Etik İlkeler ve Yayın Politikası

Bu dergiye makale gönderen yazarlar ile kurul üyeleri, editörler ve hakemler linkteki yayın etiği kurallarına uymayı kabul ve taahhüt etmiştir. https://publicationethics.org/ https://publicationethics.org/files/u2/Best_Practice.pdf
Dergimiz Committee on Publication Ethics (COPE) , the Directory of Open Access Journals (DOAJ) www.doaj.org, the Open Access Scholarly Publishers Association (OASPA) https://oaspa.org ve World Association of Medical Editors (WAME) www.wame.org tarafından belirlenen şeffaflık ve iyi uygulama kurallarına uymayı hedefler. https://publicationethics.org/files/Principles_of_Transparency_and_Best_Practice_in_Scholarly_Publishingv3.pdf

Sürekli Mesleki Eğitim ve Öğretim Dergisi

Dergimizde yayımlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.

1839818428  18529