Cilt: 2 Sayı: 2, 30.12.2022

Yıl: 2022
Mehmet Sait DİLEK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Uluslararası İlişkiler, Amerika Çalışmaları, Türk Dış Politikası, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi
Prof. Dr. Ali Servet ÖNCÜ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Türk Siyasal Hayatı, Türk Dış Politikası, Siyasi Tarih
Doç. Gülşen ŞEKER AYDIN Atatürk Üniversitesi
Politik İktisat ve Sosyal Değişim, Uluslararası Kurumlar, Uluslararası Siyaset
Ortadoğu Çalışmaları
20. Yüzyıl Felsefesi, Siyaset Bilimi, Siyasal Teori ve Siyaset Felsefesi, Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkilerde Siyaset
Uluslararası İlişkiler, Asya Toplumu Çalışmaları, Bölgesel Çalışmalar, Uzakdoğu Çalışmaları
Uluslararası Kamu Hukuku, Uluslararası Hukuk
Oğuzhan ÖZDEMİR ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Uluslararası İlişkiler
Kültür Coğrafyası, Göç, Etnisite ve Çok Kültürlülük Sosyolojisi, Uluslararası İlişkilerde Siyaset
Avrupa Çalışmaları

Uluslararası İlişkiler Çalışmaları Dergisi (UİÇD), Haziran 2021 tarihinde Atatürk Üniversitesi tarafından yayımlanmaya başlamış ve Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi, Kamu Yönetimi, Uluslararası Hukuk ve Siyasi Tarih alanlarında hazırlanan çalışmaları bilim dünyası ve halk ile buluşturma misyonunu benimsemiştir.

Uluslararası İlişkiler Çalışmaları Dergisi (UİÇD), siyasi tarih, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, uluslararası hukuk, siyaset sosyolojisi, çatışma çözümü ve arabuluculuk, göç ve göçmen sorunları ile bölgesel çalışmalar kapsamına giren konularda makale, editöre mektup, kitap incelemesi ve kitap eleştirisi gibi çalışmaları yayınlamaktadır.

Telif ve Yazar Sözleşmesi (başvuruya eklenmesi gerekmektedir)
Etik Beyan Formu (başvuruya eklenmesi gerekmektedir)
Kapak Sayfası (başvuruya eklenmesi gerekmektedir)
Makale Şablon Dosyası (kişisel hiçbir bilgi yer almaması gerekmektedir). 

Dil:
Uluslararası İlişkiler Çalışmaları dergisinde Türkçe ve İngilizce dillerinde yazılmış çalışmalar kabul edilmektedir. Türkçe yazılan makalelerde İngilizce özet, anahtar kelimeler ve genişletilmiş İngilizce özet, İngilizce yazılmış makalelerde Türkçe özet ve anahtar kelimeler bulunmalıdır.

Sayfa Yapısı:
Yazılar üst, alt, sağ ve sol taraftan 3 cm. boşluk bırakılarak, 11 punto Times New Roman harf karakterleriyle, paragraf önce ve sonrasında 0 nk ve 1,25 satır aralık ölçüsü ile hazırlanmalıdır.
Çalışmanın ana başlığı 12 punto ve tüm harfler büyük olacak şekilde, alt başlıklar ise 11 punto ve yalnızca ilk harfi büyük olacak şekilde hazırlanmalıdır.
Paragraflar soldan 1 cm içeriden başlatılmalıdır.
Yazar isimleri makale içerisinde belirtilmemeli, yukarıda verilen şablon üzerinden kapak sayfası hazırlanmalıdır.


İçerik:
Makaleler en az 5000 ve en çok 8000 kelime, kitap inceleme ve eleştirileri 1500 kelime ile sınırlandırılmalıdır.
Makalelerde yer alacak özet kısmı 250 kelime ile anahtar kelimeler 5 kelime ile sınırlandırılmalıdır.
Genişletilmiş İngilizce özet 500 ile 700 kelime arasında olmalıdır.


Referans Yöntemi:
Çalışmalarda metin içi referans sistemi (APA) ve kaynakçalarda APA 7 versiyonu kullanılmalıdır.


Şekil, Tablo ve Grafikler:
Çalışmalar içerisinde yer alan tüm şekil, tablo ve grafikler numaralandırılmalı ve kaynağı belirtilmelidir.
Tablolar, sayfa sınırları dışına taşmayacak şekilde, gerektiğinde Times New Roman 10 ve 11 puntolar kullanılarak sayfa içerisinde ortalanmalıdır.

Uluslararası İlişkiler Çalışmaları Dergisi (UİÇD), Uluslararası Yayın Etik Komisyonu (COPE) tarafından belirlenen etik ilkelerini benimsemekte ve bu ilkelere uygun bir yayın politikası uygulamaktadır.

Bu kapsamda;

Editörlük Süreci:
İncelenmek üzere dergiye gönderilen çalışmalar bir hafta içerisinde editör tarafından şekil şartlarına uygunluk açısından incelenerek, çalışmanın hakem sürecini yönetecek olan alan editörüne gönderilir.
Çalışmaya atanan alan editörü, çalışmayı alanında uzman iki hakeme göndermek ve hakem ile yazar arasında diyalog kurmak ile yükümlüdür.
Editör, hakem kararlarına ek olarak çalışmada ilgili düzeltmelerin yapılıp yapılmadığını kontrol etme hakkına sahiptir.
Editör ve/veya Editör Kurulu makalenin geldiği ilk tarihten yayınlanacağı son aşamaya kadar makaleyi reddetme hakkına sahiptir.


Hakemlik Süreci:
Dergimizde yayınlanmak üzere gönderilen kitap incelemesi/eleştirisi ve editöre mektup gibi çalışmaların haricinde kalan araştırma-derleme makalesi niteliği taşıyan çalışmalar, ikili kör hakemlik sisteminin gerekleri doğrultusunda alanında uzman iki ayrı hakeme gönderilir.
Çalışmayı incelemek üzere hakem olarak atanan uzmanlara, hakemlik davetini kabul etmesi için bir hafta, kabul edilen çalışmaya ilişkin sonuç raporunu göndermesi için en fazla bir aylık süre verilir.
Bir çalışmanın yayınlanması için her iki hakemin ve dergi editörlüğünün olumlu görüşü gerekmektedir
Hakemlerden bir tanesinin olumlu, diğerinin olumsuz rapor verdiği çalışmalar üçüncü bir hakeme gönderilir.
Hakemlerden gelecek düzeltme önerileri, yazar tarafından en geç 15 gün içerisinde tamamlanarak derginin editörüne gönderilmelidir. Aksi halde çalışma editör tarafından reddedilir.


Yazarlık Süreci:
Çalışmanın incelenmesi sürecinde, dergi editörleri yalnızca “sorumlu yazar” ile iletişime geçmektedir.
Sorumlu yazar, çalışmanın varsa diğer yazarlarına gerekli düzeltme önerilerini iletmekle yükümlüdür.
Makalelerin bilimsel ve etik kurallara uygunluğu yazarların sorumluluğundadır.
Yazar, dergiye göndereceği çalışma için Kapak Sayfası’nı eksiksiz doldurmak, Telif Hakkı Sözleşmesi’ni imzalayarak göndermek ve çalışmanın benzerlik oranının %20'nin altında olduğunu gösteren benzerlik raporunu editör kuruluna ulaştırmakla yükümlüdür.
Yazarların unvan, kurum ve iletişim bilgilerinde değişiklik olması halinde Sorumlu Yazar, bu değişiklikleri en geç Mizanpaj aşamasında Editör Kurulu'na bildirmelidir.


Yayın Politikası:
Uluslararası İlişkiler Çalışmaları Dergisi (UİÇD), yılda iki kez yayınlanmaktadır.
Dergi, yazarlarından ücret talep etmemekte ve hakemlere herhangi bir ücret ödememektedir.
Dergi, açık erişim politikası uygulamaktadır.
Tüm bilim dallarında yapılan araştırmalar için "Etik Kurul Onayı" alınmış olmalıdır. Etik kurul izni gerektiren çalışmalarda, izinle ilgili bilgilere (kurul adı, tarih ve sayı no) çalışmanın yöntem bölümünde ve ayrıca makalenin sonunda yer verilmelidir.
Dergiye gönderilen çalışmaların uluslararası alanda geçerliliği olan intihal programları aracılığıyla özgünlüğü kontrol edilmektedir.

Etik Kurul izni gerektiren çalışmaları aşağıdaki gibidir:

Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırmalar,
İnsan ve hayvanların (materyal/veriler dahil) deneysel ya da diğer bilimsel amaçlarla kullanılması,
İnsanlar üzerinde yapılan klinik araştırmalar,
Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar,
Kişisel verilerin korunması kanunu gereğince retrospektif çalışmalar,


Bu çerçevede dergimizde değerlendirmeye alınacak çalışmalarda;
Başkalarına ait ölçek, anket ve fotoğrafların kullanımı için sahiplerinden izin alınması ve belirtilmesi,
Çalışmada kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakkı hususuna uyulduğunun belirtilmesi gerekmektedir. 

Uluslararası İlişkiler Çalışmaları Dergisi, yazarlarından ücret talep etmemekte ve hakemlere herhangi bir ücret ödememektedir.

Content of this journal is licensed under a Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International License

29929