Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

THE FACT OF CORRUPTION IN TERMS OF ECONOMICS: INVESTIGATION WITHIN THE SCOPE OF SUPPLY-DEMAND ANALYSIS

Yıl 2023, Cilt: 4 Sayı: 2, 35 - 46, 30.09.2023
https://doi.org/10.53280/jer.1357009

Öz

Corruption, defined as the abuse of public power for personal gain, is an important problem that can consist of many elements, including economic, social, legal, cultural and political. In order to examine the phenomenon of corruption, which has been seen in almost every society from ancient times to the present day, and to make appropriate analyses, the factors that reveal this phenomenon must be examined within the scope of cause and effect relationships. The most well-known method that economics can use as a guide on how an economic phenomenon emerges and what the optimal policies for this phenomenon should be is the supply-demand mechanism, which contributes to making important determinations about the phenomenon of corruption. In this study prepared from this perspective, the phenomenon of corruption will be analyzed by using the "supply and demand" mechanism method.

Kaynakça

 • Abed, G. T. & S. Gupta (2002). The Economics of Corruption: An Overview. Governance, Corruption & Economic Performance, (Ed. G. T. Abed & S. Gupta), IMF Press, September, 1-19.
 • Aidt, T. S. (2003). Economic Analysis of Corruption: A Survey. The Economic Journal, 113 (November), Royal Economic Society, Published by Blackwell Publishing, Oxford, 632-652.
 • Andving, J. C. & Moene, K. O. (1990). How Corruption May Corrupt. Journal of Economic Behavior and Organization, 13, 63-76.
 • Ata, A. Y. (2009). Kurumsal İktisat Çerçevesinde Yolsuzluğun Fırsat ve Motivasyonları: AB Ülkeleri Üzerine Bir İnceleme. Doktora Tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
 • Becker, G. S. (1968). Crime and Punishment: An Economic Approach. Journal of Political Economy, 76, 169-217. Bowles, R. (1999). Corruption, http://encyclo.findlaw.com/8500book.pdf, (Erişim Tarihi: 15.08.2023).
 • Broadman, H. G. & Recanatini, F. (2002). Corruption and Policy: Back to The Roots. The Journal of Policy Reform, 5(1), 37-49.
 • Broadman H. G. & Recanatini, F. (2000). Seeds of Corruption: Do Market Institutions Matters?, World Bank Policy Research Working Paper, No. 2368, June.
 • Çelen, M. (2007). Yolsuzluk Ekonomisi. İstanbul: İSMMMO Yayını.
 • Dabla-Norris, E. (2000). A Game-Theoretic Analysis of Corruption in Bureaucracies. IMF Working Paper, WP/00/106.
 • Gray, C. W. & Kaufman, D. (1998). Corruption and Development. Finance and Development, 35, No. 1, March, 7-11.
 • Gürgür, T. & Shah, A. (2000). Localization and Corruption: Panacea or Pandora’s Box?, World Bank Policy Research, Working Paper 3486, November
 • Güvel, E. A. (2004b). Suç ve Ceza Ekonomisi. Ankara: Roma Yayınları.
 • Güvel, E. A. (1998b). Bürokratik ve Politik Yozlaşmanın Ekonomik Analizi. İşletme Finans Dergisi, 13(146), 26-37.
 • Güvel, E. A. & Ata, A. Y. (2009). Yolsuzluk Olgusunun Ortaya Çıkmasında Asimetrik Bilginin Rolü: Teorik Bir Bakış Açısı. Sosyoekonomi Dergisi, (1), 123-147.
 • Klitgaard, R. (1988). Controlling Corruption. England: University of California Press.
 • Lederman, D., Loayza, N. V. & Soares, R. R. (2005). Accountability and Corruption: Political Institutions Matter. Economics and Politics, 17(1), 1-35.
 • Luo, Y. (2004). An Organizational Perspectives of Corruption. Management and Organization Review, 1(1), 119-154.
 • Mankiw, N. G. (1998). Principles of Economics, Fort Worth: Dryden Press.
 • Mauro, P. (1998). Corruption: Causes, Consequences and Agenda for Further Research. Finance and Development, 11-14.
 • Morgan, A. L. (1998). Corruption: Causes, Consequencesa and Implications. The Asia Foundation Working Paper Series, No: 9, October.
 • Rose-Ackerman, S. (1975). The Economics of Corruption. Journal of Public Economics, 4, 397-417.
 • Tanzi, V. (1998). Corruption Around The World: Causes, Consequences, Scope and Cures. IMF Staff Papers, 45(4).
 • Treisman, D. (2000). The Causes of Corruption: A Cross-National Study. Journal of Public Economics, 76, 399-457.
 • Türkkan, E. (2001). İkinci En İyi. Ankara: Liberte Yayınları.
 • Zhong, N. & Shu, Y. (2004). The Causes, Consequences and Cures of Corruption: A Review of Issues, July, http://www.transparency.org, (Erişim Tarihi: 20.08.2023).

İKTİSAT BİLİMİ AÇISINDAN YOLSUZLUK OLGUSU: ARZ -TALEP ANALİZİ KAPSAMINDA İNCELENMESİ

Yıl 2023, Cilt: 4 Sayı: 2, 35 - 46, 30.09.2023
https://doi.org/10.53280/jer.1357009

Öz

Kamu gücünün kişisel çıkar sağlamak amacıyla kötüye kullanılması olarak tanımlanan yolsuzluk, ekonomik, sosyal, hukuki, kültürel ve politik olmak üzere pek çok unsurdan oluşabilen önemli bir sorundur. Antik çağdan günümüze hemen hemen her toplumda görülen yolsuzluk olgusunun irdelenmesi ve uygun çözümlemelerin yapılabilmesi için bu olguyu ortaya çıkaran etkenlerin neden sonuç ilişkisi kapsamında incelenmesi gerekmektedir. Bir iktisadi olgunun, nasıl ortaya çıktığı ve bu olguya yönelik gerçekleştirilebilecek optimal politikaların neler olması gerektiği konularında iktisat biliminin yol gösterici olarak kullanabileceği en bilinen yöntem, arz- talep mekanizmasıdır ki bu yöntem yolsuzluk olgusu ile ilgili olarak da önemli tespitler yapılabilmesine katkı sunmaktadır. Bu bakış açısıyla hazırlanan bu çalışmada, “arz ve talep”, mekanizması yönteminden yararlanılarak yolsuzluk olgusunun analizi gerçekleştirilecektir.

Kaynakça

 • Abed, G. T. & S. Gupta (2002). The Economics of Corruption: An Overview. Governance, Corruption & Economic Performance, (Ed. G. T. Abed & S. Gupta), IMF Press, September, 1-19.
 • Aidt, T. S. (2003). Economic Analysis of Corruption: A Survey. The Economic Journal, 113 (November), Royal Economic Society, Published by Blackwell Publishing, Oxford, 632-652.
 • Andving, J. C. & Moene, K. O. (1990). How Corruption May Corrupt. Journal of Economic Behavior and Organization, 13, 63-76.
 • Ata, A. Y. (2009). Kurumsal İktisat Çerçevesinde Yolsuzluğun Fırsat ve Motivasyonları: AB Ülkeleri Üzerine Bir İnceleme. Doktora Tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
 • Becker, G. S. (1968). Crime and Punishment: An Economic Approach. Journal of Political Economy, 76, 169-217. Bowles, R. (1999). Corruption, http://encyclo.findlaw.com/8500book.pdf, (Erişim Tarihi: 15.08.2023).
 • Broadman, H. G. & Recanatini, F. (2002). Corruption and Policy: Back to The Roots. The Journal of Policy Reform, 5(1), 37-49.
 • Broadman H. G. & Recanatini, F. (2000). Seeds of Corruption: Do Market Institutions Matters?, World Bank Policy Research Working Paper, No. 2368, June.
 • Çelen, M. (2007). Yolsuzluk Ekonomisi. İstanbul: İSMMMO Yayını.
 • Dabla-Norris, E. (2000). A Game-Theoretic Analysis of Corruption in Bureaucracies. IMF Working Paper, WP/00/106.
 • Gray, C. W. & Kaufman, D. (1998). Corruption and Development. Finance and Development, 35, No. 1, March, 7-11.
 • Gürgür, T. & Shah, A. (2000). Localization and Corruption: Panacea or Pandora’s Box?, World Bank Policy Research, Working Paper 3486, November
 • Güvel, E. A. (2004b). Suç ve Ceza Ekonomisi. Ankara: Roma Yayınları.
 • Güvel, E. A. (1998b). Bürokratik ve Politik Yozlaşmanın Ekonomik Analizi. İşletme Finans Dergisi, 13(146), 26-37.
 • Güvel, E. A. & Ata, A. Y. (2009). Yolsuzluk Olgusunun Ortaya Çıkmasında Asimetrik Bilginin Rolü: Teorik Bir Bakış Açısı. Sosyoekonomi Dergisi, (1), 123-147.
 • Klitgaard, R. (1988). Controlling Corruption. England: University of California Press.
 • Lederman, D., Loayza, N. V. & Soares, R. R. (2005). Accountability and Corruption: Political Institutions Matter. Economics and Politics, 17(1), 1-35.
 • Luo, Y. (2004). An Organizational Perspectives of Corruption. Management and Organization Review, 1(1), 119-154.
 • Mankiw, N. G. (1998). Principles of Economics, Fort Worth: Dryden Press.
 • Mauro, P. (1998). Corruption: Causes, Consequences and Agenda for Further Research. Finance and Development, 11-14.
 • Morgan, A. L. (1998). Corruption: Causes, Consequencesa and Implications. The Asia Foundation Working Paper Series, No: 9, October.
 • Rose-Ackerman, S. (1975). The Economics of Corruption. Journal of Public Economics, 4, 397-417.
 • Tanzi, V. (1998). Corruption Around The World: Causes, Consequences, Scope and Cures. IMF Staff Papers, 45(4).
 • Treisman, D. (2000). The Causes of Corruption: A Cross-National Study. Journal of Public Economics, 76, 399-457.
 • Türkkan, E. (2001). İkinci En İyi. Ankara: Liberte Yayınları.
 • Zhong, N. & Shu, Y. (2004). The Causes, Consequences and Cures of Corruption: A Review of Issues, July, http://www.transparency.org, (Erişim Tarihi: 20.08.2023).

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Politika ve Yönetim (Diğer)
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Ahmet Yılmaz ATA 0000-0001-5928-8801

Tuğçe DALLI 0000-0002-5862-1964

Yayımlanma Tarihi 30 Eylül 2023
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 4 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA ATA, A. Y., & DALLI, T. (2023). İKTİSAT BİLİMİ AÇISINDAN YOLSUZLUK OLGUSU: ARZ -TALEP ANALİZİ KAPSAMINDA İNCELENMESİ. Journal of Economics and Research, 4(2), 35-46. https://doi.org/10.53280/jer.1357009

22310