ISSN: 2146-8249
Başlangıç: 2012
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: Aydın Yayıncılık
Kapak Resmi
       

JEF uluslararası, disiplinlerarası ve yılda 2 kere yayımlanan hakemli bir eğitim dergisidir. Derginin yayın dili İngilizce’dir.

International, interdisciplinary and biannually published, peer-reviewed journal of education. The language of the JEF is English.

Dizinlenme / Abstracting and Indexing:

Thomson Reuters Emerging Sources Citation Index (ESCI), TUBİTAK ULAKBİM National Index, Ani Journal Index, DOAJ Directory of Open Access Journals, ASOS Index, ProQuest Science Journals, Arastirmax Bilimsel Yayın Indeksi, Akademik Dizin, Research Bible.

2022 - Sayı: 22

Gereken durumlarda baş editör ile iletişim kurmak için jef.editor@gmail.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.