Journal of Innovations in Civil Engineering and Technology
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
e-ISSN 2687-2129 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2019 | Yayıncı Hüseyin AKBULUT | https://dergipark.org.tr/tr/pub/jiciviltech


The Journal of Innovations in Civil Engineering and Technology (JICIVILTECH) dergisi Afyon Kocatepe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği öğretim üyeleri tarafından yayınlanmaktadır. JICIVILTECH inşaat mühendisliği, mimarlık, inşaat mühendisliği ölçmeleri, çevre mühendisliği alanlarında özgün bilimsel makalelere yer veren hakemli bir e-dergidir. JICIVILTECH Dergisi 2019 yılında ilk sayısını çıkartarak yayın hayatına başlamıştır. Aynı yıl DergiPark bünyesine dahil olmuştur. Yılda iki defa (Haziran ve Aralık) yayınlanacak olan hakemli uluslararası bilimsel dergidir. Dergi sadece elektronik olarak yayınlanır. Dergide makale gönderim ücreti yoktur.

 

JICIVILTECH dergisi alanındaki akademik standartlarda hazırlanmış yalnızca araştırma makalesi çalışmalarını yayımlayarak İnşaat Mühendisliği bilimine katkı sağlamayı hedeflemektedir.

Yayın Kurulu; gönderilen yazılarda düzeltme yapmak, yazıları yayımlamak ya da yayımlamamak hakkına sahiptir.

Yayımlanan yazıların yazarına telif hakkı ödenmez.

Derginin yazım dili İngilizce ve Türkçe’dir.

Dergiye gönderilen yazıların daha önce başka bir yerde yayınlanmamış veya yayın için değerlendirmeye alınmamış olması gerekmektedir.

Dergiye makale kabulü, dergipark sistemi üzerinden yapılmaktadır.

Dergiye gönderilecek makalelerin derginin yazım kurallarına uygun olarak yazılması gerekmektedir.

 

JICIVILTECH dergisi açık erişim sağlama politikasını benimsemiştir. 

Journal of Innovations in Civil Engineering and Technology

e-ISSN 2687-2129 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2019 | Yayıncı Hüseyin AKBULUT | https://dergipark.org.tr/tr/pub/jiciviltech
Kapak Resmi


The Journal of Innovations in Civil Engineering and Technology (JICIVILTECH) dergisi Afyon Kocatepe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği öğretim üyeleri tarafından yayınlanmaktadır. JICIVILTECH inşaat mühendisliği, mimarlık, inşaat mühendisliği ölçmeleri, çevre mühendisliği alanlarında özgün bilimsel makalelere yer veren hakemli bir e-dergidir. JICIVILTECH Dergisi 2019 yılında ilk sayısını çıkartarak yayın hayatına başlamıştır. Aynı yıl DergiPark bünyesine dahil olmuştur. Yılda iki defa (Haziran ve Aralık) yayınlanacak olan hakemli uluslararası bilimsel dergidir. Dergi sadece elektronik olarak yayınlanır. Dergide makale gönderim ücreti yoktur.

 

JICIVILTECH dergisi alanındaki akademik standartlarda hazırlanmış yalnızca araştırma makalesi çalışmalarını yayımlayarak İnşaat Mühendisliği bilimine katkı sağlamayı hedeflemektedir.

Yayın Kurulu; gönderilen yazılarda düzeltme yapmak, yazıları yayımlamak ya da yayımlamamak hakkına sahiptir.

Yayımlanan yazıların yazarına telif hakkı ödenmez.

Derginin yazım dili İngilizce ve Türkçe’dir.

Dergiye gönderilen yazıların daha önce başka bir yerde yayınlanmamış veya yayın için değerlendirmeye alınmamış olması gerekmektedir.

Dergiye makale kabulü, dergipark sistemi üzerinden yapılmaktadır.

Dergiye gönderilecek makalelerin derginin yazım kurallarına uygun olarak yazılması gerekmektedir.

 

JICIVILTECH dergisi açık erişim sağlama politikasını benimsemiştir. 

Dosyalar

      word ile ilgili görsel sonucu               word ile ilgili görsel sonucu    

 Makale Şablonu      Telif Hakkı Devir Formu