Yazım Kuralları


1) Dergiye gönderilen yazılar daha önce başka yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere aynı anda başka bir yere gönderilmemiş olmalıdır. Yazılar kabul edildiği andan itibaren Journal of Anglo-Turkish Relations /Türk-İngiliz İlişkileri Dergisi m yayın haklarına sahiptir.

2) Dergiye gönderilen yazılar, yayın kurulunda incelendikten sonra, konunun uzmanı iki hakemin (çift taraflı kör hakemlik), gerekli görüldüğü takdirde üçüncü bir hakemin değerlendirmesi ve yayın kurulunun nihai onayıyla yayınlanır. Yayın kurulu, araştırma makaleleri dışında yazılan (sempozyum, kongre haberleri, kitap tanıtımları vb.) yazıları bizzat inceleyip hakeme göndermeden doğrudan kabul ve ret kararı verebilir.

3) Makaleler A4 boyutunda, dörtkenardan da 2.5 cm boşluk bırakılarak, Microsoft Word dosyası formatında, Times New Roman yazı karakterinde, 12 punto boyutunda ve 1.15 satır aralığında, iki yana yaslı olarak yazılmalıdır. Dipnotlar ise aynı yazı karakterinde, 10 punto boyutunda ve tek satır aralığıyla yazılmalıdır. Paragraflar için ilk satır girintisi yapılmamalı ve paragraf aralarındaki boşluklar ise 1.15 satır aralığı olmalıdır.

4) Makale başlığı kısa ve açık olmalı, büyük harflerle 12 punto büyüklüğünde koyu olarak yazılmalı ve metin ortalanmalıdır.

5) Yazarın ismi başlıktan sonra bir satır boşluk bırakılarak 12 punto büyüklüğünde koyu ve sağa yaslı olarak yazılmalıdır. Yazarın adresi ilk sayfanın altına, eğer dipnot bulunuyorsa birinci dipnotun öncesine, yazarın unvanı, kurumu ve e-mail bilgileri (*) işaretinin ardına dipnot şeklinde yazılmalıdır.

6) Yazar isminden sonra bir satır boşluk bırakılarak 10 punto büyüklüğünde “Özet” kelimesi sola dayalı olarak yazılmalıdır. Özetten sonra bir satır boşluk bırakılarak 300 kelimeyi asmayacak şekilde makalenin ana noktalarını belirten özeti yazılmalıdır. Özetten sonra bir satır boşluk bırakılarak satır başı yapılmadan “Anahtar Kelimeler:” ve devamına virgülle ayrılmış en az 5 tane anahtar kelime yazılmalıdır.

7) Anahtar kelimelerden sonra bir satır boşluk bırakılarak koyu ve ortalanmış şekilde makalenin İngilizce başlığı yazılmalıdır ve bir satır boşluk bırakıldıktan sonra Türkçe özet ve anahtar kelimelere benzer şekilde “Abstract” ve “Key Words:” kısımları yazılmalıdır. İngilizce yazılmış makalelerde benzer işlemlerin tersi yapılır.

8) Makale içindeki ana baslıklar metnin yazıldığı puntoda, boşluk bırakılmadan, koyu ve yalnız ilk harfleri büyük yazılmalı, alt baslıklar hiyerarşik bir yapı izlenerek oluşturulmalı ve tek biçimlilik sağlanmalıdır.

9) Derginin yayın dili İngilizce’dir. Ancak Türkçe yazılmış makaleler de kabul edilmektedir. Çalışmalarda Türkçe ve İngilizce akademik bir dil kullanılmalıdır.

10) Dergimiz, Budapeşte Açık Erişim Girişimi ilkelerini benimsediğinden, içeriğine anında açık erişim sağlamakta olup dergimize gönderilecek makalelerden başvuru aşamasında veya sonraki süreçlerde herhangi bir ücret talep edilmemektedir.

11) Dergimize gönderilen makaleler intihale mahal vermemek maksadıyla özgünlük taramasından (iThenticate) geçirilmektedir. Benzerlik kabul oranı %20'dir. Bu sebeple yazarların makale göndermeden önce benzerlik taraması yaparak, belirlenen oranı aşan çalışmaları gözden geçirmeleri faydalı olacaktır.

12) Dergide yayınlanan yazılarda fikirler yalnızca yazar(lar)ına aittir. Dergi sahibini, yayıncıyı ve editörleri bağlamaz. Makalelerin her türlü sorumluluğu yazarlarına aittir.

13) Dergiye gönderilen makaleler, dipnotlar dâhil en az 6000 en fazla 10000 kelime olmalıdır. Kitap değerlendirmeleri en az 750 en fazla 1500, vaka analizleri ise 3000-5000 kelime olmalıdır.

14) Eğer metin içerisinde tablo, grafik veya herhangi bir figür kullanılmış ise ana metin dosyasına uyumlu formatlarda olmalı (Word, Excel, GIF veya BMP gibi) ve her biri metin içerisinde ardışık olarak numaralandırılmalıdır. Tablo ve grafiklerin başlıkları olmalı ve uygun şekilde kaynak gösterilmelidir.

15) Yayınlanması istenen makalenin Journal of Anglo-Turkish Relations (Türk-İngiliz İlişkileri Dergisi) dergisi tarafından belirlenen yazım kuralları çerçevesinde yazılmış olması şarttır. Eserdeki imlâ ve bilgi hatalarını düzeltmek yazarın sorumluluğundadır.

16) Makale içerisinde, yazarla ilgili herhangi bir isim veya kurum bilgisi yer almamalıdır. Dergimiz Kör Hakemlik Sistemi kullanacağı için bu hususa dikkat edilmesi gerekmektedir.

17) Journal of Anglo-Turkish Relations (Türk-İngiliz İlişkileri Dergisi) dergisi Dergi Park UDS sistemi kullanmaktadır. Dergiye makale yüklemek için öncelikle kayıt olmanız gerekmektedir. Kaydınızı gerçekleştirdikten sonra makalelerinizi e-posta yolu ile 4490jatr@gmail.com adresine göndermeniz gerekmektedir. Makalenin hakem ve yayın aşamaları ile ilgili süreçlerinde e-posta yolu ile tarafınıza bilgi verilecektir.

18) Dergimizde Chicago (dipnot) atıf ve kaynakça yöntemi kullanıldığından, makalelerinizde kullandığınız; atıfların yazımı, atıf tekrarlarında uygulanacak yöntem ve kaynakça yazımında aşağıdaki şablon esas alınmalıdır. The Chicago Manuel of Style’ın http://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide/citation-guide-1.html linkindeki web sayfasındaki veriler esas alınmalıdır.

19) JATR, ASOS İndeks ve EuroPub Index tarafından taranmaktadır.

4490jatr@gmail.com