Journal of Economy Culture and Society
Kapak Resmi
Makale Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 2602-2656 | e-ISSN 2645-8772 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1960 | Yayıncı İstanbul Üniversitesi | http://jecs.istanbul.edu.tr


Journal of Economy Culture and Society, açık erişimli, hakemli, yılda iki kere Haziran ve Aralık aylarında yayınlanan bilimsel bir dergidir. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’ne bağlı Sosyoloji ve Metodoloji Araştırmaları Merkezi’nin yayınıdır. Dergi 1960 yılından beri yayınlanmaktadır. 2018 Sayı 57 itibariyle eski ismi olan Sosyoloji Konferansları yerine Journal of Economy Culture and Society adıyla yayın hayatını sürdürmektedir. Dergiye yayınlanması için gönderilen bilimsel makaleler Türkçe ya da İngilizce olmalıdır.
Journal of Economy Culture and Society esas olarak sosyoloji alanına dair konuların incelendiği, araştırıldığı bir platform sağlarken, aynı zamanda ekonomi sosyolojisi, tarih, sosyal politika, uluslararası ilişkiler, finansal çalışmalar gibi çeşitli sosyal bilimler alanlardan da yazılara açıktır. Derginin hedef kitlesini akademisyenler, araştırmacılar, profesyoneller, öğrenciler ve ilgili mesleki, akademik kurum ve kuruluşlar oluşturur.
Derginin tüm giderleri İstanbul Üniversitesi tarafından karşılanmaktadır. Dergide makale yayını ve makale süreçlerinin yürütülmesi ücrete tabi değildir. Dergiye gönderilen ya da yayın için kabul edilen makaleler için işlemleme ücreti ya da gönderim ücreti alınmaz.

Makale Çağrısı Özel Sayı


Açık Erişim İlkesi - İşlemleme Ücreti Alınmaz - Telif Hakkında


Journal of Economy Culture and Society

ISSN 2602-2656 | e-ISSN 2645-8772 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1960 | Yayıncı İstanbul Üniversitesi | http://jecs.istanbul.edu.tr
Kapak Resmi


Journal of Economy Culture and Society, açık erişimli, hakemli, yılda iki kere Haziran ve Aralık aylarında yayınlanan bilimsel bir dergidir. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’ne bağlı Sosyoloji ve Metodoloji Araştırmaları Merkezi’nin yayınıdır. Dergi 1960 yılından beri yayınlanmaktadır. 2018 Sayı 57 itibariyle eski ismi olan Sosyoloji Konferansları yerine Journal of Economy Culture and Society adıyla yayın hayatını sürdürmektedir. Dergiye yayınlanması için gönderilen bilimsel makaleler Türkçe ya da İngilizce olmalıdır.
Journal of Economy Culture and Society esas olarak sosyoloji alanına dair konuların incelendiği, araştırıldığı bir platform sağlarken, aynı zamanda ekonomi sosyolojisi, tarih, sosyal politika, uluslararası ilişkiler, finansal çalışmalar gibi çeşitli sosyal bilimler alanlardan da yazılara açıktır. Derginin hedef kitlesini akademisyenler, araştırmacılar, profesyoneller, öğrenciler ve ilgili mesleki, akademik kurum ve kuruluşlar oluşturur.
Derginin tüm giderleri İstanbul Üniversitesi tarafından karşılanmaktadır. Dergide makale yayını ve makale süreçlerinin yürütülmesi ücrete tabi değildir. Dergiye gönderilen ya da yayın için kabul edilen makaleler için işlemleme ücreti ya da gönderim ücreti alınmaz.

Makale Çağrısı Özel Sayı


Açık Erişim İlkesi - İşlemleme Ücreti Alınmaz - Telif Hakkında


Cilt 59 - Sayı 1 - 3 Tem 2019
 1. ‘Büyük Durgunluk’u Anlamak: Alternatif Kuramsal Arayışlar
  Sayfalar 235 - 256
  Metehan Cömert
 2. Sahipliğin Sıkıcılığından Erişimin Özgürlüğüne Kaçış: Akışkan Tüketime İlişkin Kavramsal Bir Çerçeve
  Sayfalar 257 - 276
  Tuğba Özbölük
 3. Cultural, Social, Emotional and Cognitive Aspects of Corruption in Turkey
  Sayfalar 1 - 10
  Mustafa Şeref Akın
 4. Markets and Collective Action: A Case Study of Traditional Wheat Varieties in Turkey
  Sayfalar 13 - 30
  Nurcan Atalan Helicke
 5. The Relationship Between Employee Jealousy, Job Satisfaction, Burnout and Vigor: A Study of White-Collar Employees
  Sayfalar 31 - 43
  Nuran Bayram Arlı , Mine Aydemir , Elif Çelik
 6. Türkiye’de Boş Zaman Talebi ve Belirleyicileri
  Sayfalar 45 - 62
  Selçuk Gemicioğlu , Uğur Akkoç
 7. Kadın Yoksulluğunun Tarihine Kapı Aralamak-18. Yüzyılın İkinci Yarısında Kadın Yoksulluğunun Toplumsal Görünümleri
  Sayfalar 63 - 78
  Nazife Gürhan
 8. The Second Sociology in Turkish Higher Education: A Quantitative Analysis of 30 Introductory Sociology Textbooks
  Sayfalar 79 - 98
  Hicabi Kaynak , Tuğça Poyraz Tacoğlu
 9. Sorumluluk ve Denetim Kavramları Üzerinden Havayolu Çalışanlarının İncelenmesi
  Sayfalar 99 - 120
  Mehmet Kurtcebe , Tuğça Poyraz Tacoğlu
 10. Bilginin Dijitalleşmesi Bağlamında Akademik Üretim Mekanizmalarının Dönüşümü: Matbaadan Dijital Ortama Dergi Yayıncılığı
  Sayfalar 121 - 141
  Adem Sağır , Pınar Memiş Sağır
 11. Objektif ve Sübjektif Sosyal Statü Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
  Sayfalar 143 - 156
  Onur Şahin , Süphan Nasır
 12. Göç Çatışma Modelinin Katılım, Kalkınma ve Kitle Açıkları Üzerinden Bir Değerlendirmesi
  Sayfalar 157 - 184
  İbrahim Sirkeci , Deniz Utku , Mustafa Murat Yüceşahin
 13. Kadına Yönelik Şiddetin Unutulan Özneleri: Sığınmaevinde Kalan Çocuklar
  Sayfalar 185 - 211
  Selda Taşdemir Afşar
 14. “Misafir İşçiden” “Yaşlı Göçmene” Avrupa’da Yaşlanan Göçmenlerin Sorunları: Fransa Örneği
  Sayfalar 213 - 234
  Hülya Yüksel , Zeynep Hiçdurmaz
 15. SSCB ve Sonrası Dönemde Avrasya Bölgesinde İbn Haldun ve Düşünceleri Üzerine Yapılan Çalışmalar
  Sayfalar 277 - 291
  Abulfez Süleymanov
 16. Ulusun Ölümü ve Arap Devriminin Geleceği
  Sayfalar 293 - 297
  Tahsin Yamak
Dergi Tarihçesi
Derginin Önceki Adı ISSN eISSN Yıl
Sosyoloji Konferansları 1304-0243 2458-8245 1960-2018
Creative Commons

88x31.png

Derginin Yeni Adı

Journal of Economy Culture and Society

2017 yılının 57. sayısından itibaren yeni adıyla çıkardığı sayılara buradan ulaşabilirsiniz.

Derginin Eski Adı

Sosyoloji Konferansları

Derginin 1960-2017 yılları arasında çıkardığı sayılara buradan ulaşabilirsiniz.