Journal of Economy Culture and Society
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 2602-2656 | e-ISSN 2645-8772 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1960 | Yayıncı İstanbul Üniversitesi | http://jecs.istanbul.edu.tr


Journal of Economy Culture and Society, açık erişimli, hakemli, yılda iki kere Haziran ve Aralık aylarında yayınlanan bilimsel bir dergidir. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’ne bağlı Sosyoloji ve Metodoloji Araştırmaları Merkezi’nin yayınıdır. Dergi 1960 yılından beri yayınlanmaktadır. 2018 Sayı 57 itibariyle eski ismi olan Sosyoloji Konferansları yerine Journal of Economy Culture and Society adıyla yayın hayatını sürdürmektedir. Dergiye yayınlanması için gönderilen bilimsel makaleler Türkçe ya da İngilizce olmalıdır.
Journal of Economy Culture and Society esas olarak sosyoloji alanına dair konuların incelendiği, araştırıldığı bir platform sağlarken, aynı zamanda ekonomi sosyolojisi, tarih, sosyal politika, uluslararası ilişkiler, finansal çalışmalar gibi çeşitli sosyal bilimler alanlardan da yazılara açıktır. Derginin hedef kitlesini akademisyenler, araştırmacılar, profesyoneller, öğrenciler ve ilgili mesleki, akademik kurum ve kuruluşlar oluşturur.
Derginin tüm giderleri İstanbul Üniversitesi tarafından karşılanmaktadır. Dergide makale yayını ve makale süreçlerinin yürütülmesi ücrete tabi değildir. Dergiye gönderilen ya da yayın için kabul edilen makaleler için işlemleme ücreti ya da gönderim ücreti alınmaz.

Makale Çağrısı Özel Sayı


Açık Erişim İlkesi - İşlemleme Ücreti Alınmaz - Telif Hakkında


Journal of Economy Culture and Society

ISSN 2602-2656 | e-ISSN 2645-8772 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1960 | Yayıncı İstanbul Üniversitesi | http://jecs.istanbul.edu.tr
Kapak Resmi


Journal of Economy Culture and Society, açık erişimli, hakemli, yılda iki kere Haziran ve Aralık aylarında yayınlanan bilimsel bir dergidir. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’ne bağlı Sosyoloji ve Metodoloji Araştırmaları Merkezi’nin yayınıdır. Dergi 1960 yılından beri yayınlanmaktadır. 2018 Sayı 57 itibariyle eski ismi olan Sosyoloji Konferansları yerine Journal of Economy Culture and Society adıyla yayın hayatını sürdürmektedir. Dergiye yayınlanması için gönderilen bilimsel makaleler Türkçe ya da İngilizce olmalıdır.
Journal of Economy Culture and Society esas olarak sosyoloji alanına dair konuların incelendiği, araştırıldığı bir platform sağlarken, aynı zamanda ekonomi sosyolojisi, tarih, sosyal politika, uluslararası ilişkiler, finansal çalışmalar gibi çeşitli sosyal bilimler alanlardan da yazılara açıktır. Derginin hedef kitlesini akademisyenler, araştırmacılar, profesyoneller, öğrenciler ve ilgili mesleki, akademik kurum ve kuruluşlar oluşturur.
Derginin tüm giderleri İstanbul Üniversitesi tarafından karşılanmaktadır. Dergide makale yayını ve makale süreçlerinin yürütülmesi ücrete tabi değildir. Dergiye gönderilen ya da yayın için kabul edilen makaleler için işlemleme ücreti ya da gönderim ücreti alınmaz.

Makale Çağrısı Özel Sayı


Açık Erişim İlkesi - İşlemleme Ücreti Alınmaz - Telif Hakkında


Erken Görünümdeki Sayılar
Sayılar
Özel Sayılar
2016
Sayı 61 - 30 Haz 2020
 1. Türkiye’de İllere Göre İnsani Gelişme Endekslerinin Hesaplanması: 2009-2018 Kapsamlı Bir Panel Veri Seti
  Sayfalar 1 - 40
  Nadide YİĞİTELİ , Devran ŞANLI
 2. Socioeconomic Status and School Type as Predictors of Academic Achievement
  Sayfalar 41 - 64
  H. Eren SUNA , Hande TANBERKAN , Bekir GÜR , Matjaz PERC , Mahmut ÖZER
 3. The Effect of Interactional Justice on Work Engagement through Conscientiousness for Work
  Sayfalar 65 - 84
  Gökhan KERSE , Atılhan NAKTİYOK
 4. Kent Hakkı ve Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Mekânın Siyaseti: Erzincan KYK Yurtları Örneği
  Sayfalar 85 - 105
  Suat TUYSUZ , Melek ERYENTÜ GÜREL , Recep GÜLMEZ
 5. Music, City and Social Change: A Study of Musical Preferences in a Former Suburb of Istanbul
  Sayfalar 107 - 123
  Uğur Zeynep GÜVEN , Yunus KAYA , Andrew J. PERRİN
 6. Duygusal İhmal ve İstismara Uzmanların Bakış Açısı
  Sayfalar 125 - 140
  Alev ÜSTÜNDAĞ
 7. Uyuşturucu Madde Kullanıcıları ve Esrar
  Sayfalar 141 - 151
  Ruken MACİT
 8. The Influence of Transformational Leadership in Organizations: The Mediating Role of Meaningful Work
  Sayfalar 153 - 172
  Özgür DEMİRTAŞ , D. Mehmet BICKES , Serdar YENER , Mustafa KARACA
 9. The Nexus Between the Democratic Transition and the Structural Transformation
  Sayfalar 173 - 187
  Deniz GÜVERCİN , Adem GÖK
 10. Tükenmişlik ve İşe İlişkin Duygular Arasında İş Stresinin Aracı Rolü: Kamu Çalışanları Örneği
  Sayfalar 189 - 205
  Selver YILDIZ BAĞDOĞAN , Ülviye TÜFEKÇİ YAMAN , Kadriye Burcu ÖNGEN BİLİR , Serpil AYTAÇ
 11. Kamu Sağlık Sektöründe Beyaz Yakalı Taşeron Çalışanlar: Fırat Üniversitesi Hastanesi Örneği
  Sayfalar 207 - 228
  Sinan ACAR
 12. Toplumsal Bir Sorun Olarak Obezite: Sosyal Bağlantı Modeli ve Şirket Çerçeveleri
  Sayfalar 229 - 251
  Seçil DEREN VAN HET HOF , Sibel HOŞTUT
 13. Toplumsal Deneyim Olarak Katılımcı Bütçeleme: Türkiye Uygulamasına Yönelik Teorik Temelli Bir Sorgulama
  Sayfalar 253 - 270
  Esra DOĞAN
 14. Kültürel Farklılıklar: Hofstede’nin Kültürel Boyutları Üzerine Trabzon ve Şanlıurfa İllerinde Bir Uygulama
  Sayfalar 271 - 295
  Nuray TÜRKER , Doğan KARADAĞ
 15. Müslüman Toplumlarda Sendika, Toplu Pazarlık ve Grev Hakkı
  Sayfalar 297 - 322
  Sayım YORGUN
 16. Modern Bir Osmanlı Yahudi’si Olarak Tekinalp’in Sosyalizm Karşıtlığı
  Sayfalar 323 - 339
  Rıdvan TURHAN
 17. Underemployment, Unemployment, Gender and Changing Conditions of (Non)Work under Neoliberalism
  Sayfalar 341 - 353
  Anlam FİLİZ
 18. Sosyolojik Açıdan Sosyal Girişimcilik
  Sayfalar 355 - 369
  Murat ŞENTÜRK , Enver MENGÜ
 19. Gender-based Economic Inequalities: A Review of Selected Concepts
  Sayfalar 371 - 382
  Masreka KHAN
 20. Faiz Meselesi Tarihte Örnek Uygulamalar
  Sayfalar 383 - 387
  Fatma Betül SOYYİĞİT
Dergi Tarihçesi
Derginin Önceki Adı ISSN eISSN Yıl
Sosyoloji Konferansları 1304-0243 2458-8245 1960-2018
Creative Commons

88x31.png

Derginin Yeni Adı

Journal of Economy Culture and Society

2017 yılının 57. sayısından itibaren yeni adıyla çıkardığı sayılara buradan ulaşabilirsiniz.

Derginin Eski Adı

Sosyoloji Konferansları

Derginin 1960-2017 yılları arasında çıkardığı sayılara buradan ulaşabilirsiniz.