Özel Sayı

entrÖzel SayıÖzel Sayı

Cilt: 13 - Sayı: 0 Özel Sayı Yıl: 2016

Case Report

1. Nadir Bir Sendrom, Cantrell Pentalojisi: Olgu Sunumu

2. Sezaryen Skar Ektopik Gebelik: Olgu Serisi

3. Rekto-Sigmoid Kolonda Ekstragenital Endometriozis: Olgu Sunumu

5. Paryetal Ensefalosel: Olgu Sunumu

6. 9qh+’liği Molar Gebelik İçin Bir Risk Faktörü mü?

10. Bir Olgu Sunumu : Olağandışı Over Lokalizasyonu Ve Müller Kanalı Anomalili Hastada Başarılı Gebelik

11. Lenfödem Ve Aort Koarktasyonunun Eşlik Ettiği Turner Sendromlu Bir Olgu Sunumu

12. Yenidoğanda Anemi Nedeni Olarak Subgaleal Kanama: Olgu Sunumu

14. Pyometranın nadir nedeni: Apendiksin Karsinoid Tümörü

16. Prenatal Üreterosel Tanısı ve Yönetimi: Olgu Sunumu

17. Komplet mol Ve Canlı Fetusun Birlikte Bulunduğu İkiz Gebelik: Vaka Sunumu