Journal of Economy Culture and Society
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
ISSN 2602-2656 | e-ISSN 2645-8772 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1960 | Yayıncı İstanbul Üniversitesi | https://iupress.istanbul.edu.tr/en/journal/jecs/home


Journal of Economy Culture and Society, açık erişimli, hakemli, yılda iki kere Haziran ve Aralık aylarında yayınlanan bilimsel bir dergidir. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’ne bağlı Sosyoloji ve Metodoloji Araştırmaları Merkezi’nin yayınıdır. Dergi 1960 yılından beri yayınlanmaktadır. 2018 Sayı 57 itibariyle eski ismi olan Sosyoloji Konferansları yerine Journal of Economy Culture and Society adıyla yayın hayatını sürdürmektedir. Dergiye yayınlanması için gönderilen bilimsel makaleler Türkçe ya da İngilizce olmalıdır.

Journal of Economy Culture and Society esas olarak sosyoloji alanına dair konuların incelendiği, araştırıldığı bir platform sağlarken, aynı zamanda ekonomi sosyolojisi, tarih, sosyal politika, uluslararası ilişkiler, finansal çalışmalar gibi çeşitli sosyal bilimler alanlardan da yazılara açıktır. Derginin hedef kitlesini akademisyenler, araştırmacılar, profesyoneller, öğrenciler ve ilgili mesleki, akademik kurum ve kuruluşlar oluşturur.
Derginin tüm giderleri İstanbul Üniversitesi tarafından karşılanmaktadır. Dergide makale yayını ve makale süreçlerinin yürütülmesi ücrete tabi değildir. Dergiye gönderilen ya da yayın için kabul edilen makaleler için işlemleme ücreti ya da gönderim ücreti alınmaz.Journal of Economy Culture and Society

ISSN 2602-2656 | e-ISSN 2645-8772 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1960 | Yayıncı İstanbul Üniversitesi | https://iupress.istanbul.edu.tr/en/journal/jecs/home
Kapak Resmi


Journal of Economy Culture and Society, açık erişimli, hakemli, yılda iki kere Haziran ve Aralık aylarında yayınlanan bilimsel bir dergidir. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’ne bağlı Sosyoloji ve Metodoloji Araştırmaları Merkezi’nin yayınıdır. Dergi 1960 yılından beri yayınlanmaktadır. 2018 Sayı 57 itibariyle eski ismi olan Sosyoloji Konferansları yerine Journal of Economy Culture and Society adıyla yayın hayatını sürdürmektedir. Dergiye yayınlanması için gönderilen bilimsel makaleler Türkçe ya da İngilizce olmalıdır.

Journal of Economy Culture and Society esas olarak sosyoloji alanına dair konuların incelendiği, araştırıldığı bir platform sağlarken, aynı zamanda ekonomi sosyolojisi, tarih, sosyal politika, uluslararası ilişkiler, finansal çalışmalar gibi çeşitli sosyal bilimler alanlardan da yazılara açıktır. Derginin hedef kitlesini akademisyenler, araştırmacılar, profesyoneller, öğrenciler ve ilgili mesleki, akademik kurum ve kuruluşlar oluşturur.
Derginin tüm giderleri İstanbul Üniversitesi tarafından karşılanmaktadır. Dergide makale yayını ve makale süreçlerinin yürütülmesi ücrete tabi değildir. Dergiye gönderilen ya da yayın için kabul edilen makaleler için işlemleme ücreti ya da gönderim ücreti alınmaz.Sayı 62 - 25 Ara 2020
 1. Güvenlikli Sitelerde Yeni Eğilimler ve Sosyo-Mekânsal İlişkiler
  Sayfalar 1 - 21
  Levent TAŞ, Esra BURCU SAĞLAM
 2. Almanya’da Yüksek Nitelikli Göçmenlerin Gündelik Hayat Deneyimleri ve Baş Etme Süreçleri
  Sayfalar 23 - 46
  F. Güzin AĞCA-VAROĞLU
 3. Korku, Duyarsızlaşma ve Eleştirel Okuma: Terör Mağdurlarının Gözünden Medyada Terör
  Sayfalar 47 - 63
  Tuba GÜN ÇINGI, Nadir SUĞUR
 4. Sanayi Sektöründe Çalışan Y Kuşağı Üretim İşçilerinde Çalışma Değerleri ile Örgüte Duygusal Bağlılık Arasındaki İlişkide İşe Bağlanmanın Düzenleyici Rolü
  Sayfalar 65 - 89
  Ümit Deniz İLHAN, Burcu KÜMBÜL GÜLER, Mehmet AKSARAYLI
 5. Türkiye Bölgelerinde Yapısal Dönüşüm, Gelir Eşitsizliği ve İstihdam Bağlantıları
  Sayfalar 91 - 121
  Emine TAHSİN, Furkan BÖRÜ
 6. Dış Ticaretin Türkiye’den Almanya’ya Giden Göçmenler Üzerindeki Etkisi: ARDL Sınır Testi Yaklaşımı
  Sayfalar 123 - 143
  Hande AKSÖZ YILMAZ
 7. The Evolution of Tax Morale in Turkey
  Sayfalar 145 - 166
  Bahadır Sazak DOĞAN, İbrahim Erdem SEÇİLMİŞ
 8. Yeşil Tüketim Tutumlarında Ülkelerin Ekonomik Gelişmişlik Düzeyinin Rolü: Yeşil Oteller Üzerinde Bir Uygulama
  Sayfalar 167 - 183
  Murat YETKİN, Özlem GÜZEL
 9. 2008 Financial Crisis: A Comparative Analysis of Turkey and Brazil in Terms of Economic Policies
  Sayfalar 185 - 207
  Şeyda GÜDEK-GÖLÇEK, Ali Gökhan GÖLÇEK
 10. Şiddet Önleme İklimi Ölçeğinin Türkçe Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
  Sayfalar 209 - 225
  Salih DURSUN, Oğuz BAŞOL, Serpil AYTAÇ
 11. Türkiye’de Siyasetin Dönüşümü: ‘Güçlü Devlet Geleneği’nden ‘Total Siyaset’e
  Sayfalar 227 - 253
  Şükrü Mutlu KARAKOÇ
 12. Kurumsal Yönetim Çerçevesinde Denetim Mekanizmaları ve Kar Payı Dağıtım Politikası İlişkisi: Türkiye Örneği
  Sayfalar 255 - 284
  Mehmet Levent ERDAŞ, Emel Bachá SIMOES
 13. A Research Evaluating the Attitudes of Local People Towards the Effects of Tourism in Bozcaada
  Sayfalar 285 - 305
  Ahmet VATAN, Esin BİLDİN
 14. A Comparative Study of Social Media Addiction Among Turkish and Korean University Students
  Sayfalar 307 - 322
  Aylin TUTGUN ÜNAL
 15. The Mediating Effect of Organizational Learning on the Relationship between the Cost Leadership Strategy and Business Performance: A Study on Travel Agencies
  Sayfalar 323 - 343
  Ramazan KAYA, Mehmet Akif ÖNCÜ, Muammer MESCİ
 16. Muhasebe Kültürü ve Entegre Raporlama Farkındalığı İlişkisi
  Sayfalar 345 - 365
  Gözde KARABURUN, Şuayyip Doğuş DEMİRCİ
 17. Ethics of Commodified (Golden) Citizenship
  Sayfalar 365 - 380
  Deniz EROĞLU UTKU, İbrahim SİRKECİ
 18. The Postsecular and Rethinking the Political
  Sayfalar 381 - 395
  Muhammed A. AĞCAN
 19. Çocuk Yoksulluğuna Sosyolojik Bakış: Eleştirel Bir Literatür Değerlendirmesi
  Sayfalar 397 - 414
  Fazilet DALFİDAN
Dergi Tarihçesi
Derginin Önceki Adı ISSN eISSN TR Dizin Atıf Sayısı Yıl
Sosyoloji Konferansları 1304-0243 2458-8245 131 1960-2017
Creative Commons

88x31.png

Derginin Yeni Adı

Journal of Economy Culture and Society

2017 yılının 57. sayısından itibaren yeni adıyla çıkardığı sayılara buradan ulaşabilirsiniz.

Derginin Eski Adı

Sosyoloji Konferansları

Derginin 1960-2017 yılları arasında çıkardığı sayılara buradan ulaşabilirsiniz.