Cilt: 3 Sayı: 2, 30.09.2022

Yıl: 2022

Araştırma Makaleleri

Prof. Dr. Gülen ÇAĞDAŞ İstanbul Technical University Faculty of Architecture 0000-0001-8853-4207
Mimari Bilim ve Teknoloji, Mimari Tasarım, Mimarlık ve Tasarımda Bilgi Teknolojileri, Tasarım Araçları ve Teknolojisi, Tasarım Modelleri ve Simülasyonları
Doç. Dr. Sema ALAÇAM İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-5979-3282
Dijital Oyun Tasarımı, Mimari Tasarım, Mimarlık ve Tasarımda Bilgi Teknolojileri, Tasarım Araçları ve Teknolojisi
Doç. Ethem GÜRER ISTANBUL TECHNICAL UNIVERSITY
Görsel İletişimde Bilgisayar Destekli Tasarım, Mimarlık ve Tasarımda Bilgi Teknolojileri, İç Dekorasyon Tasarımı

JCoDe Journal of Computational Design dergisi, konusu ile ilişkili ulusal ve uluslararası çalışmaları ve lisansüstü tezlerden üretilen makaleleri yayımlayarak bilimsel araştırma, uygulama ve eğitime katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Dergide yayımlanacak olan makalelerin konu alanında yeni bir bilgi sunması ya da mevcut bilgiye yeni bir yaklaşım getirmesi, sunulan konunun, alandaki öneminin vurgulanması ve derin bir araştırmanın sonuçlarını yansıtması gerekir.

JCoDe Journal of Computational Design yılda iki kez İngilizce ve Türkçe özetle yayımlanan hakemli bir dergidir. Dergi hesaplamalı tasarım, planlama, araştırma ve eğitim konularındaki akademik, bilimsel makaleler ve kitap eleştirilerini yayımlar.
Eylül ve Mart aylarında olmak üzere yılda iki kez yayımlanır.

1.YAZILARIN TESLİMİ

Dergide Türkçe ve İngilizce yazılmış makaleler yayınlanabilir. Makale dilinin Türkçe veya İngilizce olmasına göre ikinci dilde de ayrıca özet istenmektedir. Türkçe makaleler için maksimum bir sayfa uzunluğunda (yaklaşık 500 kelime) İngilizce genişletilmiş özet istenmekte olup, İngilizce makaleler için 250 kelimelik Türkçe özet seçime bağlıdır. Eserin daha geniş kitlelere yayılabilmesi için genişletilmiş İngilizce özet zorunludur. Yazılar, derginin sunum formatına göre hazırlanacak ve gerekli düzenlemeler yazarlardan talep edilebilecektir.

2. YAZILARIN HAZIRLANMASI

Dergipark sistemine telif hakları sözleşmesi, benzerlik raporu, kapak sayfası (yazar bilgileri dahil), ve manuskript (yazar bilgileri dahil değil) olmak üzere dört ayrı dosya yüklenmelidir. Teslim, çift kör-hakem- değerlendirme ve yayın süreçlerinde gecikme yaşanmaması için yazarların aşağıda belirtilen yönergelere uyması önemlidir.

2.1 Telif Hakları Sözleşmesi
Telif Hakkı ve Yazar Sözleşmesi formunun, tüm yazarların isimlerini ve imzalarını içerecek şekilde doldurulup DergiPark sistemine yüklenmesi gerekmektedir. Sözleşme ve telif hakları formu formatı aşağıdaki ilgili linkten indirilebilir ve ıslak imza ile imzalanmış halinin taranması kabul edilebilir.

2.2 Benzerlik Raporu
Dergipark’ın yeni yönetmeliğine göre, benzerlik raporu (Turnitin ya da iThenticate üzerinden) alınmış olmalıdır.

2.3 Kapak Sayfası (yazar bilgileri dahil)
Kapak sayfası, ayrı bir Word belgesi olarak hazırlanmalıdır. Yazının tüm yazarlar tarafından yazıldığı ve onaylandığı, orijinal ve yayımlanmamış bir çalışma olduğu belirtilmelidir. Kapak sayfası tüm yazarların isimlerini ve imzalarını içermelidir. Kapak sayfasının taranması kabul edilebilir. Kapak sayfası kısa ve bilgilendirici bir başlık içermelidir; tüm yazarların isimleri, ORCID numaraları, kurumları/kuruluşları (bölüm, fakülte, üniversite, şehir ve ülke) ve e-posta adresleri ile sorumlu yazarın ismi, telefon ve mobil telefon bilgileri belirtilmelidir. Gönderilen yazı daha önce herhangi bir toplantıda sunulmuş ise, toplantı adı, tarihi ve düzenlendiği şehir belirtilmelidir. Yazar teşekkür bölümüne burada yer verebilir. Kapak sayfası formu aşağıdaki ilgili linkten indirilebilir.

2.4 Manuskript (yazar bilgileri dahil değil)

Manuskript tek bir Word belgesinde hem İngilizce hem Türkçe özet, anahtar kelimeler, makale, alıntı (varsa), referanslar listesi izlenerek hazırlanmalıdır. Makale, alfabetik sıraya göre sıralanması ve virgülle ayrılması gereken en fazla 5 anahtar kelimeye sahip olmalıdır. Okuyucuların aramasını kolaylaştırmak için anahtar kelimeler dikkatlice seçilmelidir. Türkçe özet 250 kelimeyi, genişletilmiş İngilizce özet 1 sayfayı (yaklaşık 500 kelime) geçmemelidir. Türkçe kısa özet makalenin amacını, yöntemini ve ana bulgularını içermelidir. İngilizce genişletilmiş özette araştırmanın probleminin tanımı, araştırma sorusu, hipotezi, amaç, kapsam ve yöntemi, kullanılan araç ve malzemeler, araştırmanın bulguları ve literatüre katkısından kısaca bahsedilmelidir. Özetlerde ve tam metinde yazarların kimliğini açığa çıkaracak hiçbir bilgiye yer verilmemelidir.

Ana metin 11 punto büyüklüğünde Calibri Light ve satır aralığı 1.15 olmalıdır. Türkçe ve İngilizce Özet 9 punto büyüklüğünde Calibri Light olmalı ve satır aralığı 1 olmalıdır. Ana metin 11 punto büyüklüğünde Calibri Light olmalıdır ve satır aralığı 1.15 olmalıdır. Türkçe manuskript yazımında başlık ve alt başlıkların yanına parantez içinde İngilizce karşılıkları da belirtilmelidir. Özet bölümü haricindeki paragraflar arasında 1 satır (1.15 satır aralığı) boşluk bırakılmalıdır. Makalenin ana başlığı 20 punto ve sola dayalı olarak kalın (ilk harfleri büyük) yazılmalıdır. Yazıdaki tüm başlıklar ardışık ve hiyerarşik olarak (1., 1.1., 1.1.1 şeklinde) numaralandırılmalıdır (referanslar ve teşekkür bölümü hariç). Ana başlık haricindeki tüm başlıklar Calibri 12 punto ile yazılmalıdır. Birincil başlıkların tüm harfleri büyük harf ve kalın olmalıdır. İkincil başlıklarda sadece ilk harfler büyük olmalıdır. İkincil başlıklardan sonra 1 satır boşluk bırakılmaz. Dört ve daha alt dereceli başlıklar numaralandırılmamalıdır. Başlıklar sayfanın son satırı olarak yazılmamalıdır. Başlık sonrası 2 satır metin yazılamıyorsa başlık da sonraki sayfada yer alır. Bir paragrafın ilk satırı sayfanın son satırı, paragrafın son satırı da sayfanın ilk satırı olarak yazılamaz. Tablo ve şekillerin boyutu okunaklı ve yüksek çözünürlükte olmalıdır (300 dpi). Tablolar imaj olarak değil, düzenlenebilir metin formatında hazırlanmalıdır. Tablo veya şeklin boyutu paragraf genişliği olan 11cm’i aşıyorsa iki kenara tam yaslanacak şekilde yerleştirilir. Tablo ve şekiller numaralandırılarak metin içerisinde verilmelidir. Her bir şekil, tablo ve resim yazıldığı bölümdeki başlık ve alt başlık numaralarından bağımsız olarak, metin içerisinde Şekil 1, Şekil 2, Şekil 3, Tablo 1, Tablo 2 ve benzeri şeklinde adlandırılıp sıralanarak, numaralandırılmalıdır. Metin içerisinde koyu olarak gösterilmelidir. Şekil ve tablo açıklamaları Calibri Light 10 punto ile yazılmalı ve Türkçe yazılan makalelerde açıklamaların İngilizce karşılıklarına da parantez içinde yer verilmelidir. Metin içerisinde madde işaretleri ile açıklamadan önce ve sonra 1 satır boşluk bırakılmalıdır. Tüm sayfalar art arda numaralandırılmalıdır.

Yazı uzunluğu kaynakça dahil 5000 (tablo, şekil, resim hariç) kelimeyi aşmamalıdır. Metin içerisinde yazar kimlik bilgilerini belirten herhangi bir bilgi yer almamalıdır. Şekil ve tablolarda yazarlara ait herhangi bir kimlik ve kurum bilgisi yer almamalıdır. Çift kör hakemli inceleme sürecinde, anonimliği sürdürebilmek için metin içerisinde yazar referanslarını alıntılamada yazarların soy ismi belirtilmeyerek (Yazar, yıl) olarak gösterilmelidir. Revizyon aşamasında, yazar söz konusu değişiklikleri tekrar düzenleyebilir. Metin içerisindeki semboller, kısaltmalar ve kurallar önerilen Uluslararası Ölçüm Sistemine (SI) uygun olmalıdır. Kısaltmalar, uluslararası kabul görmüş kurallara uygun olarak metinde ilk kez geçtikten sonra parantez içinde tanımlanmalıdır. Metin içerisinde kaynak gösteriminde APA 7 referans stiline uygun olarak makalenin yazarı ve yayın yılı parantez içinde verilmelidir (Yazar, Yıl).

3. REFERANSLAR

Aşağıda örneklenen APA 7 referans stilinin kullanılması önerilir. Referanslar yazar soy isimlerinin alfabetik sıralamasına göre sıralanmalı, aynı yazarlı kaynak bilgisi için kronolojik sıra takip edilmelidir. APA Referans Stili’nin büyük küçük harf kuralı ve yazım kuralları takip edilmelidir. Referanslar İngilizce dilinde verilmelidir. APA 7 Referans Stlili ile ilgili detaylı bilgilere http://www.apastyle.org/ https://apastyle.apa.org/instructional-aids/reference-examples.pdf ve https://dergipark.org.tr/tr/pub/nsb/page/9435 internet adresinden ulaşılabilir.

Kitaplar
Yazar, A. (Yıl). Kitabın başlığı (7th ed.). Yayınevi, DOI ya da URL

Ewert, E.W., Mitten, D.S., & Overholt, J.R. (2014). Natural environments and human health. CAB International. https://doi.org/10.1079/9781845939199.0000
Foxall, G. R. (2018). Context and cognition in consumer psychology: How perception and emotion guide action. Routledge.
Schmidt, N. A., & Brown, J. M. (2017). Evidence-based practice for nurses: Appraisal and application of research (4th ed.). Jones & Bartlett Learning, LLC.

Kitap içinde bölüm: Yazar, A. (Yıl). Yayın adı. In A. Editör Soyadı & A. Editör Soyadı (Eds.), Yayınlandığı kitap adı (2nd ed., pp. #-#), Yayınevi. DOI ya da URL

Aron, L., Botella, M., & Lubart, T. (2019). Culinary arts: Talent and their development. In R. F. Subotnik, P. Olszewski-Kubilius, & F. C. Worrell (Eds.), The psychology of high performance: Developing human potential into domain-specific talent (pp. 345–359). American Psychological Association. https://doi.org/10.1037/0000120-016Dergiler
Yazar, A. A., Yazar, B. (Yıl). Makale başlığı. Derginin Başlığı, cilt(sayı), #–#. DOI

Makale Numaralı Dergi: Yazar, A. A., Yazar, B. (Yıl). Makale başlığı. Dergi Başlığı, cilt(sayı), makale numarası, #–#. DOI

Arxiv Numaralı Dergi: Yazar, A. A., Yazar, B. (Yıl). Makale başlığı. Arxiv numarası

Ashing‐Giwa, K. T., Padilla, G., Tejero, J., Kraemer, J., Wright, K., Coscarelli, A., Clayton, S., Williams, I., & Hills, D. (2004). Understanding the breast cancer experience of women: A qualitative study of African American, Asian American, Latina and Caucasian cancer survivors. Psycho‐Oncology, 13(6), 408-428. https://doi.org/10.1002/pon.750
Washington, E. T. (2014). An overview of cyberbully in higher education. Adult Learning, 26(1), 21–27. https://doi.org/10.1177/1045159514558412
Moody, M. S. (2019). If instructional coaching really works, why isn’t it working? Educational Leadership, 77(3), 30–35.
Dayton, K. J. (2019). Tangled arms: Modernizing and unifying the arm-of-the-state doctrine. The University of Chicago Law Review, 86(6), 1497–1737. https://bit.ly/2SkWwcy

Konferanslar
Konferans ve Poster Sunumları: Yazar, A. A., Yazar, B. (Yıl, Konferans Tarihleri). Bildiri başlığı, [Sunum şekli]. Konferans Adı, Yapıldığı Şehir, Ülke. URL

Davidson, R. J. (2019, August 8–11). Well-being is a skill [Conference session]. APA 2019 Convention, Chicago, IL, United States. https://irp-cdn.multiscreensite.com/a5ea5d51/files/uploaded/APA2019_Program_190708.pdf

Konferans Bildirileri: Yazar, A. A., Yazar, B. (Yıl). Bildiri başlığı. Editör(ler), Yayın adı (Konferans adı) (pp. #-#). Yayınevi. DOI ya da URL

Bedenel, A.-L., Jourdan, L., & Biernacki, C. (2019). Probability estimation by an adapted genetic algorithm in web insurance. In R. Battiti, M. Brunato, I. Kotsireas, & P. Pardalos (Eds.), Lecture notes in computer science: Vol. 11353. Learning and intelligent optimization (pp. 225–240). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-05348-2_21

Morgan, R., Meldrum, K., Bryan, S., Mathiesen, B., Yakob, N., Esa, N., & Ziden, A. A. (2017). Embedding digital literacies in curricula: Australian and Malaysian experiences. In G. B. Teh & S. C. Choy (Eds.), Empowering 21st century learners through holistic and enterprising learning: Selected papers from Tunku Abdul Rahman University College International Conference 2016 (pp. 11-19). Springer. https://doi.org/10.1007/978-981-10-4241-6_2Tez

Yayınlanmış Tez: Yazar, A. (Yıl). Tez adı. (Tez Künye Numarası) [Doctoral dissertation / Master’s thesis, Üniversite Adı]. Veritabanı Adı.

Horvath-Plyman, M. (2018). Social media and the college student journey: An examination of how social media use impacts social capital and affects college choice, access, and transition (Publication No. 10937367) [Doctoral dissertation, New York University]. ProQuest Dissertations and Theses Global.

Yayınlanmamış Tez: Yazar, A. (Yıl). Tez adı. [Unpublished doctoral dissertation / master’s thesis]. Üniversite Adı.

Harris, L. (2014). Instructional leadership perceptions and practices of elementary school leaders [Unpublished doctoral dissertation]. University of Virginia.Rapor
Grup Yazarı: Kurum Adı (Yıl). Rapor adı. (Rapor No. 123). URL

Bireysel Yazar: Yazar, A. A. (Yıl). Rapor adı. (Rapor No. 123). Kurum Adı. URL

World Health Organization. (2014). Comprehensive implementation plan on maternal, infant and young child nutrition. https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/113048/WHO_NMH_NHD_14.1_
eng.pdf?ua=1

Winthrop, R., Ziegler, L., Handa, R., & Fakoya, F. (2019). How playful learning can help leapfrog progress in education. Center for Universal Education at Brookings. https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2019/04/how_playful_learning_can_help_leapfrog_progress_in_education.pdf

İnternet Kaynakları

Web Sayfası: Yazar, A. / Kurum Adı (Yıl, Ay Gün). İçerik adı. Web Sayfasının Adı. Retrieved Ay Gün, Yıl, from URL

Center for Systems Science and Engineering. (2020, May 6). COVID-19 dashboard by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University (JHU). Johns Hopkins University & Medicine, Coronavirus Resource Center. Retrieved May 6, 2020, from https://coronavirus.jhu.edu/map.html

Blog: Yazar, A. (Yıl, Ay Gün). İçerik adı. Blog Adı. URL

Rutledge, P. (2019, March 11). The upside of social media. The Media Psychology Blog. https://www.pamelarutledge.com/2019/03/11/the-upside-of-social-media/

Online Dergi: Yazar, A. (Yıl, Ay Gün). İçerik adı. Dergi Adı. URL

Gander, K. (2020, April 29). COVID-19 vaccine being developed in Australia raises antibodies to neutralize virus in pre-clinical tests. Newsweek. https://www.newsweek.com/australia-covid-19-vaccine-neutralize-virus-1500849

Online Gazete Yazısı: Yazar, A. (Yıl, Ay Gün). İçerik adı. Gazete Adı. URL

Roberts, S. (2020, April 9). Early string ties us to Neanderthals. The New York Times.
https://www.nytimes.com/2020/04/09/science/neanderthals-fiber-string-math.html

Online Sözlük: Yazar, A. (Yıl, Ay Gün). İçerik adı. In Sözlük adı. Retrieved Ay Gün, Yıl, from URL

American Psychological Association. (n.d.). Internet addiction. In APA dictionary of psychology. Retrieved April 24, 2020, from https://dictionary.apa.org/internet-addiction

Veritabanından Tez: Yazar, A. (Yıl). Tez adı. (Tez Künye Numarası) [Doctoral dissertation / Master’s thesis, Üniversite Adı]. Veritabanı Adı.

Horvath-Plyman, M. (2018). Social media and the college student journey: An examination of how social media use impacts social capital and affects college choice, access, and transition (Publication No. 10937367) [Doctoral dissertation, New York University]. ProQuest Dissertations and Theses Global.4. TABLOLAR VE ŞEKİLLER

Şekiller 11 ya da 17 cm genişliğindeki sütunlara sığacak şekilde şablona yerleştirilmelidir. Tablo veya şeklin boyutu paragraf genişliği olan 11 cm’i aşıyorsa iki kenara tam yaslanacak şekilde yerleştirilir. Her bir şekil, tablo ve resim yazıldığı bölümdeki başlık ve alt başlık numaralarından bağımsız olarak, metin içerisinde Şekil 1, Şekil 2, Şekil 3, Tablo 1, Tablo 2 vb. şeklinde adlandırılıp sıralanarak, numaralandırılmalıdır. Metin içerisinde koyu olarak gösterilmelidir. Tablo ve şekil adları Calibri Light 10 punto ile yazılmalıdır.

Ayrıca şekiller en az 300 dpi çözünürlükte ve jpeg/tiff formatında bir zip dosyası halinde yüklenmelidir.

Yazarlara ait olmayan, başka kaynaklarca daha önce yayımlanmış tüm tablo, şekil ve resimler için yayın hakkına sahip kişilerden izin alınmalı ve izin belgesi yazıyla birlikte gönderilmelidir.

5. MATEMATİK FORMÜLLERİ

Matematik denklemleri resim olarak değil düzenlenebilir metin olarak gönderilmelidir. Mümkünse basit formüller normal metinle uyumlu olarak sunulmalıdır. Değişkenler italik olarak gösterilmelidir. Metinden ayrı olarak görüntülenmesi gereken denklemleri arka arkaya numaralandırılmalıdır. Metin içerisinde Denklem 1, Denklem 2 vb. şeklinde adlandırılıp belirtilmelidir.6. KİTAP İNCELEMELERİ VE NOTLARI

Bir kitap incelemesi, kitabın bir değerlendirmesinin kapsamını ve hesaplamalı tasarım, mimarlık, planlama ve tasarım bağlamındaki bilgi ve tartışmaya katkısını içeren 500-1000 kelime arasında olmalıdır. Yorumlar 11 punto Calibri font kullanarak 1.15 satır aralığı ile yazılmalıdır. Kitap incelemesini yapan kişinin adı, kurumu ve e-posta adresi verilmelidir. Kitap kapağı fotoğrafı jpeg formatında sağlanmalıdır. Başlık, yazar, kaynak, yayıncı, tarih, sayfa sayısı, fiyat ve ISBN numarası aşağıdaki örnekte olduğu gibi sağlanmalıdır.
Kitap Adı, Yazar Adı Soyadı, Yayın Yılı, Yayınevi, Şehir, Sayfa sayısı, Fiyatı, Cilt türü, ISBN no.

7. REVİZYON AŞAMASI

Minör revizyonlar, hakem dönüşlerinden sonra en geç 10 gün içinde DergiPark sistemine yüklenmelidir. Bu süre, majör revizyonlar için 15 gündür.

8. YAYIN ÜCRETLERİ

Journal of Computational Design (JCoDe) Dergisi için başvuru ve sayfa ücreti yoktur.

JCoDe: Journal of Computational Design (Hesaplamalı Tasarım Dergisi) 

ETİK İLKELER VE YAYIN POLİTİKASI

1- Dergiye gönderilen yazılar başka bir yerde yayımlanmamış ya da yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Yazılar, yayımlanmak üzere kabul edildiği takdirde, Mimarlık Fakültesi bütün yayın haklarına sahip olur; Mimarlık Fakültesi'nin izni olmadan başka bir yerde yayımlanamaz. Yayınlanan yazılardan alıntı yapılması durumunda, kaynak belirtilmesi zorunludur.
2- Dergiye gönderilen yazılar, bilimsel etik kurallarına uygun olarak hazırlanmalıdır. Bu konuda Yükseköğretim Kurumları, Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi’ne (Bknz. https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/Kurumsal/mevzuat/bilimsel-arastirma-ve-etik-yonetmeligi.aspx) uygunluk şartı aranır. Ayrıca İTÜ Sosyal ve Beşeri Bilimler İnsan Deneyleri (SB-INAREK), Sağlık ve Mühendislik Bilimleri İnsan deneyleri (SM-INAREK) ve uluslararası alanda geçerliliği kabul edilen Yayın Etiği Komitesi’nin (COPE/Committee on Publication Ethics) rehber ilkeleri temel alınarak, ancak bu ilkelerle sınırlı olmayacak biçimde, bilimsel etik alanındaki gelişmelere açık bir anlayış benimsenmektedir.
3- Journal of Computational Design (JCoDe) yazılar için telif ücreti ödemez.
4- Journal of Computational Design (JCoDe) için başvuru ve sayfa ücreti yoktur.
5- Yayın Kurulunca ilk değerlendirilmesi yapılan ve Journal of Computational Design (JCoDe)'ın yayın ilkelerine uygun olarak düzenlenmemiş olduğu tespit edilen yazılar, hakeme gönderilmeden önce, yayın ilkeleri doğrultusunda düzeltilmesi için yazara iade edilir. 
6- Yayın Kurulunca ilk değerlendirilmesi yapılan ve Journal of Computational Design (JCoDe) yayın ilkelerine uygun olan yazılar iki hakeme gönderilir. Hakemlerden gelen raporlar doğrultusunda yazının yayımlanmasına, yazardan rapor çerçevesince düzeltme istenmesine ya da yazının geri çevrilmesine karar verilir ve yazar en kısa sürede durumdan haberdar edilir. Hakem raporlarından birinin kabul diğerinin red olması durumunda, makale için üçüncü bir hakem atanabilir veya yayın kurulu ile editörlük, yeniden hakem atanmasına gerek görmeksizin, bu konuda nihai kararı verme yetkisini saklı tutar.
7- Yayın Kurulu, ilgili sayıda yayımlanacak makale yoğunluğunu dikkate alarak, hakem incelemesi olumlu sonuçlanmış bir makaleyi derginin daha sonraki sayılarında yayımlama hakkına sahiptir.
8- Yazarlar, yayımlanması kabul edilen yazılarının basılı veya dijital ortamlarda paylaşılması ve çoğaltılması konusundaki tüm haklarını Mimarlık Fakültesi’ne devrettiklerini kabul ederler. 
9- Yazarlar unvanlarını, görev yaptıkları kurumları, haberleşme adreslerini, telefon numaralarını ve e-posta adreslerini bildirmekle yükümlüdür. Yazarlar ayrıca, https://orcid.org/register adresi üzerinden alacakları bilimsel araştırmacı numarasını (ORCID bilgisini) iletmelidir. 
10- Yazarlar, makalelerin hazırlanış sürecinde “Yazım Kuralları” bölümünde açıklanan yazım kurallarına (kelime sayısı, yazı tipi, paragraf aralığı, referansların metin içinde ve metin sonunda liste haline gösterimi) uygun davranmakla sorumludurlar.

JCoDe dergisinde makale gönderim ve süreç işletimi ücretsizdir.

88x31.png

JCoDe makaleleri "Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License" altında yayınlanmaktadır.