Yazar Hakları

Yazar Hakları


Bazı Hakemleri Makale Değerlendirme Süreci Dışında Tutma
Yazarlar çıkar çatışması gerekçesiyle yada etik gerekçelerle çalışmasının gönderilmemesini istediği hakemleri talep edebilirler. Buna ilave olarak ilgili editör aşağıda belirtilen konumdaki hakemlere değerlendirme göndermemektedir:
    Yazarın/yazarların daha önce ortak çalışma yayımladığı kişilere
    Çalışmanın yayımlanmasından finansal fayda sağlayacak kişilere

Geri Çekme
Yazarlar henüz süreci sona ermemiş olan çalışmalarını değerlendirme sürecindeyken geri çekebilirler.


Hakem Raporlarına ve Yayın Kurulu Kararlarına İtiraz
Yazarlar her zaman ve durumda hakem raporlarına ve editöryal kararlara itiraz etme hakkına sahiptir. Bu ve benzeri durumlarda yazarlardan bir gerekçe ile taleplerini iletmeleri beklenir. İlgili editör gerekli gördüğü takdirde yeni bir değerlendirme süreci başlatabilir.

Son Güncelleme Zamanı: 18.01.2022 18:00:08