Amaç ve Kapsam

Bilimsel nitelikli ve çift hakemli dergimiz öğretmenlerimizin ve akademisyenlerimizin sürekli mesleki gelişimine katkıda bulunmayı amaçlamaktadırDergimizde özgün araştırma makaleleri yanı sıra olgu sunumu, tez özeti, kitap özeti, teknik rapor vb. çalışmalar da yayınlanabilmektedir.


Öğretmenlerin ve akademisyenlerin sürekli mesleki gelişimine katkıda bulunacak ve yenilikleri takip edebilmelerine imkân sağlayacak tüm bilimsel çalışma türleri dergimizin yayın hedefleri kapsamındadır.

Yayımlanma Ayları
Aralık

Sürekli Mesleki Eğitim ve Öğretim Dergisi

Dergimizde yayımlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.

1839818428  18529