Journal of Continuous Vocational Education and Training
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
e-ISSN 2667-6036 | Yayın Aralığı Yıllık | Başlangıç: 2017 | Yayıncı Mustafa Hilmi ÇOLAKOĞLU | https://dergipark.org.tr/tr/pub/jcvet


 • Dergimiz yılda  bir kez ve Türkçe olarak yayınlanmaktadır. 

 • Dergimiz İngilizce makaleleri de yayınlamaktadır. 

 • Dergimize gönderilen makalelerin benzerlik oranı %25’den az olmalıdır.

 • Dergimize gönderilen makaleler hakkındaki hakem ve editör görüşlerine yazarlar tarafından hızlı dönüş verildiği takdirde makalelerin ilk gönderildiği tarihten azami 30 gün sonra "ret" veya "erken görünüm" olarak yayınlanması hedeflenmektedir.

 • Dergimiz açık erişim sağlama politikasını benimsemiştir.

 • Dergimiz "makale kabulü" veya "süreç işlemi" adı altında her hangi bir ücret talep etmemektedir.

 • Bu dergiye makale gönderen yazarlar ile kurul üyeleri, editörler ve hakemler linkteki yayın etiği kurallarına uymayı kabul ve taahhüt etmiştir. https://publicationethics.org/   https://publicationethics.org/files/u2/Best_Practice.pdf

ELSEVIER http://webshop.elsevier.com/languageservices/

EDITAGE http://www.editage.com/

ENAGO http://www.enago.com/

 

Journal of Continuous Vocational Education and Training

e-ISSN 2667-6036 | Yayın Aralığı Yıllık | Başlangıç: 2017 | Yayıncı Mustafa Hilmi ÇOLAKOĞLU | https://dergipark.org.tr/tr/pub/jcvet
Kapak Resmi


 • Dergimiz yılda  bir kez ve Türkçe olarak yayınlanmaktadır. 

 • Dergimiz İngilizce makaleleri de yayınlamaktadır. 

 • Dergimize gönderilen makalelerin benzerlik oranı %25’den az olmalıdır.

 • Dergimize gönderilen makaleler hakkındaki hakem ve editör görüşlerine yazarlar tarafından hızlı dönüş verildiği takdirde makalelerin ilk gönderildiği tarihten azami 30 gün sonra "ret" veya "erken görünüm" olarak yayınlanması hedeflenmektedir.

 • Dergimiz açık erişim sağlama politikasını benimsemiştir.

 • Dergimiz "makale kabulü" veya "süreç işlemi" adı altında her hangi bir ücret talep etmemektedir.

 • Bu dergiye makale gönderen yazarlar ile kurul üyeleri, editörler ve hakemler linkteki yayın etiği kurallarına uymayı kabul ve taahhüt etmiştir. https://publicationethics.org/   https://publicationethics.org/files/u2/Best_Practice.pdf

ELSEVIER http://webshop.elsevier.com/languageservices/

EDITAGE http://www.editage.com/

ENAGO http://www.enago.com/