Yazım Kuralları

JOURNAL OF AGRICULTURE YAZIM KURALLARI

 

A) GENEL

1. Sorumlu yazar makaleyi Microsoft WORD dosyası olarak gönderir.

2. Araştırma makalesi; Başlık, Özet, Anahtar kelimeler, Title, Abstract, Keywords, Giriş, Materyal ve Yöntem, Bulgular ve Tartışma, Sonuç, Teşekkür (tercihen) ve Kaynaklar bölümlerinden oluşmalıdır.

3. Derleme makalesi; Başlık, Özet, Anahtar kelimeler, Title, Abstract, Keywords, Giriş, Ara başlıklar (tercihen), Sonuç, Teşekkür (tercihen) ve Kaynaklar bölümlerinden oluşmalıdır.

4. Ana bölüm başlıkları; BÜYÜK HARFLERLE, alt başlıklarda sadece ilk kelimenin baş harfi büyük harfle diğer tüm kelimeler küçük harflerle ve koyu yazılmalıdır ve gerekli görülürse numaralandırılmalıdır.

5. Ön Kontrol ve Değerlendirme süreçlerinde yazarlar önerilen düzeltmeleri en geç 10 günde içinde yaparak göndermeleri gerekmektedir.

 

B) SAYFA DÜZENİ

1. Makalenin Türkçe ve İngilizce başlıkları ortalanmış, diğer kısımlar iki yana yaslı, bölüm başlıkları ve alt başlıklar sola yaslı olarak yazılmalı, paragraf başlarında 1 cm girinti bırakılmalıdır.

2. Metin, A4 boyutundaki sayfaya, 2.5 cm kenar boşlukları bırakılarak, 12 punto, Times New Roman yazı tipinde, APA stilinde, tek sütun, sayfalar numaralı, tek satır aralığı verilmiş olarak gönderilmelidir.

 

C) BÖLÜMLER

1. Özet ve Abstract en fazla 250 kelime,

2. Anahtar kelimeler ve Keywords, virgülle ayrılmış, en az 3, en fazla 6 kelime olmalıdır.

 

D) ŞEKİL VE ÇİZELGELER

1. Çizelge 1. “Çizelge adı veya başlığı” sayfa ortalı, bir satır boşluk, çizelge sayfa ortalı, çizelge içeriği en az 8 punto, kısaltmalar varsa açıklamaları çizelgenin altında 8-10 punto olmalıdır. Metinlerle üstten ve alttan birer boşluk ara verilmelidir.

2. Şekil sayfa ortalı, hemen altında Şekil 1. “Şekil adı veya açıklaması” sayfa ortalı olmalıdır. Metinlerle üstten ve alttan birer boşluk ara verilmelidir.

 

E) FORMÜLLER

1. Formüller 12 punto, sağa dayalı, parantez içinde numaralı, ana karakterler ve değişkenler italik, rakamlar ve matematiksel ifadeler düz olarak verilmelidir.

 

F) KAYNAK GÖSTERİMİ

1. Türkçe makaleden; tek yazar için (Soyadı, yıl), iki yazar için (Soyadı ve Soyadı, yıl), üç ve daha fazla yazar için (Soyadı ve ark., yıl) şeklinde;

2. İngilizce makaleden; tek yazar için (Soyadı, yıl), iki yazar için (Soyadı and Soyadı, yıl), üç ve daha fazla yazar için (Soyadı et al., yıl) şeklinde yazılmalıdır.

3. Eğer birden fazla kaynağa atıfta bulunulacak ise atıfların arası (;) ile ayrılmalı ve eskiden yeniye doğru sıralanmalıdır (Soyadı, 1977; Soyadı et al., 2013).

4. Eğer yazarı belli olmayan bir kaynak ise, Türkçe yazılmış makalelerde (Anonim, yıl) şeklinde,  İngilizce yazılmış makalelerde (Anonymous, yıl) şeklinde yazılmalıdır.

 

G) BİRİM VE SAYILAR

1. Sayıların yazımında ondalık ayıracı olarak sadece nokta (.) kullanılmalıdır ( 15,52 yerine 15.52),

2. Birim yazarken “/” işareti kullanılmamalı, yerine nokta konarak üslü hale getirilmelidir (g/L yerine g.L-1).

3. Çok büyük sayılarda binerli olacak şekilde boşlukla ayrılmalıdır (100675.85 yerine 100 675.85).

 

H) KAYNAKLAR

1. Kaynaklar kısmı 10 punto yazı boyutunda ve ikinci satırda 1 cm girinti bırakılarak alfabetik sırada verilmelidir.

 

Makale;

Karaoğlu, M., Şimşek, U., Tohumcu, F., Erdel, E., 2017. Determining surface soil properties of wind erosion area of Igdir-Aralik and estimating the soil loss. Fresenius Environmental Bulletin, 26(5), 3170-3175.

 

Kongre/Sempozyum;

Şimşek, U., Karaoğlu, M., Erdel, E., 2016. The change of organic soil matter content according to different product groups in the arid Turkey (Igdir plain). 27thInternational scientific-expert congress of agricultural and food industry, Bursa, Turkey, 26-28 September 2016, Book of abstract, 290. 

 

Tezler;

Acar, F., 2014. The effects of soil conditioners on water erosion in soils with different textures. Iğdır University Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi (Basılmış).

 

Kitap;

Karaoğlu, M., Şimşek, U., 2014. Toprak Fiziği Uygulamaları. Nobel Akademik Yayıncılık. Yayın No: 823. 1. Basım. 234 sayfa.

 

Web adresinden alıntı;

FAO, 2020. Classifications and standards. http://www.fao.org/economic/ess/ess-standards/en/ (Erişim tarihi:10.02.2020)