Başlangıç: 2024
Yayımcı: Sakarya Üniversitesi
Kapak Resmi
 

Journal of Music and Folklore Studies, Sakarya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tarafından Mart ve Eylül aylarında olmak üzere yılda 2 kez yayımlanan uluslararası bilimsel-akademik bir dergidir. Dergimize Mart sayısı için son makale kabul tarihi 15 Ocak, eylül sayısı için ise 15 Temmuz'dur.
Dergimizin yayın dili Türkçe ve İngilizcedir.
Dergimize gönderilen makaleler intihale mahal vermemek maksadıyla özgünlük taramasından geçirilmektedir. Benzerlik kabul oranı %20'dir.
Gönderilen yazılar, yayın kurulunda incelendikten sonra, konunun uzmanı iki hakemin (çift taraflı kör hakemlik), gerekli görüldüğü takdirde üçüncü bir hakemin değerlendirmesi ve yayın kurulunun nihai onayıyla yayınlanır.

Derginin makale yayımlayacağı konular sınırlamaksızın aşağıdaki gibidir:
● Ses ve müzik işleme
● Müzik folkloru
● Türkiye sahası halk bilimi
● Dini musiki
● Klasik batı müziğinde kompozisyon ve yorumculuk
● Müzik algısı
● Müzik eğitimi
● Müzik performansı
● Müzik teknolojisi ve kayıt
● Müzikte yapay zekâ kullanımı
● Müzik teorileri
● Müzikoloji ve etnomüzikoloji
● Ekomüzikoloji
● Orkestra şefliği
● Türk müziği
● Türk müziğinde kompozisyon ve yorumculuk
● Müzik antropolojisi
● Müzik psikolojisi
● Müzik sosyolojisi
● Müzik ve folklor alanlarında yayımlanmış çalışmaların değerlendirilme, eleştiri, çeviri yazıları ve özet çalışmaları

Sakarya Üniversitesi Devlet Konservatuar dergisinin odak ve kapsamında, müzik alanında araştırma makalelerine öncelik verilmekle birlikte derleme yazıları, editöre mektup türünde güncel yazılar Türkçe ve İngilizce olarak yayımlanmaktadır.

📌İthenticate intihal programı ile taranmakta ve benzerlik yüzdesi kaynaklar hariç %20'dan az olmalıdır.
📌Dergide çift taraflı kör hakemlik politikası izlenmektedir.

📌Gönderim veya işlem ücreti alınmamaktadır.

Yazıların ön değerlendirmesinin yapıldığı ortalama süre: 20 gün

Yazıların gözden geçirildiği ortalama süre:
60 gün

Makalenin yayınlandığı ortalama süre: 90 gün