Etik İlkeler ve Yayın Politikası

Sisteme yüklenen makalelerle birlikte yazar tarafından benzerlik raporu da yüklenmesi gerekir. Benzerlik oranı %20'den fazla olan makaleler değerlendirme sürecine alınmayacaktır. Yayınlanmak üzere gönderilen tüm çalışmaların varsa çıkar çatışması teşkil edebilecek durumları ve ilişkileri açıklanmalıdır.

4490jatr@gmail.com