About

Journal of Education and Future (JEF)  Nesibe Aydın Eğitim Kurumları tarafından, yılda iki kere yayımlanan disiplinlerarası ve hakemli bir eğitim dergisidir. 

JEF günümüzde her alandaki gelişmeler ışığında gelecekteki eğitimin niteliğinin artmasına ve bilgi üretimine katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda JEF'te eğitim bilimleri, okul öncesi, ilköğretim, orta öğretim, lisans, lisansüstü eğitimin tüm alanları ile ilgili özgün araştırma ve uygulamalara dayalı akademik yazılar yayımlanmaktadır.

JEF'in ilk sayısından itibaren uluslararası standartlar ve disiplinlerarası bir yaklaşım temel alınmıştır. Bu nedenle dergide sadece İngilizce makaleler yayımlanmakta ve makalelerin Türkçe özetlerine yer verilmektedir. JEF her kurumdan ve her ulustan bilim insanları ile eğitimcilerin makale başvurularını kabul etmektedir. 

JEF'te yayımlanması amacıyla başvurulan aday makale, Editörler Kurulu tarafından yayın ilkeleri doğrultusunda ön incelemeye alınır. Editörler Kurulu, dergide yayımlanabilecek nitelikte bulmadığı makaleleri hakemlere göndermeden iade kararı verme hakkına sahiptir. Ayrıca yazım kurallarına uymayan makaleler, düzeltilmek üzere yazara iade edilir.

Editörler Kurulu tarafından değerlendirme sürecinin başlatılması onaylanınca aday makale alan uzmanı olan 2 hakeme isimsiz olarak gönderilir ve hakemlerden 30 gün içinde aday makaleyi değerlendirmesi istenir. Aday makalenin değerlendirme sürecinin sonunda, hakem değerlendirme formları isimsiz olarak sorumlu yazara gönderilir. Hakemler tarafından düzeltme istenirse yazar en geç 15 gün içerisinde düzeltilen makaleyi ve düzeltme raporunu sisteme yükler. Düzeltilmiş olan makale, gerektiğinde değişiklik ya da düzeltme isteyen hakemlerce tekrar değerlendirilir.

Editörler Kurulu, hakem raporları ve/veya düzeltmelerde istenilenlere uyulup uyulmamasını dikkate alarak makalenin yayımlanıp yayımlanmamasına karar verir. Değerlendirme süreci biten makaleler, dergide yayımlanmak üzere sıraya alınır.

JEF'e gönderilen makaleler daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış ya da yayımlanmak üzere herhangi bir yere gönderilmemiş olmalıdır. JEF'te yayımlanacak makalelerin her türlü sorumluluğu yazar(lar)ına aittir. Yayımlanmak üzere kabul edilen makalelerin bütün yayım hakları JEF'e aittir. Makalenin yayımlanması durumunda bir adet dergi, sorumlu yazarın belirteceği adrese gönderilir.

NOT: Yazı şablonu için yayımlanmış olan yazılardan yararlanılabilir.

YAZIM KURALLARI

Genel Kurallar

Makaleler, A4 sayfa düzeninde olmalıdır. Yazılar düz metin olarak tek sütun halinde yazılmalıdır. Sayfa düzeni yapılırken kenar boşlukları 2,5 cm olarak düzenlenmelidir. Yazı karakteri "Times New Roman" olmalı ve yazılar 12 punto büyüklüğünde tek satır aralığı kullanılarak iki yana yaslanmış formatta düzenlenmelidir. Başlıklar arasında iki satır aralığı bulunmalıdır.

Makale şablonu dergimizin internet adresinden indirilip üzerinde düzeltmeler yapılarak kullanılabilir.  

Başlık

Makalenin başlığı 14 punto büyüklüğünde, ilk harfleri büyük olarak, koyu ve ortalanmış biçimde yazılmalı, kısa ve konu hakkında bilgi verici olmalıdır. Başlığın uzunluğu 8-16 sözcük olmalıdır.

Değerlendirme sürecinin sonunda yayımı kabul edilen makalelerde yazar(lar)'ın açık adı ve soyadı küçük harf olmak üzere, ortalanmış olarak 12 punto ile yazılmalıdır. Yazar(lar)'ın unvanı, çalıştığı yer/bağlı olduğu üniversite, bölümü, şehir ve ülkesi ile e-posta adresi dipnotta özel imle (*) belirtilmelidir.  

İngilizce Öz (Abstract) ve Türkçe Öz

Aday makalede sırasıyla İngilizce Öz (Abstract) ve Türkçe Öz yer almalı. İngilizce Öz (Abstract) ve Türkçe Öz 11 punto ile sağ ve soldan birer cm girintili olarak ve iki yana yaslı (justified) biçimde yazılmalı, 200-350 sözcük uzunluğunda olmalıdır. İngilizce Öz (Abstract) ve Türkçe Öz’ün altında 4-8 sözcükten oluşan Anahtar Sözcükler (Keywords) belirtilmelidir.

Başlıklar ve Alt Başlıklar

Makale içinde farklı düzeylerde başlıklar kullanılabilir. Başlıklar aşağıdaki şekilde biçimlendirilmelidir:

 

Başlık Düzeyi

Biçim

1

Ortalı, Kalın, Her Sözcüğün İlk Harfi Büyük

2

Sola Dayalı, Kalın, Her Sözcüğün İlk Harfi Büyük

3

içeriden, kalın, tamamı küçük harflerle yazılır ve sonuna nokta konulur.

4

içeriden, kalın, italik, tamamı küçük harflerle yazılır ve sonuna nokta konulur.

5

içeriden, italik, tamamı küçük harflerle yazılır ve sonuna nokta konulur.

 

Şekiller
Diyagram ve grafikler beyaz bir kağıt üzerine basılabilecek nitelikte olmalıdır. Her şeklin bir numarası ve alt yazısı olmalı, kaynak kullanılmış ise parantez içinde şeklin altında yazılmalıdır.

Tablolar
Tablo numarası ve tablo yazısı,  tablonun üstünde ve sola dayalı olarak yazılmalı; içeriği tablo numarasının yanında başlık olarak açıklanmalıdır. Tablo adı, italik ve her sözcüğün ilk harfi büyük harflerle yazılmalıdır. Tabloların sağına ya da soluna herhangi bir yazı yazılmamalıdır.

Tablolar sadece Word programındaki Tablo menüsünden faydalanılarak yapılmalıdır. Tablo içeriği 10 punto olmalı, satırların öncesinde ve sonrasında boşluk verilmeksizin ayarlanmalıdır.

Tablolarda satır ve sütun başlarındaki kategori adlandırmaları dışında; satır, sütun aralarında çizgi olmamalıdır.

Atıfların Yazımı

Metin içindeki atıflarda yazarın soyadı, yayının yılı ve birebir alıntı yapıldıysa sayfa numarası belirtilmelidir.

Örnekler:


Nothing seemed so certain as the results of the early studies (Tatt, 2001, p. 445). It was precisely this level of apparent certainty, however, which led to a number of subsequent challenges to the techniques used to process the data (Jones & Wayne, 2002, p. 879). There were a number of fairly obvious flaws in the data: consistencies and regularities that seemed most irregular, upon close scrutiny (Aarns, 2003; West, 2003, p. 457).

İki yazarlı çalışmalara atıfta bulunulduğunda her iki yazarın da soyadını yazılmalıdır:

 • (Anderson & Bjorn, 2003)
 • As Anderson and Bjorn (2003) illustrated in their recent study
 • As recently as 2003, a prominent study (Anderson & Bjorn) illustrated

 Üç, dört ya da beş yazarlı çalışmaları kaynak gösterirken sadece ilk defasında tüm yazarların soyadı verilmelidir:

 • (Anderson, Myers, Wilkes, & Matthews, 2003)

Sonraki kullanımlarında ise ilk yazarın soyadından sonra "et al." yazıp, diğer yazarlar tekrarlanmamalıdır:

 • (Anderson et al., 2003)

Altı ya da daha fazla yazarlı çalışmalar için “et al.” kullanılmalıdır:

 • (Bell et al., 2003)

İsimsiz çalışmalar için:

 • ("Recent Developments," 2004)
 • ·      (Dictionary of Tetrathalocigistic Diseases, 2004)

 

Kaynakların Yazımı

Kaynaklar alfabetik sıraya göre ve aşağıda verilen örneklere uygun olarak yazılmalıdır:

 

Haag, L., & Stern, E. (2003). In search of the benefits of learning Latin. Journal of Educational Psychology, 95, 174–178.

Bollen, K. A. (1989). Structural equations with latent variables. New York: Wiley.

Johnson, D. W. & Johnson, R. T. (1990). Cooperative learning and achievement. In S. Sharan (Ed.), Cooperative learning: Theory and research (pp. 173–202). New York: Praeger. 

 

Dergimize makale başvurusunda bulunmayı düşünüyorsanız, Dergi Hakkında sayfasındaki dergi yayın politikasını ve Yazar Rehberi'ni incelemenizi öneririz. Yazarlar dergiye gönderi yapmadan önce kayıt olmalıdır. Kaydolduktan sonra, Giriş bağlantısı aracılığıyla 5 basamaklı gönderi işlemine başlayabilir.Okuyucuların yayın bildirimi servisine kayıt olmaları önerilir. Bu işlem dergi giriş sayfasının üst kısmında yer alan Kayıt bağlantısından gerçekleştirilebilir. Bu servise kayıt yaptıran okuyucuya her yeni sayı yayınlandığında İÇİNDEKİLER sayfası e-posta aracılığı ile iletilir. Derginin gizlilik bildiriminde belirtildiği gibi, yazarların kimlik bilgileri ve e-posta adresleri hiç bir şekilde başka amaçlar için kullanılmayacaktır.Araştırma kütüphanelerine, bu dergiyi elektronik dergi kolleksiyonuna almalarını önermekteyiz. Derginin açık kodlu yayın sistemi, kütüphaneyi kullanan akademisyenlerin yayın sürecine katıldıkları diğer dergilerde kullanım için de uygun olabileceğini belirtmek gerekir. Açık Dergi Sitemleri ile ilgili ayrıntılı bilgi Public Knowledge Project sayfasından elde edilebilir.Yazarlar bu dergide yayınlanan çalışmalarını, yayın öncesinde ve sonrasında, kişisel web sitelerinde veya kurumsal arşivlerde, bu dergiye kütüphanecilik kurallarına uygun şekilde referans vererek yayınlayabilirler.Jorunal of Education and Future (JEF) Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kere yayımlanmaktadır.Bu dergi; bilimsel araştırmaları halka ücretsiz sunmanın bilginin küresel paylaşımını artıracağı ilkesini benimseyerek, içeriğine anında açık erişim sağlamaktadır.Bu dergi sitesindeki isimler ve eposta adresleri sadece bu derginin belirtilen amaçları doğrultusunda kullanılacaktır; farklı herhangi bir amaç için veya diğer kişilerin kullanımına açılmayacaktır.

Bu dergide eserlerini yayımlayan yazarlar aşağıdaki şartları kabul etmiş bulunmaktadır:

 • Yazar eserin telif hakkını elinde tutar ve ilk yayımlama hakkını dergiye verir. Eser, yazarının belirtilmesi ve ilk yayımının bu dergide yapılması koşuluyla diğerleri tarafından paylaşılmasıına olanak veren Creative Commons Atrribution lisansı altında lisanslanır.
 • Yazar, eserin dergide yayımlanmış versiyonunun tam yetki vermeden dağıtımı (örneğin, kurumsal bir veri bankasına gönderilmesi ya da bir kitapta yayımlanması) için ayrı sözleşme düzenlemeleri yapabilir.
 • Yazarların eserlerini dergiye göndermeden önce ya da gönderi süreci devam ederken internet üzerinden (örneğin, kurumsal veri tabanında ya da kendi web sitelerinde) paylaşmaları teşvik edilir; bu, hem verimli fikir alışverişlerine hem de eserin daha erken ve daha çok atıf almasına yol açabilir (bakınız Açık Erişimin Etkisi).
Kopya düzenleme aşaması, makalenin akıcılığını, anlaşılırlığını, gramer yapısını, sözcük seçimini ve biçimini geliştirmeyi amaçlar. Bu, yazarın makalesinde yapabileceği önemli değişiklikler için son fırsattır; çünkü bundan sonraki aşamada yalnızca dizgi ve formata ilişkin düzeltmeler yapılacaktır. Kopya düzenlemesi yapılacak dosya MS Word veya .rtf dosyası biçiminde olduğundan, kelime işlem dokümanı olarak kolayca düzenlenebilir. Burada düzeltmeler için iki yaklaşım önerilmektedir. Birincisi MS Word programının "Değişiklikleri İzleme" (Track Changes) özelliğini kullanmaktır. Ancak bu yol seçildiğinde yazar, kopya editörü ve editörün programa erişebilmesi gerekir. Önerilen ikinci sistem ise, yazılımdan bağımsızdır ve Harward Educational Review izniyle buraya alınmıştır. Dergi editörü bu talimatları değiştirerek, derginin kendi işleyişine daha uygun biçime getirebilir.

Kopya düzenleme sistemleri

1. MS Word'ün “Değişiklikleri İzleme” özelliği ile Menü çubuğundaki Araçlar'ın altında yer alan "Değişiklikleri İzleme" özelliği etkinleştirilince, kopya editörü gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Eklediği metinler farklı renkle, çıkardığı yerler üstü çizili, renkli veya silinmiş olarak kenar boşluğunda gösterilir. Kopya editörü, yazara veya editöre sormak istediklerini köşeli parantez içinde yazabilir. Kopya editöründen geçen belge editöre iletilmek üzere sisteme yüklenir. Editör metni gözden geçirip yazarın görüşüne sunar. Editör ve yazar uygun gördükleri düzeltmeleri onaylayarak normal biçime getirirler, isterlerse değiştirebilir, ya da farklı renklerde yeni eklentiler veya çıkarmalar yapabilirler. Metinde köşeli parantez içinde sorular var ise yazar ve editör kendilerine yöneltilen bu soruları ilgili parantezin içinde yanıtlamalıdır. Yazar ve editörün incelemesinden geçen metni kopya editörü son bir kez daha gözden geçirerek değişiklikleri onaylar ve metin sayfa düzenleme ve dizgi aşamasına hazır hale gelir. 2. Harward Educational Review yöntemi ile Makale taslağında elektronik düzenlemeler yapmak için talimatlar Taslak metinde elektronik düzenlemeler yaparken, aşağıdaki yöntemi izleyin: Önerilen değişikliklere yanıt verme   Önerilen değişiklikleri onaylıyorsanız, ilgili metni kalın fonttan, normal fonta değiştirin.   Önerilen değişiklikleri onaylamıyorsanız, orijinal metni yeniden girip, kalın font yapın. Ekleme ve çıkarmalar yapma   Eklediğiniz kısmı kalın font yaparak işaretleyin.   Silinecek metni yandaki gibi köşeli parantezle işaretleyin: [silinecek metin]   Eğer bir cümle veya daha fazlasını siliyorsanız, ilgili alana bir not ekleyin. Örneğin : [silinen 2 cümle: silinecek metin] Yazara yöneltilen sorulara yanıt verme   Yazara yöneltilen sorulara dokunmayın, silmeyin, metin içinde kalın fontla bırakın.   Yazara yöneltilen soruların sonuna, verdiğiniz yanıtı [Yazar notu:] şeklinde ekleyiniz. Örneğin:[Yazar notu: Metodoloji tartışması önerdiğiniz şekilde genişletildi.] Yorum yapma   Makale düzenlemesi ile ilgili değişiklik ve büyük çaplı revizyonları açıklamak için Yorum kısmını kullanınız   örneğin, [Yorum: Üsteki paragraf 5. sayfadan 7. sayfaya taşındı]  Not: Sayfa numaralarını verirken, size gelen basılı kopyadaki sayfa numaralarını kullanınız. Elektronik işlemler sırasında sayfa numaraları değişebilir.

Elektronik düzenleme için bir örnek

İlk kopya editörü dosyasıDerginin kopya editörü metni akıcılık, anlaşılırlık, gramer, sözcük seçimi ve biçim açısından gözden geçirip düzenleyerek, gerekli noktalarda yazara iletilecek soruları ekler. Bu ilk düzenlemesi tamamlanan makaleyi, derginin web sayfasına yükler. Yazara da makaleyi incelemesi için bir not gönderir.
 • Yazar düzenleme dosyası Yazar, ilk düzenlemesi tamamlanmış makalenin yapısı veya düzeni ile ilgili büyük değişiklikler yapmadan önce, makalesini izleyen editörlerin görüşlerini almalıdır. İlk düzenleme sırasında yapılan değişilikleri uygun görüyorsa onaylayarak, görmüyorsa reddederek, yöneltilen tüm soruları cevaplandırmalıdır. Yazar bu işlemi tamamladığında dosya adını YazaradiQA.doc'tan YazaradiQAR.doc'a değiştirmeli (örn: LeeQA.doc yerine LeeQAR.doc) ve web sayfasına yüklemelidir.
 • Son kopya düzenlemeDergi kopya editörü yazarın yaptığı değişiklikleri onaylayacak ve cevapları da metinle bütünleştirerek son kopyayı hazırlayacaktır. Son kopyayı dergi web sayfasına yükledikten sonra formatlamayı tamamlaması için sayfa düzeni editörünü uyaracaktır.

Gereken durumlarda baş editör ile iletişim kurmak için jef.editor@gmail.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.