İletişim Bilgileri

Editör

Behçet Kemal YEŞİLBURSA
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
behcetyesilbursa@yahoo.com

Editör

Ayşegül Amanda Yeşilbursa
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
ayesilbursa@uludag.edu.tr

Editör

Ayşegül Amanda Yeşilbursa
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
ayesilbursa@uludag.edu.tr

Teknik İletişim

Behçet Kemal YEŞİLBURSA
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
behcetyesilbursa@yahoo.com

4490jatr@gmail.com