Journal of International Environmental Application and Science
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
ISSN 1307-0428 | e-ISSN 2636-7661 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2006 | Yayıncı Selçuk Üniversitesi | http://www.jieas.com/


Correspondence:  Dr. S. Dursun, Konya Technical University, Engineering and Natural Science Faculty, Environmental Engineering Depertment, Konya, TURKEY 

Department, 42003 Selcuklu-Konya, Turkey. Tel: +90332 2051559, Fax: +90 332-241 0635.

Journal of International Environmental Application and Science

ISSN 1307-0428 | e-ISSN 2636-7661 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2006 | Yayıncı Selçuk Üniversitesi | http://www.jieas.com/
Kapak Resmi


Correspondence:  Dr. S. Dursun, Konya Technical University, Engineering and Natural Science Faculty, Environmental Engineering Depertment, Konya, TURKEY 

Department, 42003 Selcuklu-Konya, Turkey. Tel: +90332 2051559, Fax: +90 332-241 0635.