Cilt: 14 - Sayı: 1

Yıl: 2017

Research Article

1. In Vitro Fertilizasyon Uygulanacak Polikistik Over Sendromlu Hastalar İçin Myo-İnositol Ve Folik Asit Desteği

3. Ektopik Gebelik Klinik Seyrini ve Tedavi Sonuçlarını Etkileyen Faktörlerin Retrospektif Analizi

4. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Konsültasyon Hizmetine Başvuran Olguların Değerlendirilmesi

5. Yenidoğan Döneminde Etkin Bir Renal Replasman Tedavisi Yöntemi: Akut Periton Diyalizi

6. Ordu İlindeki Gebelerde Toxoplasma Gondii Seroprevalansının Değerlendirilmesi

7. Patent Duktus Arteriosuslu Preterm Yenidoğanlarda Platelet Mass İndex Bir Belirteç Olarak Kullanılabilir Mi?

Collection

8. Adölesan Dönemde Servikal Displaziler Ve Yönetimi

9. Gebelik ve Astım

10. Türkiye’de Gebelik Terminasyonunun Yasal Durumu

Case Report

11. İkinci Trimesterda Tespit Edilen Uterus Rüptürleri: Olgu Serisi

12. Kardiyak Yetmezlikle Başvuran Galen Ven Anevrizmasının Prenatal Tanısı