Amaç ve Kapsam

Journal of Family, Counseling and Education dergisi aile,  aile danışmanlığı, cinsel danışmanlık, eğitim, psikoloji, psikoterapi, rehberlik ve psikolojik danışmanlık alanlarında hazırlanmış özgün bilimsel çalışmaların yayınlanmasını ve bilimsel bilgiden ilgili kişilerin faydalanabilmesine yönelik Internet üzerinden paylaşımı amaçlamaktadır.  

JFCE, aile, danışmanlık ve eğitimin tüm yönleriyle ilgili araştırmaları yayınlar. Bu araştırmalar araştırmacıları, uygulayıcıları, program geliştiricileri ve politika yapıcıları bilgilendirmelidir.


Ele alınan konular ve yaklaşımlar şunları içerir:

*Nicel veya nitel metodolojilere dayalı ampirik çalışmalar

*Aile, danışma ve eğitim ile ilgili alanları hedeflemiş yorumlar

*Ölçek geliştirme çalışmaları

*Kültürler arası araştırmalar

*Müdahale ve danışmanlık değerlendirmeleri

*İlgili alanda politika geliştirmeye katkı sağlayan makaleler