Makale Konuları

JCVET, eğitimin her alanında yeni sonuçlara katkıda bulunan makaleler yayınlayan her yıl hakemli ve hakemli açık erişimli bir dergidir.
JCVET, eğitim araştırmalarının teorik ve pratik yönleri üzerine yüksek kaliteli makalelerin yayınlanmasına adanmıştır.
Dergimizin amacı, eğitimsel ilerlemelere odaklanmak ve bu alanlarda yeni işbirlikleri kurmak için akademi, okullar ve endüstriden araştırmacıları ve uygulayıcıları bir araya getirmektir. Orijinal araştırma yazıları, son teknoloji incelemeler ve diğer tüm makale türleri dergimizde yayınlanmak üzere davet edilir.

Bazı makale konuları (konular aşağıdakilerle sınırlı değildir)

• Eğitim politikası
• Eğitimde Liderlik
• Uzaktan Eğitim
• STEM
• Teknolojiyi müfredata bütünleştirme
• İşbirlikçi ve İnteraktif Öğrenme
• 21. Yüzyıl öğrenimi için araçlar
• Öğrenme Analizi
• Eğitim Yönetim Sistemleri
• İş eğitimi
• Sanal ve uzak laboratuvarlar
• E-Öğrenim ile Pedagoji Geliştirme
• Ders Yönetim Sistemleri
• BİT öğretmenleri için mesleki gelişim
• Öğretmen Değerlendirmesi
• Öğretmen eğitimi
• Eğitim için web tabanlı araçlar
• Eğitimde Oyunlar ve Simülasyonlar
• Öğrenme / Öğretme Metodolojileri ve Değerlendirme
• Müfredat, Araştırma ve Geliştirme
• Disiplinlerarası Çalışmalarda Öğrenci Seçme Kriterleri
• Eğitim ve Araştırmada Küresel Konular
• Yaygın Öğrenme için Teknoloji Desteği
• Eğitimde Yapay Zekâ, Robotik ve İnsan-Bilgisayar Etkileşimi
• Eğitimde mobil / her yerde bilgi işlem
• Web 2.0, Sosyal Ağ, Bloglar
• Eğitimde Multimedya

Sürekli Mesleki Eğitim ve Öğretim Dergisi

Dergimizde yayımlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.

1839818428  18529