Cilt: 1 - Sayı: 1, 18.08.2020

Yıl: 2020

Sayı Editör Kurulu

Doç. Dr. Bahar AŞCI Türk Hava Kurumu Üniversitesi 0000-0003-1373-0136
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler, Osmanlı İktisat Tarihi, Örgütsel Davranış, Yönetim ve Strateji, Örgütsel Davranış, Stratejik Yönetim
Dr. Öğr. Üyesi Didem GÖÇMEN TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ
Uçak-Havacılık-Uzay Mühendisliği