e-ISSN: 2980-3055
Başlangıç: 2023
Yayımcı: Toros Üniversitesi
Kapak Resmi
 

Uluslararası Davranış, Sürdürülebilirlik ve Yönetim Dergisi (JOBESAM); açık erişimli, hakemli, yılda iki kez (Haziran ve Aralık ayları) yayın yapan bilimsel bir dergidir. Toros Üniversitesi İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi’ne bağlı olarak yayım yapmaktadır. Dergi 2015 yılından beri yayınlanmakta olup 2023 yılında Cilt 10 Sayı 18 itibariyle eski ismi olan ‘’Toros Üniversitesi İİSBF Sosyal Bilimler Dergisi’’ yerine ‘’Uluslararası Davranış, Sürdürülebilirlik ve Yönetim Dergisi’’ adıyla yayın hayatını sürdürmektedir. Uluslararası Davranış, Sürdürülebilirlik ve Yönetim Dergisi, disiplinler arası ve uluslararası yayın yapmayı amaçlayan bilimsel nitelikli bir dergidir. Dergi; başta davranış, sürdürülebilirlik ve yönetim alanları olmak üzere sosyal bilimlerle ilişkili konularda özgün ve nitelikli çalışmaları uluslararası standartlarda ve bilimsel bir yaklaşımla ele almayı amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda dergimizin öncelikle TR Dizin’de, sonrasında Web of Science’da taranan dergiler arasında yer alması hedeflenmektedir. Uluslararası Davranış, Sürdürülebilirlik ve Yönetim Dergisi ilgili alana ilişkin araştırma makalesi, makale kritiği, derleme makale ve meta-analiz derleme makalelerine yer vermektedir. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizcedir.

İletişim Dergi Tarihçesi