Etik İlkeler ve Yayın Politikası

Yazar (lar) gönderilen makalenin kendi orijinal araştırması olduğunu beyan eder.

· Çalışmadaki tüm katılımcı yazarlar, genel sorumluluğunu alır ve yazının başka bir dergiye yayınlanmak üzere gönderilmediğini onaylamışlardır.

· Değerlendirme süreci, bu dergide bir makalenin değerlendirmeye alınabilmesi ve yayınlanabilmesine ilişkin belirtilen şartlardan herhangi birinin eksik veya hatalı olması durumunda başlayamaz.

· Yazarlar, makalenin değerlendirme süreci boyunca tüm gereksinimleri karşılamalı ve sürdürmelidir.

· Makalede ismi yazılacak olan diğer yazarların araştırmaya katkı sağladığından emin olunmalıdır. Akademik katkısı olmayan kişilerin ilave yazar olarak gösterilmesi veya katkı sırası gözetilmeksizin, unvan, yaş ve cinsiyet gibi bilimdışı ölçütlerle yazar sıralaması yapılması bilim etiğine aykırıdır.

· Dergiye makale gönderen yazarların derginin yayım ve yazım ilkelerini okuduğu ve kabul ettiği varsayılır ve yazarlar bu ilkelerde kendinden beklenenleri taahhüt etmiş sayılmaktadır.

· Atıflar ve kaynakça gösterimi eksiksiz olmalıdır.

· Makalelerin değerlendirilmesi sürecinde, Kör Gözden Geçirmenin Sağlanması hakkındaki talimatlar takip edilir.

· Dergiye makale gönderen yazar, yazıyı göndererek tüm şartları kabul etmiş sayılır.

· Makalede yer alan tüm konular, herhangi bir telif hakkı kuralını ve herhangi bir kişinin veya tüzel kişinin fikri mülkiyet haklarını ihlal etmemelidir.

· Yazı, araştırma disiplini için geçerli olan etik standartları karşılamalıdır.

· Tüm yayınlar, ilgili konu alanında uzmanlığa sahip en az iki hakem tarafından çift kör gözden geçirme sürecinde değerlendirilecektir. Kitap, Yazılım ve Web Sitesi İncelemeleri incelenmeyecek, ancak editörler gözden geçirme, reddetme veya düzenleme hakkını saklı tutar.

· Yazarlar ve editörler, Yükseköğretim Kurulu’nca belirtilen Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönerge'sini, Uluslararası Medikal Dergisi Editörleri Konseyi (ICMJE) ve Yayın Etik Kuralları (COPE) kriterlerini dikkate almalıdır.
İntihal Politikası


· İnceleme sırasında iThenticate intihal yazılımı kullanılır. Yazarlar dergiye makalelerini göndermeden önce iThenticat veya diğer intihal yazılımları ile tarama yapmalıdır.

· İntihal girişimiyle ilgili olarak, COPE'de belirlenen iş akışlarına dayanarak hareket edilmektedir.
Açık Erişim Politikası
Bu dergi, içeriğin kamuya serbestçe ulaşılabilir kılınmasının, daha geniş bir küresel bilgi alışverişini desteklemesi ilkesine dayanarak, içeriğine anında erişim sağlar.