ISSN: 2602-2656
e-ISSN: 2645-8772
Başlangıç: 1960
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: İstanbul Üniversitesi
Kapak Resmi
       
Journal of Economy, Culture and Society, açık erişimli, hakemli, yılda iki kere Haziran ve Aralık aylarında yayınlanan bilimsel bir dergidir. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’ne bağlı Sosyoloji ve Metodoloji Araştırmaları Merkezi’nin yayınıdır. Dergi 1960 yılından beri yayınlanmaktadır. 2018 Sayı 57 itibariyle eski ismi olan Sosyoloji Konferansları yerine Journal of Economy Culture and Society adıyla yayın hayatını sürdürmektedir.

Dergiye yayınlanması için gönderilen bilimsel makaleler İngilizce olmalıdır.

Journal of Economy, Culture and Society, sosyoloji alanına katkı sağlayan yüksek kalitede akademik çalışmaları yayınlamayı amaçlar. Dergimiz esas olarak sosyoloji alanına dair konuların incelendiği, araştırıldığı bir platform sağlarken, farklı alanlardan uluslararası ve disiplinler-arası okuyucu kitlesine uygun yazılara da açıktır. Derginin hedef kitlesini akademisyenler, araştırmacılar, profesyoneller, öğrenciler ve ilgili mesleki, akademik kurum ve kuruluşlar oluşturur.
 


Dergi Tarihçesi

2021 - Sayı: 63

Araştırma Makalesi

2. Assessing Structural Components of Investment and Innovation Provision of Economic Security in the Basic Types of Economic Activity

Araştırma Makalesi

4. The Influence of a Tuition Fee Increase on the Drop-out Rate of the Nursing Program

Araştırma Makalesi

10. Symbolic Violence Teachers Experience at Schools

Araştırma Makalesi

12. On Determinants of Exchange Market Pressure in Turkey: The Role of Model Uncertainty

Araştırma Makalesi

16. Gagauz Identity in the Post-Soviet Period

Araştırma Makalesi

18. Aile-İş Kolaylaştırması, Cinsiyet ve Toplumsal Cinsiyet: Üniversite Çalışanları Örneği

Creative Commons

88x31.png

Derginin Yeni Adı

Journal of Economy Culture and Society

2017 yılının 57. sayısından itibaren yeni adıyla çıkardığı sayılara buradan ulaşabilirsiniz.

Derginin Eski Adı

Sosyoloji Konferansları

Derginin 1960-2017 yılları arasında çıkardığı sayılara buradan ulaşabilirsiniz.