Konferans Bildirisi
BibTex RIS Kaynak Göster

Eğitimde Artırılmış Gerçeklik Uygulamaları: Google Glass Örneği

Yıl 2014, Cilt: 3 Sayı: 2 - ISSUE 2, 8 - 16, 02.01.2015

Öz

Eğitim ortamlarında yeni teknolojilerin kullanımına yönelik beklentiler teknolojinin gelişimine paralel olarak artmaktadır. Bilgisayar, internet ve mobil teknolojilerin gelişmesi sayesinde eğitim ortamlarında iletişim ve etkileşimi arttıran birçok yeni uygulama ortaya çıkmıştır. Özellikle, ilerleyen teknoloji ile ortaya çıkan artırılmış gerçeklik teknolojilerinin eğitimde kullanım alanları yaygınlaşmakta ve bu teknolojilerin kullanımı kolaylaşmaktadır. Son yıllarda eğitsel olarak kullanılabileceği düşünülen artırılmış gerçeklik teknolojilerinden biride Google firmasının ürettiği “Google Glass” teknolojisidir. Artırılmış gerçeklik teknolojisi olarak farklı kullanım alanlarıyla, kullanıcılarına hizmet etmeye çalışan Google Glass’ın farklı birçok yeni teknoloji gibi eğitim alanında da kullanılmasına yönelik tartışmalar ve araştırmalar artmaktadır. Bu çalışma ile artırılmış gerçeklik teknolojileri ve ülkemizde henüz satışa sunulmayan Google Glass teknolojisi hakkında bilgi verilerek bu teknolojinin eğitimde kullanımı konusunda yapılan çalışmalar incelenmiş ve önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Artırılmış geçeklik, Eğitim, Google Glass.

Kaynakça

 • Abdüsselam, M. S. & Karal, H. (2012). Fizik öğretiminde artırılmış gerçeklik ortamlarının öğrenci akademik başarısı üzerine etkisi: 11. Sınıf manyetizma konusu örneği. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 1(4), 170-181.
 • Akkoyunlu, B. (1998). Bilgisayar ve eğitimde kullanılması. Çağdaş Eğitimde Yeni Teknolojiler, 3(4), 5.
 • Akkoyunlu, B. (2002). Educational technology in Turkey: Past, present and future. Educational Media International, 39(2), 165-174.
 • Arvanitis, T. N., Petrou, A., Knight, J. F., Savas, S., Sotiriou, S., Gargalakos, M., & Gialouri, E. (2007). Human factors and qualitative pedagogical evaluation of a mobile augmented reality system for science education used by learners with physical disabilities. Personal and Ubiquitous Computing, 13(3), 243–250.
 • Azuma, R. (1997). A survey of augmented reality. Presence-Teleoperators and Virtual Environments, 6(4), 355- 385.
 • Baş, Ş., & Toker, L. (2011). Vücut alan ağları kullanımı ile gerçekleştirilecek bir hasta izleme sistemi önerisi. Türkiyede tr.org.tr/inetconf16/bildiri/38.pdf adresinden ulaşılmıştır. Konferansı (INET-TR), İzmir. 11.03.2014 tarihinde http://inet
 • Bronack, S. C. (2011). The role of immersive media in online education. Journal of Continuing Higher Education, 59(2), 113–117.
 • Bulun, M., Gülnar, B., & Güran, M. S. (2004). Eğitimde mobil teknolojiler. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 3(2), 165-169.
 • Cuendet, S., Bonnard, Q., Do-Lenh, S., & Dillenbourg, P. (2013). Designing augmented reality for the classroom. Computers & Education, 68, 557-569.
 • Çetinkaya, H. H., & Akçay, M. Eğitim Ortamlarında Arttırılmış Gerçeklik Uygulamaları. Akademik Bilişim Kongresi’nde sunulan bildiri. Akdeniz Üniversitesi, Antalya. Ocak, 23-25, 2013.
 • Di Serio, Á., Ibáñez, M. B., & Kloos, C. D. (2013). Impact of an augmented reality system on students' motivation for a visual art course. Computers & Education, 68, 586-596.
 • Drugge, M. (2006). Interaction aspects of wearable computing for human communication (Doctoral dissertation, Media Technology Research Group, Luleå University of Technology).
 • Feiner, S. (2002). Augmented reality: A new way of seeing. Scientific American.
 • Freitas, R., & Campos, P. (2008, September). SMART: a System of Augmented Reality for Teaching 2 nd grade students. In Proceedings of the 22nd British HCI Group Annual Conference on People and Computers: Culture, Creativity, Interaction-Volume 2 (pp. 27-30). British Computer Society.
 • Google Glass Used in Teaching to Revolutionize Education. (n.d.). 24 Aralık 2013 tarihinde, http://www.elf5.org/google-glass-used-in-teaching-to-revolutionize-education/ adresinden erişilmiştir.
 • Hicks, K. (2013). How Google glass can help students make better music. 16 Ocak 2013 tarihinde http://edcetera.rafter.com/how-google-glass-can-help-students-make-better-music/ adresinden erişilmiştir.
 • Johnson, L., Adams, S., Cummins, M., Estrada, V., Freeman, A., & Ludgate, H. (2013). The NMC horizon report: 2013 higher education edition. Austin, TX: The New Media Consortium.
 • Kerawalla, L., Luckin, R., Seljeflot, S., & Woolard, A. (2006). “Making it real”: exploring the potential of augmented reality for teaching primary school science. Virtual Reality, 10, 3-4, 163-174.
 • Klopfer, E., & Squire, K. (2008). Environmental detectives: the development of an augmented reality platform for environmental simulations. Educational Technology Research and Development, 56(2), 203–228.
 • Lai, Y.-S. & Hsu, J.-M. (2011). Development trend analysis of augmented reality system in educational applications. 2011 International Conference on Electrical and Control Engineering, 6527-6531.
 • Lave, J. & Wenger, E. (1991). Situated learning: Legitimate peripheral participation. NY: Cambridge University Press.
 • Luckin, R., & Fraser, D. S. (2011). Limitless or pointless? An evaluation of augmented reality technology in the school and home. International Journal of Technology Enhanced Learning, 3(5), 510-524.
 • Milgram, P., & Kishino, F. (1994). A taxonomy of mixed reality visual displays. IEICE TRANSACTIONS on Information and Systems, 77(12), 1321-1329.
 • Özarslan Y. (2011). Öğrenen içerik etkileşiminin genişletilmiş gerçeklik ile zenginleştirilmesi, 5. International Computer & Instructional Technologies Symposium (ICITS 2011), Fırat Üniversitesi, Elazığ.
 • Öztürk, Z. A. (12 Şubat 2014). Google Glass'ı inceledik . 23 Nisan 2014, tarihinde http://www.chip.com.tr/makale/google-glass-i-inceledik_45245.html adresinden erişilmiştir.
 • Pinantoan, A. (16 Ağustos 2013). How Google Glass Can Be Used In Education. 24 Şubat 2014, tarihinde, http://www.opencolleges.edu.au/informed/features/how-google-glass-can-be-used-in-education- infographic/ adresinden erişilmiştir.
 • Pradesh, A. (2013). Google Glass, a useful education tool for doctors. 18 Ocak 2014 tarihinde http://www.thehindu.com/todays-paper/tp-national/tp-andhrapradesh/google-glass-a-useful-education- tool-for-doctors/article5488640.ece adresinden erişilmiştir.
 • Seo, J., Kim, N., & Kim, G. J. (2006). Designing interactions for augmented reality based educational contents. Technologies for E-Learning and Digital Entertainment, 1188-1197. doi: 10.1007/11736639_149.
 • Steakley, L. (25 Temmuz 2013). Abraham Verghese uses Google Glass to demonstrate how to begin a patient exam. 24 Aralık 2013, tarihinde http://scopeblog.stanford.edu/2013/07/25/abraham-verghese-uses- google-glass-to-demonstrate-how-to-begin-a-patient-exam/ adresinden erişilmiştir.
 • Tülü, M. & Yılmaz, M. (2013). Iphone ile artırılmış gerçeklik uygulamalarının eğitim alanında kullanılması. Akademik Bilişim Kongresi, Akdeniz Üniversitesi, Antalya. Ocak, 23-25, 2013.
 • Wojciechowski, R., Walczak, K., White, M. & Cellary, W. (2004). Building virtual and augmented reality museum exhibitions. In Proceedings of 9th international conference on 3D web technology (Web3D 2004), 135–144.
 • Zhu, W., Owen, C., Li, H. & Lee, J.-H. (2004). Personalized in-store e-commerce with PromoPad: an augmented reality shopping assistant. Electronic Journal for E-commerce Tools and Applications, 1(3), 1-19.

Eğitimde Artırılmış Gerçeklik Uygulamaları: Google Glass Örneği

Yıl 2014, Cilt: 3 Sayı: 2 - ISSUE 2, 8 - 16, 02.01.2015

Öz

Eğitim ortamlarında yeni teknolojilerin kullanımına yönelik beklentiler teknolojinin gelişimine paralel olarak artmaktadır. Bilgisayar, internet ve mobil teknolojilerin gelişmesi sayesinde eğitim
ortamlarında iletişim ve etkileşimi arttıran birçok yeni uygulama ortaya çıkmıştır. Özellikle, ilerleyen teknoloji ile ortaya çıkan artırılmış gerçeklik teknolojilerinin eğitimde kullanım alanları yaygınlaşmakta ve bu teknolojilerin kullanımı kolaylaşmaktadır. Son yıllarda eğitsel olarak kullanılabileceği düşünülen artırılmış gerçeklik teknolojilerinden biride Google firmasının ürettiği “Google Glass” teknolojisidir. Artırılmış gerçeklik teknolojisi olarak farklı kullanım alanlarıyla, kullanıcılarına hizmet etmeye çalışan Google Glass’ın farklı birçok yeni teknoloji gibi eğitim alanında da kullanılmasına yönelik tartışmalar ve araştırmalar artmaktadır. Bu çalışma ile artırılmış gerçeklik teknolojileri ve ülkemizde henüz satışa sunulmayan Google Glass teknolojisi hakkında bilgi verilerek bu teknolojinin eğitimde kullanımı konusunda yapılan çalışmalar incelenmiş ve önerilerde bulunulmuştur.

Kaynakça

 • Abdüsselam, M. S. & Karal, H. (2012). Fizik öğretiminde artırılmış gerçeklik ortamlarının öğrenci akademik başarısı üzerine etkisi: 11. Sınıf manyetizma konusu örneği. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 1(4), 170-181.
 • Akkoyunlu, B. (1998). Bilgisayar ve eğitimde kullanılması. Çağdaş Eğitimde Yeni Teknolojiler, 3(4), 5.
 • Akkoyunlu, B. (2002). Educational technology in Turkey: Past, present and future. Educational Media International, 39(2), 165-174.
 • Arvanitis, T. N., Petrou, A., Knight, J. F., Savas, S., Sotiriou, S., Gargalakos, M., & Gialouri, E. (2007). Human factors and qualitative pedagogical evaluation of a mobile augmented reality system for science education used by learners with physical disabilities. Personal and Ubiquitous Computing, 13(3), 243–250.
 • Azuma, R. (1997). A survey of augmented reality. Presence-Teleoperators and Virtual Environments, 6(4), 355- 385.
 • Baş, Ş., & Toker, L. (2011). Vücut alan ağları kullanımı ile gerçekleştirilecek bir hasta izleme sistemi önerisi. Türkiyede tr.org.tr/inetconf16/bildiri/38.pdf adresinden ulaşılmıştır. Konferansı (INET-TR), İzmir. 11.03.2014 tarihinde http://inet
 • Bronack, S. C. (2011). The role of immersive media in online education. Journal of Continuing Higher Education, 59(2), 113–117.
 • Bulun, M., Gülnar, B., & Güran, M. S. (2004). Eğitimde mobil teknolojiler. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 3(2), 165-169.
 • Cuendet, S., Bonnard, Q., Do-Lenh, S., & Dillenbourg, P. (2013). Designing augmented reality for the classroom. Computers & Education, 68, 557-569.
 • Çetinkaya, H. H., & Akçay, M. Eğitim Ortamlarında Arttırılmış Gerçeklik Uygulamaları. Akademik Bilişim Kongresi’nde sunulan bildiri. Akdeniz Üniversitesi, Antalya. Ocak, 23-25, 2013.
 • Di Serio, Á., Ibáñez, M. B., & Kloos, C. D. (2013). Impact of an augmented reality system on students' motivation for a visual art course. Computers & Education, 68, 586-596.
 • Drugge, M. (2006). Interaction aspects of wearable computing for human communication (Doctoral dissertation, Media Technology Research Group, Luleå University of Technology).
 • Feiner, S. (2002). Augmented reality: A new way of seeing. Scientific American.
 • Freitas, R., & Campos, P. (2008, September). SMART: a System of Augmented Reality for Teaching 2 nd grade students. In Proceedings of the 22nd British HCI Group Annual Conference on People and Computers: Culture, Creativity, Interaction-Volume 2 (pp. 27-30). British Computer Society.
 • Google Glass Used in Teaching to Revolutionize Education. (n.d.). 24 Aralık 2013 tarihinde, http://www.elf5.org/google-glass-used-in-teaching-to-revolutionize-education/ adresinden erişilmiştir.
 • Hicks, K. (2013). How Google glass can help students make better music. 16 Ocak 2013 tarihinde http://edcetera.rafter.com/how-google-glass-can-help-students-make-better-music/ adresinden erişilmiştir.
 • Johnson, L., Adams, S., Cummins, M., Estrada, V., Freeman, A., & Ludgate, H. (2013). The NMC horizon report: 2013 higher education edition. Austin, TX: The New Media Consortium.
 • Kerawalla, L., Luckin, R., Seljeflot, S., & Woolard, A. (2006). “Making it real”: exploring the potential of augmented reality for teaching primary school science. Virtual Reality, 10, 3-4, 163-174.
 • Klopfer, E., & Squire, K. (2008). Environmental detectives: the development of an augmented reality platform for environmental simulations. Educational Technology Research and Development, 56(2), 203–228.
 • Lai, Y.-S. & Hsu, J.-M. (2011). Development trend analysis of augmented reality system in educational applications. 2011 International Conference on Electrical and Control Engineering, 6527-6531.
 • Lave, J. & Wenger, E. (1991). Situated learning: Legitimate peripheral participation. NY: Cambridge University Press.
 • Luckin, R., & Fraser, D. S. (2011). Limitless or pointless? An evaluation of augmented reality technology in the school and home. International Journal of Technology Enhanced Learning, 3(5), 510-524.
 • Milgram, P., & Kishino, F. (1994). A taxonomy of mixed reality visual displays. IEICE TRANSACTIONS on Information and Systems, 77(12), 1321-1329.
 • Özarslan Y. (2011). Öğrenen içerik etkileşiminin genişletilmiş gerçeklik ile zenginleştirilmesi, 5. International Computer & Instructional Technologies Symposium (ICITS 2011), Fırat Üniversitesi, Elazığ.
 • Öztürk, Z. A. (12 Şubat 2014). Google Glass'ı inceledik . 23 Nisan 2014, tarihinde http://www.chip.com.tr/makale/google-glass-i-inceledik_45245.html adresinden erişilmiştir.
 • Pinantoan, A. (16 Ağustos 2013). How Google Glass Can Be Used In Education. 24 Şubat 2014, tarihinde, http://www.opencolleges.edu.au/informed/features/how-google-glass-can-be-used-in-education- infographic/ adresinden erişilmiştir.
 • Pradesh, A. (2013). Google Glass, a useful education tool for doctors. 18 Ocak 2014 tarihinde http://www.thehindu.com/todays-paper/tp-national/tp-andhrapradesh/google-glass-a-useful-education- tool-for-doctors/article5488640.ece adresinden erişilmiştir.
 • Seo, J., Kim, N., & Kim, G. J. (2006). Designing interactions for augmented reality based educational contents. Technologies for E-Learning and Digital Entertainment, 1188-1197. doi: 10.1007/11736639_149.
 • Steakley, L. (25 Temmuz 2013). Abraham Verghese uses Google Glass to demonstrate how to begin a patient exam. 24 Aralık 2013, tarihinde http://scopeblog.stanford.edu/2013/07/25/abraham-verghese-uses- google-glass-to-demonstrate-how-to-begin-a-patient-exam/ adresinden erişilmiştir.
 • Tülü, M. & Yılmaz, M. (2013). Iphone ile artırılmış gerçeklik uygulamalarının eğitim alanında kullanılması. Akademik Bilişim Kongresi, Akdeniz Üniversitesi, Antalya. Ocak, 23-25, 2013.
 • Wojciechowski, R., Walczak, K., White, M. & Cellary, W. (2004). Building virtual and augmented reality museum exhibitions. In Proceedings of 9th international conference on 3D web technology (Web3D 2004), 135–144.
 • Zhu, W., Owen, C., Li, H. & Lee, J.-H. (2004). Personalized in-store e-commerce with PromoPad: an augmented reality shopping assistant. Electronic Journal for E-commerce Tools and Applications, 1(3), 1-19.
Toplam 32 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim Üzerine Çalışmalar
Bölüm SIXTH ISSUE
Yazarlar

Çağdaş Erbaş

Veysel Demirer

Yayımlanma Tarihi 2 Ocak 2015
Yayımlandığı Sayı Yıl 2014 Cilt: 3 Sayı: 2 - ISSUE 2

Kaynak Göster

APA Erbaş, Ç., & Demirer, V. (2015). Eğitimde Artırılmış Gerçeklik Uygulamaları: Google Glass Örneği. Journal of Instructional Technologies and Teacher Education, 3(2), 8-16.