e-ISSN: 2687-6396
Başlangıç: 2020
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: Behçet Kemal YEŞİLBURSA
Kapak Resmi
       

Journal of Anglo-Turkish Relations(JATR) /Türk-İngiliz İlişkileri Dergisi yılda iki defa (Ocak ve Haziran aylarında) yayımlanan uluslararası hakemli elektronik bir dergidir. Ayrıca iki yılda bir (Aralık ayında) özel sayı yayımlanır. Yazım dili İngilizce’dir. Fakat Türkçe yazılmış makaleler de kabul edilmektedir. Dergimize her zaman makale gönderebilirsiniz ancak makalenizin yayınlanmasını hedeflediğiniz sayı için belirlenen takvime uymanızda fayda vardır. Ocak sayısı için son makale kabul tarihi 15 Kasım, Haziran sayısı için ise 15 Nisan’dır.

Türk dış politikasının yoğun ilgi gösterdiği ülkelerden biri olan İngiltere bilimsel ve akademik çalışmaların konusu olmayı sürdürmektedir. Türk–İngiliz ilişkilerine yönelik bu ilgiyi karşılamak amacıyla yola çıkan Journal of Anglo-Turkish Relations(JATR) / Türk-İngiliz İlişkileri Dergisi Türk-İngiliz ilişkilerine yönelik ilgi ve merakı, yayımladığı eserlerle karşılamayı hedeflemektedir. İki ülke arasındaki diplomatik, ekonomik, siyasi, askeri, ticari ve sosyo-kültürel ilişkilere dair Türkiye ve İngiltere perspektifli analizlere yer veren Journal of Anglo-Turkish Relations(JATR) / Türk-İngiliz İlişkileri Dergisi'nın öncelikli amaçları arasında Türk – İngiliz ilişkilerine ışık tutmak, bu ilişkilerin anlaşılmasını sağlamak ve kritiğini yapmak yer almaktadır. Ayrıca iki ülke arasındaki ilişkilere de katkı sağlamaktır.

2021 - Cilt: 2 Sayı: 2

4490jatr@gmail.com