e-ISSN: 2792-0984
Başlangıç: 2021
Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
Yayıncı: Uluslararası İlişkiler Çalışmaları Derneği
Kapak Resmi
       

Makale gönderimi Şubat 2023'te yayımlanacak olan "GÖÇ ÖZEL SAYI" için açılmıştır. Belirtilen tema dışında gönderilmiş olan makaleler Nisan 2023 sayısı için değerlendirmeye alınacaktır.


Her sayıda aynı yazara veya yazarlara ait sadece bir çalışma yayımlanabilir.

Uluslararası İlişkiler Çalışmaları Derneği'ne ait Journal of International Relations and Political Science Studies (Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Çalışmaları Dergisi), uluslararası ilişkileri disiplinler arası bir çalışma alanı olarak görür ve alt dalları olarak uluslararası politika, göç, uluslararası ekonomi, uluslararası hukuk, insan hakları ve güvenlik meselelerini tematik alanları olarak belirlemiştir. Dergi sosyal bilimlerin; uluslararası ilişkiler, kamu yönetimi, hukuk, ekonomi, sosyoloji, iletişim, davranış bilimleri gibi alanlarından yerli ve yabancı araştırmacıların çalışmalarına yer vermektedir.