Cilt: 6 - Sayı: 2

Yıl: 2020

Makaleler

Araştırma Makalesi

10. A Wet-Stock Management and Leak Detection System for Fuel Tanks

Sayı Editör Kurulu

Yrd. Doç. Dr. Ayça AYDOĞDU ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Gıda Bilimleri ve Mühendisliği
Dr. Tuğba GÜNGÖR ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, FEN VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ 0000-0001-5261-1856
Organik Kimya