mühendisliği, gıda mühendisliği, moleküler biyoloji ve genetik, peyzaj mimarlığı, su ürünleri, tarım ekonomisi, tarımsal mekanizasyon, tarımsal yapılar ve sulama, tarla bitkileri, toprak bilimi ve bitki besleme ve zootekni alanında hazırlanan araştırma ve derleme çalışmalarını Türkçe ve İngilizce dillerinde yayımlamayı amaç edinmiştir.

Journal of agriculture, Haziran ve Aralık aylarında yılda iki kez yayınlanan hakemli, akademik, bilimsel, uluslararası bir dergidir. Türkçe ve İngilizce makaleler kabul edilir ve çevrimiçi olarak yayımlanır.

Journal of Agriculture, hakemli uluslararası bir dergidir. DergiPark bünyesinde açık erişimli olarak, tarım ve yaşam bilimleri alanında hazırlanmış araştırma ve derleme makalelerini yayınlamak üzere Mayıs-2018 yılında faaliyete başlamıştır. Derginin desteklediği diller Türkçe ve İngilizce’dir. Yılda 2 (iki) sayı yayınlanır.
Dergiye gönderilen makaleler önce editör tarafından şekil ve içerik yönünden incelenir. Uygun olmayanlar sorumlu yazara geri gönderilir.
Gönderilen makaleler yazarlar tarafından kaynaklar hariç olmak üzere intihale karşı kontrol edilmektedir. Yapılan kontrollerde benzerlik oranının %20'nin altında olması zorunludur. İntihal raporları incelenerek %20 üzerinde olan yayınlar reddedilir.
Yayınlanması istenilen eserlerin herhangi bir yerde yayınlanmamış veya yayınlanmak üzere herhangi bir dergiye gönderilmemiş olması zorunludur.
Editörün onayladığı makaleler konu ile ilgili 2 (iki) hakeme gönderilir. Hakem incelemesi ve düzeltme süreci tamamlanan makaleler yayınlanır.

Açık Erişim Politikası
Journal of Agriculture’da yayınlanan makaleler tam metin olarak açık erişim olarak dergi sayfamızda yer almaktadır. Journal of Agriculture'da yayınlanma süreci, bilginin objektif ve saygılı bir şekilde geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasının temelidir. Bu nedenle, bu süreçteki prosedürler çalışmaların kalitesini arttırmaktadır. Hakemli çalışmalar bilimsel yöntemi destekleyen ve gerçekleştiren çalışmalardır. Bu noktada, yayın sürecine dahil olan tüm tarafların (yazarlar, okuyucular ve araştırmacılar, yayıncı, hakemler ve editörler) etik kaygı standartlarına uyması büyük önem taşımaktadır.

Gizlilik Beyanı
Journal of Agriculture’ın web sayfasında yayında olan makaleler ve değerlendirme aşamasında olan makalelere ait gizli bilgiler sadece derginin belirtilen amaçları doğrultusunda kullanılacaktır; farklı herhangi bir amaç için veya diğer kişilerin kullanımına açılmayacaktır. 

Yayın Ücreti
Journal of Agriculture gönderilen makaleler için herhangi bir işlem için yayın ücreti talep etmemektedir.

Etik Görev ve Sorumluluklar

Etik görev ve sorumluluklar Yayın Etiği Komitesi (COPE) tarafından hazırlanan rehber ve politikalar ışığında yazılmıştır

Yazarlar için:

Yazar (lar) orijinal çalışmaları dergiye sunmalıdır. Diğer çalışmaları kullanırlar veya kullanırlarsa, metin içi ve son metin referanslarını doğru ve eksiksiz yapmalıdırlar.
Çalışmaya entelektüel düzeyde katkıda bulunmayan kişiler yazar olarak gösterilmemelidir.
Yayınlanmak üzere gönderilen yazılar çelişkili çıkarlara veya ilişkilere tabi ise, bunlar açıklanmalıdır.
Yazılarının gözden geçirilmesi sırasında yazarlardan ham veri sağlamaları istenebilir. Böyle bir durumda, yazar (lar) bu tür veri ve bilgileri yayın ve bilimsel kurullara sunmaya hazır olmalıdır.
Yazar (lar) katılımcıların rızası olduğunu ve kullanılan verilerin paylaşımı ve araştırılması / analizi ile ilgili gerekli izinleri belgelemelidir.
Yazar (lar), çalışmalarında erken tahliye veya yayın sürecinde bir hata fark ederse dergi veya yayıncıyı bilgilendirmek ve düzeltme veya geri çekme işlemi sırasında editörlerle işbirliği yapmaktan sorumludur.
Yazarlar çalışmalarını aynı anda birden fazla dergiye sunamazlar. Her sunum ancak bir öncekinin tamamlanmasından sonra yapılabilir. Başka bir dergide yayınlanan bir çalışma Journal of Agriculture'a gönderilemez.
İnceleme süreci başlamış olan bir çalışmada yazarın sorumlulukları (örneğin: yazar ekleme, yazar isimlerinin yeniden sıralanması) değiştirilemez.

Hakemler için:

Sadece kendi uzmanlık alanlarında gözden geçirmeyi kabul ederler.
Tarafsız ve gizli bir şekilde gözden geçirir.
Çıkar çatışmasıyla karşılaştıklarını düşünüyorlarsa ve inceleme sürecinde makaleyi incelemeyi reddettiklerinde derginin editörünü bilgilendirin.
Gözden geçirdikleri makaleleri, inceleme sürecinden sonra gizlilik ilkesine uygun olarak imha edin. Hakemler, inceledikleri makalelerin son sürümlerini yalnızca yayınlandıktan sonra kullanabilirler.
Makaleyi objektif olarak ve sadece içeriği açısından gözden geçirir ve milliyet, cinsiyet, dini ve politik inançlar ile ekonomik kaygının incelemeyi etkilememesini sağlar.
Makaleyi yapıcı ve nazik bir şekilde gözden geçirin, düşmanlık, iftira ve hakaret gibi kişisel yorumlar yapmaktan kaçınırlar.
Yukarıda belirtilen etik kurallara uygun olarak zamanında incelemeyi kabul ettikleri makaleyi gözden geçirirler.

Journal of Agriculture'da inceleme süreci "çift kör" inceleme prensibi ile yürütülmektedir. Hakemler yazarlarla doğrudan temas kurmazlar ve incelemeler ve yorumlar dergi yönetim sistemi aracılığıyla iletilir. Bu süreçte, değerlendirme formları ve tam metinler hakkında gözden geçirenlerin görüşleri editör tarafından yazarlara atanır.

İntihal Politikası

Tarım Dergisi’ne gönderilen makaleler yazarlar tarafından kişisel kullanımına açık olan “iThenticate Plagiarism Detection” ve “Turnitin” yazılımı ile intihale karşı kontrol edilmektedir. Yapılan kontrollerde benzerlik oranının kaynaklar hariç %20' nin altında olması zorunludur.

Telif Hakkı Devir Sözleşmesi

Yazarlar her türlü yayın haklarının Journal of Agriculture'a ait olduğunu, derginin belirttiği yazım ve yayın kurallarına uygun olduğunu, makalenin orijinal ve daha önce yurt içinde veya yurt dışında Türkçe veya yabancı bir dilde yayınlanmadığını veya yayınlanmak üzere değerlendirme aşamasında olmadığını, bilimsel ve etik sorumluluğunun taraflarına ait olduğunu, diğer yazarlara ulaşılamaması halinde; tüm yazarların çalışmadan haberdar olduklarını ve diğer yazarların sorumluluklarını kabul ve beyan ederler. Yazarların “Telif Hakkı Devir Sözleşmesi’ni imzalamaları gerekmektedir. Bu sözleşme metni makale gönderme sayfasında indirilerek tüm yazarlar tarafından imzalandıktan sonra PDF formatında taranmalı ve sisteme yüklenmelidir.